Publikation

§ 38 årsregnskab 2020

2020-årsregnskabet over statens indtægter for § 38 viser, at der er sket en fortsat styrkelse af regnskabet for statens skatter og afgifter.

Download
pdf (626,5 KB)