Publikation

Aftale vedr. lovgivning om delvis spilleliberalisering

Aftale vedr. lovgivning om delvis spilleliberalisering mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og Liberal Alliance

 • Parterne er enige om, at der gennemføres lovgivning vedrørende en reguleret, delvis liberalisering af det danske spillemarked, der består af en spillelov, en afgiftslov, en uddelingslov og en ejerskabslov, og som bl.a. indeholder
 • en klar grænsedragning mellem de monopoliserede spil og de liberaliserede spil, således at udbyderne af de monopoliserede spil beskyttes mod konkurrence fra spiludbydere, som ikke har tilladelse til udbud af monopolspil,
 • en licensordning, hvor spiludbyderne skal have en dansk licens for at udbyde spil i Danmark,
 • regler til sikring af et ansvarligt spiludbud - der bl.a. medvirker til bekæmpelse af spilafhængighed (ludomani),
 • afskærmning mod ulovlige udbydere ved betalingsblokering - ved internetblokering - og ved fastholdelse af det gældende reklameforbud,
 • en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten (indskud fratrukket gevinster) på den liberaliserede del af spillemarkedet for væddemål og online kasinospil (inkl. onlinepokerspil),
 • en forhøjelse af beløbet til ludomanibekæmpelse - således at beløbet i 2012 udgør 32 mio. kr. (2009-niveau) - hvor midlerne hertil fastsættes på finansloven, og den nærmere fordeling aftales mellem aftaleparterne; i 2011 - hvor åbningen af spillemarkedet sker - afsættes et beløb på 5 mio. kr. til forebyggelse, dog således at det samlede beløb til ludomanibekæmpelse i 2011 mindst udgør 25 mio. kr.
 • en evaluering af ludomaniordningen finder sted i 2013 mhp. finansloven for 2014,
 • en fremtidig udlodningsmodel hvor overskudsmodtagerne i udgangsåret, 2012 (p.b.a. regnskabsåret 2011), er sikret et beløb svarende til et niveau, som realt er på 1.610 mio. kr. svarende til udlodningen i 2009 (nominelt ca.1,7 mia. kr., p.b.a. forbrugerprisudviklingen), hvortil lægges 35 mio. kr. Der fastsættes et udlodningsloft i udgangsåret, der fremadrettet reguleres med forbrugerpriserne. Efter 2012 deler overskudsmodtagerne og staten risikoen med en 50/50 ordning, svarende til den gældende ordning.
 • Udlodningen kobles til overskuddet fra monopoldelen i DS samt overskuddet fra Klasselotteriet, der bevares som selvstændigt selskab. Det betyder, at overskudsmodtagerne ikke kobles til det liberaliserede marked.
 • Det er aftalt, at udlodningsmodellen skal evalueres i 2014.
 • Der holdes i perioden fra den kommende spillelovs ikrafttrædelse og til virkningstidspunktet den 1. januar 2011 et særligt øje med omfanget af ulovligt spil mhp. at imødegå dette.