Publikation

Metoder til vurderinger af grunde for ejerboliger i det nye ejendomsvurderingssystem

Vurderinger af grunde for ejerboliger hviler på en række statistiske metoder, der er sammenfattet i vedlagte notat.

Den offentlige ejendomsvurdering for ejerboliger danner grundlaget for beskatningen af ejendomme i Danmark. Udgangspunktet for de offentlige ejendomsvurderinger er, at de inden for en naturlig markedsusikkerhed skal afspejle den pris, som en given ejendom vil kunne sælges til på et frit marked mellem to uafhængige parter – det der kaldes Vurderingsnormen.

Fastlæggelsen af denne vil ske ud fra en række statistiske metoder til vurdering af grunde under ejerboliger, som er sammenfattet i vedlagte notat.

Notat: Metoder til vurderinger af ejendomme