Skatteministeriet

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Skatteministeriet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pressemeddelelser

Pressemeddelelse 29. april 2019

Ny dansk-fransk DBO vil gavne danske virksomheder og pensionister i Frankrig

Internationalt Skatteminister Karsten Lauritzen er lykkedes med at indgå en principaftale med Frankrig om beskatningen af pensioner i en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det er derfor forventningen, at der indgås en endelig aftale på baggrund af erklæringen, som vil være en forbedring for Danmark ift. den hidtidige aftale, som Danmark opsagde i 2008. Aftalen vil komme danske virksomheder og pensionister i Frankrig til gavn.

Pressemeddelelse 26. april 2019

Beskatning for veterankøretøjer skal forenkles

Ministeren Reglerne for beskatning af veteranbiler er komplicerede og vanskelige at kontrollere. Derfor lægger skatteministeren og Dansk Folkeparti nu op til en forenkling, hvor det såkaldte originalitetskrav afskaffes.

Pressemeddelelse 12. april 2019

Over 40.000 jobansøgninger blev i 2018 sendt til den danske skatteforvaltning

Den nye skatteforvaltning Der er stor interesse for at arbejde i den nye skatteforvaltning. De syv nye styrelser har alene i 2018 modtaget 41.210 ansøgninger fra eksterne kandidater. Det viser, at skatteforvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, mener skatteministeren.

Pressemeddelelse 12. april 2019

Skatteminister Karsten Lauritzen er klar med sin femte retssikkerhedspakke

Retssikkerhed Skatteminister Karsten Lauritzen har i dag præsenteret sin femte retssikkerhedspakke – Et opgør med urimelige skatteregler. Med den femte pakke lægges der op til yderligere initiativer, der skal styrke retssikkerheden for borgere og virksomheder, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 9. april 2019

Skatteminister Karsten Lauritzen præsenterer i dag sin seneste bølge af forenklingstiltag på gældsområdet

Ministeren I dag har skatteminister Karsten Lauritzen præsenteret endnu et lovforslag om forenkling af gældsområdet. Lovforslaget indeholder ni konkrete tiltag, som skal understøtte en mere effektiv inddrivelse af danskernes gæld til det offentlige. Med det seneste lovforslag har ministeren siden 2016 fremsat 32 forenklingstiltag på området.

Pressemeddelelse 4. april 2019

Historisk aftale med Airbnb træder i kraft fra 1. juli 2019

Deleøkonomi Airbnb begynder som den første deleøkonomiske platform at dele oplysninger med skattemyndighederne om danskernes indtægter fra udlejning. Oplysninger vil omfatte udlejning, som foretages efter d. 1. juli 2019. Fra 2021 deles oplysningerne helt automatisk. Aftalen med Airbnb er nu en realitet.

Pressemeddelelse 3. april 2019

Samlet investeringsbehov på ca. 1 mia. kr. til udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem

Ejendomsvurdering Det samlede investeringsbehov til udviklingen af det nye it-system til vurdering af 2,2 mio. ejendomme er nu helt på plads. Det fremgår af et aktstykke, som skatteminister Karsten Lauritzen i dag har oversendt til Folketingets Finansudvalg.

Pressemeddelelse 3. april 2019

Status tre år efter Panama Papers: Op mod 315 mio. kr. på vej til den danske statskasse

Skattely Det er tre år siden, de såkaldte Panama Papers afslørede omfattende skatteunddragelse i en række skattelylande. En ny status viser, at Skattestyrelsens arbejde med dokumenterne potentielt kan give mere end 300 millioner kroner til den danske statskasse. Købet har været en god forretning, mener skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 2. april 2019

50 mio. kr. til styrket kontrol på motorområdet

Ministeren Folketingets partier er i dag blevet enige om at styrke kontrollen markant på motorområdet med en række initiativer. Det sker som opfølgning på udmeldingen fra december måned om at afskaffe selvanmelderordningen for brugte biler, der eksporteres.

Pressekontakt:
Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

tlf. 72 22 23 24
e-mail: presse@skm.dk


Øvrig kontakt:
Se, hvordan du som borger eller virksomhed kan kontakte Skatteministeriet og styrelser under Skatteministeriet.