Publikation

Kontrolaktioner mod sort og illegalt arbejde

Myndighedssamarbejde mellem bl.a. ToldSkat, Politiet, Arbejdsdirektoratet, Udlændingestyrelsen og de kommunale skatteforvaltninger.

Myndighedssamarbejde mellem bl.a. ToldSkat, Politiet, Arbejdsdirektoratet, Udlændingestyrelsen og de kommunale skatteforvaltninger.

Tabel 1: Resultat af kontrolaktioner gennemført i perioden d. 3.-13. juni 2004
  Antal virksom- heder
(Note 1)
Antal med "rod i regnskabet"
(Note 2)
Antal ansatte
(Note 3)
Heraf oplyst til MIA- systemet
(Note 4)
"Første arbejdsdag"
(Note 5)
Får dagpenge
(Note 6)
Får sociale ydelser
(Note 7)
   
Pizzeriaer og restauranter 678 276 40,7% 1.846 839 45,4% 332 18,0% 136 7,4% 186 10,1%
Taxier 392 55 14,0% 374 293 78,3% 25 6,7% 5 1,3% 12 3,2%
Landbrug og gartneri 96 3 3,1% 529 419 79,2% 0 0,0% 3 0,6% 1 0,2%
Hjallerup og Låsby marked mv. 168 60 35,7% 308 19 6,2% 48 15,6% 15 4,9% 34 11,0%
Bazar Vest 24 18 75,0% 35 12 34,3% 4 11,4% 4 11,4% 12 34,3%
Natklubber 20 13 65,0% 219 141 64,4% 27 12,3% 4 1,8% 3 1,4%
Avisdistribution 107 30 28,0% 255 143 56,1% 9 3,5% 9 3,5% 20 7,8%
Massageklinikker 18 18 100,0% 32 0 0,0% 1 3,1% 1 3,1% 11 34,4%
Bagerier 32 16 50,0% 84 51 60,7% 14 16,7% 8 9,5% 3 3,6%
Øvrige brancher (note 8) 192 58 30,2% 435 323 74,3% 21 4,8% 15 3,4% 20 4,6%
I alt 1.727 547 31,7% 4.117 2.240 54,4% 481 11,7% 200 4,9% 302 7,3%

 

Noter

(1) Antal kontrollerede virksomheder inden for de enkelte brancher i perioden fra 3. juni 2004 til 13. juni 2004.
(2) Ud af de kontrollerede virksomheder er der anført et minimumsantal af virksomheder, som umiddelbart har "rod i regnskabet", f.eks. mangelfuld kasseregistrering eller kassedifferencer. Forholdet er ikke vurderet i alle kontrollerne, hvorfor det reelle antal med "rod i regnskabet" kan være langt større.
(3) Antallet af arbejdstagere, som er antruffet i virksomhederne i forbindelse med kontrolaktionen.
(4) Antallet af antrufne arbejdstagere, som er indberettet til MIA-system (Månedlig Indberetning af Ansatte). Der kan være gode grunde til, at nogle af arbejdstagerne ikke er indberettet til MIA, f.eks. nyansatte eller personer, der arbejder uden løn. Derfor kan det ikke forventes, at 100% af arbejdstagerne er indberettet til MIA-systemet.
(5) Antallet af antrufne arbejdstagere, som oplyste, at de havde "første arbejdsdag" på kontroldagen.
(6) Antallet af antrufne arbejdstagere, som får udbetalt dagpenge.
(7) Antallet af antrufne arbejdstagere, som får udbetalt sociale ydelser.
(8) Øvrige brancher består af hoteller, værtshuse, bodegaer, barer, diskoteker, frisører, byggebranchen, rengøringsvirksomheder, kiosker og detailhandelsvirksomheder.

 

Tabel 2: Resultat af kontrolaktioner gennemført i perioden d. 3.-13. juni 2004
  Antal virksom- heder
(Note 1)
Antal ansatte
(Note 2)
Ret til ophold, men ej arbejdsstilladelse
(Note 3)
Hverken opholds- eller arbejdstilladelse
(Note 4)
Sigtede/anholdte af politiet
(Note 5)
   
