Publikation

Tillid til ejendomsvurderingerne - Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

De offentlige ejendomsvurderinger har ikke været gode nok. Derfor skal danskerne have et nyt og bedre vurderingssystem, som et udvalg med eksterne eksperter skal komme med forslag til inden juni næste år. Udvalgets anbefalinger vil danne grundlag for de nye 2015-vurderinger, som skal have en bedre træfsikkerhed.

Download
pdf (2,0 MB)

For boligejere, der betaler ejendomsskatter efter SKATs aktuelle vurdering, foreslår regeringen, at skatterne for de foregående år genberegnes, hvis vurderingen i 2015 viser sig at være lavere end vurderingen i 2011. Resulterer beregningen i et mindre skattebeløb, vil boligejeren automatisk få forskellen udbetalt.