Publikation

Retssikkerhedspakke IV - En hurtigere vej gennem klagesystemet

Vejen gennem klagesystemet på skatteområdet er for kringlet, og borgerne venter lang tid på at få afgjort deres klagesager. Med en ambition om at få sagsbehandlingstiden for de helt borgernære sager ned på 12 måneder præsenterer skatteminister Karsten Lauritzen nu sin fjerde retssikkerhedspakke.

Download
pdf (1,8 MB)