Publikation

Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

”Det danske pensionssystem – Internationalt anerkendt, men ikke problemfrit” blev offentliggjort i forbindelse med Pensionskommissionens konference torsdag den 29. januar.

Download
pdf (309,8 KB)

Publikationen består af 13 temaer, der hver især skitser udfordringer ved det eksisterende pensionssystem. Formålet med publikationen er at belyse baggrunden for nedsættelsen af Pensionskommissionen samt skitsere nogle af de udfordringer, som det danske pensionssystem står overfor.

Som det fremgår af publikationen, er mange af udfordringerne komplekse og kræver grundige analyser. Kommissionen vil løbende inddrage viden og synspunkter fra pensionsbranchen, arbejdsmarkedets parter og andre centrale aktører. Det sikrer et godt udgangspunkt for, at analyser og løsningsforslag får inddraget alle de problemstillinger, som danskerne oplever ved pensionssystemet.