Publikation

Forhøjelser af afgifterne på tobak

Det er aftalt at forhøje afgiften på cigaretter svarende til en prisstigning på godt 2 kr. pr. pakke, samt at forhøje minimumsafgiften svarende til, at de billigste cigaretter stiger med 3 kr. pr. pakke. Samtidig forhøjes afgiften på røgtobak parallelt. Afgiftsforhøjelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

Det er aftalt at forhøje afgiften på cigaretter svarende til en prisstigning på godt 2 kr. pr. pakke, samt at forhøje minimumsafgiften svarende til, at de billigste cigaretter stiger med 3 kr. pr. pakke. Samtidig forhøjes afgiften på røgtobak parallelt. Afgiftsforhøjelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

Regler før og efter aftale

Den nuværende afgiftssats på cigaretter er sammensat af en værdiafgift på 20,8 pct. af detailprisen, en stykafgift på 62,98 øre pr. cigaret og en minimumsafgift på 91,65 øre pr. stk. Efter afgiftsforhøjelsen udgør værdiafgiften 21,65 pct. af detailprisen, stykafgiften 67,50 øre pr. cigaret og minimumsafgiften 103,65 øre pr. cigaret.

Samtidig ændres afgiften på røgtobak parallelt. Den nuværende afgift er 572,50 kr. pr. kg fintskåret røgtobak, og 522,50 kr. pr. kg for andet røgtobak. Med aftalen forhøjes afgiftssatserne til 652,50 kr. pr. kg for fintskåret tobak og 602,50 kr. pr. kg for anden røgtobak.

Det er desuden aftalt at forhøje afgiften pr. 1. januar 2014, så værdiafgiften på cigaretter sættes op til 22,49 pct., mens afgiften for fintskåret tobak forhøjes til 668,50 kr. pr. kilo, og afgiften på andet røgtobak forhøjes til 618,50 kr. pr. kilo. Det skyldes, at EUs minimumsafgift forhøjes på dette tidspunkt, og det skønnes derfor at give mulighed for en yderligere afgiftsstigning, svarende til 40 øre pr. 20 stk. cigaretter.

Provenueffekter og grænsehandel

Det skønnes at afgiftsforhøjelsen på cigaretter og røgtobak vil give et merprovenu på 100 mio. kr. efter adfærd og tilbageløb inkl. moms i 2010, 200 mio. kr. i 2011 samt 200 mio. kr. i varig virkning. Forhøjelsen af tobaksafgiften forventes en stigning i grænsehandlen svarende til lidt under en fordobling af grænsehandlen.

Beregningerne af mulighederne for yderligere afgiftsstigninger offentliggøres i den nye grænsehandelsrapport 2010, der for første gang inddrager udenlandsk statistik til at skønne over "ketchupeffekter". Det samlede forbrug tobaksforbrug forventes at falde ca. 1 pct.

Afgiftsforhøjelser, der ligger udover to kroner, skønnes at indebære et mindre merprovenu. Det skyldes, at grænsehandelseffekter vil have større betydning på provenuet. Hertil kommer fremkomsten af et større illegalt marked som i andre lande.