Publikation

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel virke i Danmark?

Fire arbejdspapirer om "Bæredygtig vækst og beskæftigelse i den danske velfærdsstat"

I fire arbejdspapirer som fremlægges på Københavns Universitets Economic Policy Research Networks konference om "Bæredygtig vækst og beskæftigelse i den danske velfærdsstat" 23. november har Skatteministeriet simuleret virkningerne af en rendyrket dual indkomstskattemodel i Danmark med en ensartet lav skattesats på al kapitalindkomst.

Arbejdspapir I. Provenukonsekvenser

Arbejdspapir II. Ændret opsparingsadfærd

Arbejdspapir III. Ejerboligpriseffekter

Arbejdspapir IV. Fordelingsmæssige konsekvenser