Publikation

Forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner

Forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner som led i Regeringens regionale Vækststrategi.

Forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner som led i Regeringens regionale Vækststrategi.

  • Regeringen offentliggjorde den 2. maj 2003 sin redegørelse om Regional vækststrategi. Redegørelsen kan hentes på Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside .
  • I mange udkantsområder falder befolkningstallet ikke mindst for så vidt angår andelen af erhvervsaktive. Den udvikling ønsker regeringen at vende.
  • Skatteministeriets bidrag til løsningen af denne vigtige fælles opgave består i at gennemføre en målrettet forbedring af befordringsfradraget til langdistancependlere, der bor i udkantsområderne, og som kører over 100 km dagligt for at komme til og fra arbejde.
  • Målet er at gøre det mere attraktivt for personer, der arbejder i de større byer at bosætte sig i udkantsområderne. Det vil dels styrke befolkningsudviklingen, dels give udkantsområderne større del i indkomstfremgangen i de støre byer.
  • Det aktuelle fradrag er skruet sådan sammen, at der ikke er fradrag for de første 24 km kørsel (daglig befordring til og fra arbejde), fra 24-100 km gives 1,60 kr. pr. km, og for over 100 km gives 0,80 kr. pr. km. (2003-satser).
  • Befordringsfradraget for pendlere i udkantsområderne bliver forbedret ved, at der fremover gives samme fradragssats for kørsel over 100 km som for kørsel mellem 24 og 100 km. Det vil sige 1,60 kr. pr. km.
  • Det forhøjede befordringsfradrag skal gælde for personer, der er bosat i de 15 prioriterede udkantsområder (40 kommuner), som er udpeget i redegørelsen om regeringens regionale vækststrategi, samt for personer i kommuner med under 80 pct. af det landsgennemsnitlige beskatningsgrundlag (10 kommuner). I alt drejer det sig om 50 kommuner, jf. kort og oversigtsliste.
  • Områderne/kommunerne er udpeget fra 2004 til og med 2006. Efter 2006 vil ordningen blive revideret.
  • For at give den enkelte borger en rimelig tidshorisont at planlægge ud fra, vil ændringen af befordringsfradraget blive gennemført således, at den enkelte borger får sikkerhed for det forhøjede befordringsfradrag i minimum 5 år, hvis vedkommende bliver boende i udkantskommunen.
  • Forslaget skønnes at medføre et provenutab på ca. 20-30 mill. kr. årligt.

Forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner - eksempler på virkningen (L 30, 2003/2004)

Forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner - omfattede kommuner

Redegørelse om regional vækststrategi fra Økonomi- og Erhvervsministeriet