Publikation

Udligningsskat på store pensionsudbetalinger

Der indføres en midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger, som led i aftalen om Forårspakke 2.0.

Der indføres en midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger, som led i aftalen om Forårspakke 2.0.

Udligningsskatten lægges på store pensionsudbetalinger over 362.800 kr. årligt.

Udligningsskatten udgør 6 pct. i perioden 2011-14. Herefter aftrappes udligningsskatten over 5 år.

Der kan overføres uudnyttede bundfradrag på op til 121.000 kr. årligt.

Se tabeller nedenfor.

Satser og beløbsgrænser for udligningsskatten
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Skattesats, pct. 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0
Bundfradrag 362.800 kr.
Anm.: Beløbsgrænsen er angivet i 2010-niveau og vil blive reguleret årligt.

Udligningsskatten lægges på alle løbende pensionsudbetalinger. Det gælder f.eks.:

  • Udbetalinger fra arbejdsmarkedspensionsordninger (både livsvarige og tidsbegrænsede)
  • Folkepension
  • Udbetalinger fra ATP
  • Udbetalinger fra private pensionsordninger (både livsvarige og tidsbegrænsede)
  • Tjenestemandspensioner og lignende ordninger
  • Ministerpensioner og pensioner til MF'ere

Udligningsskatten pålægges derimod ikke udbetalinger fra kapitalpensionsordninger eller invalidepension.

Provenumæssige konsekvenser af udligningsskatten mv.
  Varig
virkning
2010 2011 2012 2013     Endelig virkning  
  Mio. kr. 2010-niveau      
Midlertidig udligningsskat 35 - 260 270  290     0