Publikation

Provenuoversigt over sundhedspakke

Med aftalerne om udligningsskat på store pensionsudbetalinger, Grøn Vækst og nu en sundhedspakke er de sidste udstående finansieringselementer i Forårspakke 2.0 på plads som forudsat i aftalen om Forårspakke 2.0.

Med aftalerne om udligningsskat på store pensionsudbetalinger, Grøn Vækst og nu en sundhedspakke er de sidste udstående finansieringselementer i Forårspakke 2.0 på plads som forudsat i aftalen om Forårspakke 2.0.

I tabellen gives en oversigt over virkningerne af de enkelte finansieringsbidrag.

Oversigt over provenuer vedr. "serviceeftersynet", Mio. kr.
  2010 2011 2012 2013 2010-13 i alt Varig virkning
1. Forudsat provenu fra uafklarede Finansieringselementer 600 1.800 1.800 1.700 5.900 1.500
2. Ny profil for kørselsafgift for lastbiler 1) - 0 300 600 900 500
3. Ny profil for afgift på mættet fedt 2) - 600 1.100 1.100 2.800 1.000
4. Reserve fra Aftale om udligningsskat -160 155 190 200 385 45
5. Reserve fra Aftale om Grøn vækst 2.0 - 75 150 - 225 5
6. Forventet bidrag herfra (2+3+4+5) -160 830 1.740 1.900 4.310 1.550
7. Finansieringsmanko (6-1) -760 -970 -60 200 -1.590 50
8. Øgede afgifter på tobak 100 200 200 200 700 200
9. Omlægning af afgift på mættet fedt - 250 500 500 1.250 430
10. Afgiftsforhøjelser på cider, alkoholsodavand m.v. 50 100 100 100 350 100
11.Sundhedspakke i alt (8+9+10) 150 550 800 800 2.300 730
12. Overskud efter serviceeftersyn (7+11) -610 -420 740 1.000 710 780
13. Lavere energiafgifter men indført fra 2012 - - 395 -940 -545 -590
14. Overskud efter energiafgifter (12+13) 3) -610 -420 1.135 60 165 190

1) Mindreprovenuet er beregnet under forudsætning af, at kørselsafgifterne indfases medio 2012, og at provenuet indhentes fuldt ud som forudsat fra 2013.
2) Mindreprovenuet er beregnet under forudsætning af, at afgiften på mættet fedt bliver indfaset fra medio 2011, og at provenuet indhentes fuldt ud som forudsat fra 2012.
3) Den varige positive virkning skyldes det underliggende fald i energiforbruget på længere sigt. Derfor mistes mindre provenu fra de lavere energiafgifter på længere sigt

Der er et forventet overskud på ca. 190 mio. kr. (varig virkning), der kommer ind gradvist over årene under forudsætning af, at energiforbruget falder på linje med det forudsatte på længere sigt. Derfor vil den udmøntning, der skal ske ifølge skattestoppet, blive gennemført på et senere tidspunkt.