Publikation

Miljø- og energimæssige virkninger af afgiftsrationalisering

Miljø- og energimæssige virkninger af afgiftsrationalisering

I følgende tabel er vist de miljø- og energimæssige virkninger af afgiftsrationalisering.

Tabel 1. Miljø- og energimæssige virkninger af afgiftsrationalisering
  CO2 afgift med tilbageføring NOx afgift med tilbageføring I alt
NOx - - 5 mio. kg. (1) -5 mio. kg. (1)
CO2 og andre klimagasser uden for kvotesektoren -0,69 mio. ton -0,04 mio. ton -0,73 mio. ton
Forbrug af VE +3,50 PJ +0,15 PJ +3,65 PJ
Fossilt forbrug -6,25 PJ -2,60 PJ -8,85 PJ
Brændselsforbrug -2,75 PJ -2,45 PJ -5,20 PJ
Bruttoenergiforbrug +0,50 PJ -0,50 PJ 0

(1)     Uden NOx kvoteregulering af større elværker reducerer afgiften udledningerne med ca. 6 mio. kg. Heraf ville 1 mio. kg. være kommet med fortsat kvoteregulering.

Afgiftsændringerne giver bidrag til realisering af energimæssige og især miljømæssige mål.

Udledningerne af kvælstofilter - NOx -  falder med 6 mio. kg. som følge af afgiften. Afgiften gør den nuværende kvoteregulering overflødig, der derfor afskaffes. Derfor falder NOx udledningerne alene med 5 mio. kg.

Udledningerne af CO2 og andre klimagasser uden for kvotesektoren falder med i alt ca. 0,73 mio. kg. De væsentligste bidrag kommer fra CO2 afgiften på brændsel til fremstilling af el uden for kvotesektoren samt omlægning af tilskud her.

Forbruget af fossilt brændsel falder med ca. 1 pct. af det samlede forbrug. Brændselsforbruget med godt ½ pct. Bruttoenergiforbruget holdes samlet i ro.