Publikation

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften 2019-2035

Til brug for Danmarks Konvergensprogram 2019 er der foretaget en genberegning af det strukturelle provenu fra registreringsafgiften. Genberegningen skal blandt andet ses i lyset af en fremtidig udbredelse af lav- og nulemissionsbiler samt skærpelse af CO2-kravene til nye biler på EU-niveau efter 2021. Metoden som ligger til grund for genberegningen af provenuet er sammenfattet i notatet.

Download
pdf (269,1 KB)