Pizzeriaer og restauranter 678 1.846 32 1,7% 17 0,9% 30 1,6%
Taxier 392 374 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Landbrug og gartneri 96 529 25 4,7% 12 2,3% 17 3,2%
Hjallerup og Låsby marked mv. 168 308 2 0,6% 5 1,6% 3 1,0%
Bazar Vest 24 35 2 5,7% 2 5,7% 4 5,7%
Natklubber 20 219 16 7,3% 3 1,4% 18 8,2%
Avisdistribution 107 255 4 1,6% 1 0,4% 6 2,4%
Massageklinikker 18 32 0 0,0% 3 9,4% 2 6,3%
Bagerier 32 84 2 2,4% 7 8,3% 7 8,3%
Øvrige brancher (note 6) 192 435 2 0,5% 12 2,8% 2 0,5%
I alt 1.727 4.117 85 2,1% 62 1,5% 87 2,1%

 

Noter

(1) Antal kontrollerede virksomheder inden for de enkelte brancher i perioden fra 3. juni 2004 til 13. juni 2004.
(2)Antallet af arbejdstagere, som er antruffet i virksomhederne i forbindelse med kontrolaktionen.
(3) Antallet af antrufne udenlandske arbejdstagere, som har ret til ophold, f.eks. visumophold, men ikke arbejdstilladelse.
(4) Antallet af antrufne udenlandske arbejdstagere, som hverken har opholds- eller arbejdstilladelse.
(5) Antallet af antrufne arbejdstagere, som er sigtede/anholdte af politiet.
(6) Øvrige brancher består af hoteller, værtshuse, bodegaer, barer, diskoteker, frisører, byggebranchen, rengøringsvirksomheder, kiosker og detailhandelsvirksomheder.

 

Tabel 3: Resultat af kontrolaktioner gennemført i perioden d. 3.-13. juni 2004 - opdelt efter told- og skatteområde
  Antal virksom- heder
(Note 1)
Antal med "rod"
(Note 2)
Antal ansatte
(Note 3)
Heraf oplyst til MIA- systemet
(Note 4)
"Første arbejdsdag"
(Note 5)
Får dagpenge
(Note 6)
Får sociale ydelser
(Note 7)
Ret til ophold, ej arbejdstill.
(Note 8)
Ej opholds- eller arbejdstill.
(Note 9)
Sigtede/ -anholdte af politiet
(Note 10)
   
ToldSkat Sydsjælland 275 51 708 441 56 18 29 16 2 5
ToldSkat København 391 138 966 565 180 55 45 32 18 45
ToldSkat Nordsjælland-Bornholm 175 59 523 280 62 22 25 5 1 4
ToldSkat Østjylland 324 145 556 228 64 28 83 6 7 7
ToldSkat Vestjylland 142 13 489 338 11 14 20 16 18 16
ToldSkat Sydjylland 131 55 254 167 35 14 14 1 7 3
ToldSkat Nordjylland 157 37 367 112 51 22 51 5 6 3
ToldSkat Fyn 132 49 254 109 22 27 35 4 3 4
I alt 1.727 547 4.117 2.240 481 200 302 85 62 87
    31,7%   54,4% 11,7% 4,9% 7,3% 2,1% 1,5% 2,1%

 

Noter

(1) Antal kontrollerede virksomheder inden for de enkelte brancher i perioden fra 3. juni 2004 til 13. juni 2004.
(2) Ud af de kontrollerede virksomheder er der anført et minimumsantal af virksomheder, som umiddelbart har "rod i regnskabet", f.eks. mangelfuld kasseregistrering eller kassedifferencer. Forholdet er ikke vurderet i alle kontrollerne, hvorfor det reelle antal med "rod i regnskabet" kan være langt større.
(3) Antallet af arbejdstagere, som er antruffet i virksomhederne i forbindelse med kontrolaktionen.
(4) Antallet af antrufne arbejdstagere, som er indberettet til MIA-system (Månedlig Indberetning af Ansatte). Der kan være gode grunde til, at nogle af arbejdstagerne ikke er indberettet til MIA, f.eks. nyansatte eller personer, der arbejder uden løn. Derfor kan det ikke forventes, at 100% af arbejdstagerne er indberettet til MIA-systemet.
(5) Antallet af antrufne arbejdstagere, som oplyste, at de havde "første arbejdsdag" på kontroldagen.
(6) Antallet af antrufne arbejdstagere, som får udbetalt dagpenge.
(7) Antallet af antrufne arbejdstagere, som får udbetalt sociale ydelser.
(8) Antallet af antrufne udenlandske arbejdstagere, som har ret til ophold, f.eks. visumophold, men ikke arbejdstilladelse.
(9) Antallet af antrufne udenlandske arbejdstagere, som hverken har opholds- eller arbejdstilladelse.
(10) Antallet af antrufne arbejdstagere, som er sigtede/anholdte af politiet.