Publikation

Arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger - baggrundsnotat (L 97, 2001/2002)

Baggrundsnotat til L 97, skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger

 

Arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger

Med lovforslag nr. L 97 fremsat 6/2-2002 af skatteministeren bliver det skattefrit for den ansatte, når arbejdsgiveren betaler for en sundhedsbehandling for den pågældende. Skattefriheden gælder uanset, om arbejdsgiveren betaler direkte for behandlingen eller indirekte via en forsikringsordning. Der er i forvejen skattefrihed for arbejdsgiverbetalt alkoholafvænning.

I de senere år er der sket en markant stigning i antallet af virksomheder, der tegner disse typer af forsikringer (sundhedsforsikringer), som er omfattet af lovforslaget. Sundhedsforsikringerne, som også går under betegnelsen hospitalsforsikringer eller helbredsforsikringer, dækker udgifter til forskellige former for behandlinger på private sygehuse og klinikker. Forsikringerne tegnes næsten udelukkende af virksomheder, der enten forsikrer alle medarbejdere eller udvalgte medarbejdere.

Ifølge DSI Institut for Sundhedsvæsen blev denne form for forsikringer introduceret i Danmark i 1989. Det var dog først i slutningen af 1990erne, at omfanget af disse forsikringer eksploderede. I 1995 var der således kun omkring 1.000 af disse, mens der i 1999 var over 70.000. Forsikringsselskaberne skønner, at der i 2001 var omkring 100.000 arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer, hvilket er et tal, man forventer vil stige yderligere i 2002.

Mht. sengekapaciteten på de danske privathospitaler var der ifølge DSI Institut for Sundhedsvæsen i 1995 omkring 140 sengepladser i det private sygehusvæsen. I 1999 var dette tal forøget med 9 sengepladser til i alt 149. I dag skønner Sundhedsministeriet, at privathospitalerne råder over ca. 200 sengepladser.

Til sammenligning kan oplyses, at der pr. 31/12 1999 ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen var 23.352 heldøgns sengepladser ved offentlige sygehuse.