Publikation

Lavere skat på arbejde - prisindeksering af energiafgifter

I aftalen om <i>Lavere skat på arbejde</i> foreslås en indeksering af energiafgifterne fra 1. jan. 2008

September 2007

 

Lavere skat på arbejde i 2008 og 2009

 

I aftalen om Lavere skat på arbejde mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 3. september 2007 foreslås en indeksering af energiafgifterne fra 1. jan. 2008.

Der er tale om følgende afgifter:

Afgift Gældende sats i 2007
Kul 51,9 kr. pr. GJ
El 1) 57,6 øre pr. kWh
Naturgas 204,2 øre pr. Nm 3
Olie
- diesel 2)
- fyringsolie

248,7 øre pr. l
209,2 øre pr. kg
Benzin 3) 382 øre pr. l
CO2 90 kr. pr. t
Svovl 20 kr. pr. kg

1) Jf. lovforslag L81 vedtaget d. 16. december 2005 er det bestluttet, at satsen hæves med 0,1 øre pr. kWh. Bestemmelsen træder dog først i kraft, når der foreligger en godkendelse fra Kommissionen.
2) Satsen er for svovlfri diesel og gælder i perioden 1. januar 2005-31. december 2008. Herefter er satsen 250,7 øre pr. l
3) Satsen er for blyfri benzin udleveret fra tankstationer med dampretur.