Publikation

Hvem kommer til at betale udligningsskatten?

Udligningsskatten skønnes at ville omfatte de ca. 31.000 pensionister, der har de højeste årlige pensionsudbetalinger.

Udligningsskatten skønnes at ville omfatte de ca. 31.000 pensionister, der har de højeste årlige pensionsudbetalinger. Der er ca. 880.000 modtagere af folkepension.

Det vil sige, at kun én ud af 28 pensionister vil blive berørt af den midlertidige løbende udligningsskat.

For en almindelig folkepensionist, der modtager folkepensionens grundbeløb på 65.376 kr. (2010-niveau), betyder udligningsskatten, at løbende private pensionsudbetalinger udover ca. 297.000 kr. (2010-niveau) vil blive beskattet med 6 pct.

Udbetalinger fra kapitalpensioner eller invalidepensioner pålægges ikke udligningsskat.

For at opnå private udbetalinger på ca. 297.000 kr. årligt skal man have sparet anseelige årlige beløb op frem mod ens pensionsalder.

Eksempelvis vil et pensionsdepot, som ved udgangen af det 64. år indeholder ca. 4½ mio. kr., med ratevise udbetalinger over 15 år netop være på ca. 297.000 kr. årligt (i 2010-niveau) og derved typisk lige på grænsen.

Hvis udbetalingsperioden er længere end 15 år - hvilket svarer til mange forudsatte udbetalingsprofiler i livrenteprodukter med stigende levetidsforudsætninger - vil man typisk først blive berørt af udligningsskatten, såfremt pensionsformuen er væsentlig højere end de ca. 4½ mio. kr.

For at opnå en pensionsformue med løbende udbetalinger på 4½ mio. kr. kræver det en årlig opsparing på ca. 120.000 kr. i 2010-niveau ved 37 år på arbejdsmarkedet. De højeste pensionsbidrag på arbejdsmarkedspensionsordningerne ligger i dag typisk på ca. 17 pct. Det svarer til en årsløn ekskl. pension på ca. 770.000 kr. i 2010-niveau gennem alle årene.