Publikation

Det danske spillemarked mv.

Fakta om det danske spillemarked mv.

  • Den samlede omsætning (indskud) skønnes til ca. 25 mia. kr. i 2008, og heri er ikke indregnet indskuddene fra de landbaserede kasinoer og online kasinoerne (inkl. poker), da indskuddene her er vanskeligt at opgøre pga. spillenes karakter (hurtige spil med meget høj tilbagebetalingsprocent, hvor gevinster anvendes til et nyt indskud)
  • Bruttospilleindtægten (spillernes nettoforbrug af spil) skønnes til ca. 7,7 mia. kr. i 2008 inkl. de landbaserede og online kasinoerne. Der svarer til, at hver dansker over 18 år (ca. 4,3 mio. personer) bruger ca. 1.800 kr. (netto) på spil eller ca. 150 kr. om måneden
  • De udenlandske bookmakere har en omsætning, der skønnes at være stort set lige så stor som omsætningen på Oddset hos Danske Spil - hhv. ca. 2,1 og 2,2 mia. kr. Hvis man ser på bruttospilleindtægten er denne meget lavere hos de udenlandske bookmakere, jf. bilag, hvilket skyldes at de i gennemsnit har meget højere tilbagebetalingsprocenter end Danske Spil - hhv. 92 og 75 pct.
  • Danskerne har et nettoforbrug på online kasinospil hos de udenlandske spiludbydere på skønsmæssigt 350 mio. kr.
  • Der skønnes at være ca. 5.000 ludomaner i Danmark, jf. SFI's undersøgelse fra 2006, hvilket er lavere end tilsvarende undersøgelser i Norge og Sverige
  • Beløbet til ludomani (fra spilleautomaterne) er faldende som følge af faldende omsætning på spilleautomaterne. I 2007 var beløbet ca. 23 mio. kr. og forventes at være ca. 20 mio. kr. i 2009.

Efter lovforslaget

  • Der sker en afgrænsning spillene imellem, hvilket forventes at stabilisere omsætningen på monopolspillene - Lotto mv.
  • Det skønnes, at bruttospilleindtægten på de liberaliserede spil forøges med ca. 130 mio.kr. Beløbet er sammensat af en faldende bruttospilleindtægt for væddemålene som følge af en forventning om stigende tilbagebetalingsprocenter for Danske Spils nuværende væddemål og en stigende bruttospilleindtægt for online kasinospillene, da Danske Spil ikke tidligere har udbudt online kasinospil i væsentligt omfang, herunder, at selskabet ikke har udbudt online pokerspil. Endvidere forventes muligheden for en dansk licens til de udenlandske udbydere at medføre en forøget omsætning
  • Midlerne til ludomanibekæmpelse gøres uafhængig af omsætningen - fastsættes på finansloven - og forøges samtidig med ca. 12 mio. kr. (til ca. 32 mio. kr.) ifht. beløbet i 2009. Det giver en forøget sikkerhed for midlerne og endnu større fokus på området
Tabel 1. Omsætning på det danske spillemarked i 2008 fordelt på spilkategorier.
  2008
  Indskud Bruttospilleindtægt
  Mio. kr.
Danske Spil    
Væddemål    
   Tipning mv. 165 85
   Oddset 2.225 620
   Heste - og hundevæddeløb 610 160
Lotterier mv.    
   Lottospil 3.870 2.130
   Joker 530 295
   Keno 185 75
   Skrabespil 905 425
   Bingo 130 45
   Andre spil 125 40
I alt Danske Spil 8.745 3.875
Andre danske spiludbydere    
   Klasselotteriet 655 220
   Vare- og Landbrugslotterierne 175 65
   Humanitære lotterier 405 245
   Bingo 420 190
   Spilleautomater 12.4251) 2.2351)
   Kasino -2) 425
I alt andre danske spiludbydere 14.080 3.380
Udenlandske spiludbydere    
   Bookmakerspil i udlandet 2.100 180
   Online kasinospil og online pokerspil -2) 350
I alt udenlandske spiludbydere 2.100 430
     
Det samlede spillemarked 24.925 7.685
Kilde:  Skatteministeriet og Danske Spil. 

1)              Heraf udgør ca. 2.200 mio. kr. i indskud og ca. 395 mio. kr. i bruttospilleindtægt Dansk Automatspil, der et datterselskab under Danske Spil.

2)              Der er her tale om spil med en meget høj tilbagebetalingsprocent (typisk over 90 pct.), hvor selve spilafviklingen foregår meget hurtigt og hvor der ikke opgøres et egentligt indskud.