Skatteministeriet

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Skatteministeriet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pressemeddelelser

Pressemeddelelse 30. august 2018

Finanslov: Regeringen styrker skatteforvaltningen med yderligere 2,1 mia. kr.

Den nye skatteforvaltning Regeringen afsætter 2,1 mia. kr. til at styrke skattevæsenet. Pengene skal bruges på at løfte flere kerneområder i skatteforvaltningen, ligesom der afsættes godt 600 mio. kr. til at sætte gang i et omfattende arbejde med at udskifte og modernisere de mest kritiske it-systemer.

Pressemeddelelse 30. august 2018

Pendlere i yderkommuner skal have permanent forhøjet befordringsfradrag

Det skal være mere attraktivt at bo og bosætte sig i Danmarks yderområder – også selvom man har langt til arbejde. Derfor foreslår regeringen på sit forslag til finanslov for 2019 at gøre den midlertidige ordning, der giver et forhøjet befordringsfradrag til pendle-re i 25 udpegede kommuner, permanent.

Pressemeddelelse 30. august 2018

Skatteminister: Vi skal have lavere afgift på elvarme for sommerhuse og mindsket grænsehandel

Det skal være billigere for sommerhusejere at varme deres sommerhuse op med elvarme. Samtidig afsættes en pulje på finanslovsforslaget til at sænke afgifter og mindske grænsehandlen. Vi fortsætter med at sænke afgifter og gøre det billigere at være dansker, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 23. august 2018

Ny aftale fjerner en lang række bøvlede og byrdefulde afgifter

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om en afgiftssaneringspakke. Aftalen forenkler afgiftsstrukturen ved, bl.a. at en række afgifter lempes eller fjernes helt. Vi fjerner flere gakkede afgifter, vi forenkler skattereglerne, og vi gør det nemmere for virksomhederne, siger skatteministeren.

Pressemeddelelse 22. august 2018

Forkerte oplysninger om afskrivning af gæld til det offentlige

Flere medier har – i forlængelse af udtalelser fra Statsrevisorerne – i dag skrevet faktuelt forkerte oplysninger omkring afskrivninger af gæld til det offentlige.

Pressemeddelelse 22. august 2018

Skatteminister: Der skal styr på regnskabsteknikken i den nye skatteforvaltning

Det sidste årsregnskab fra SKAT får i dag kritik af Rigsrevisionen og Statsrevisorerne. Skatteminister Karsten Lauritzen tager kritikken til efterretning og forventer, at den nye skatteforvaltning hurtigst muligt skal kunne fremlægge regnskaber uden regnskabsmæssige forbehold.

Pressemeddelelse 20. august 2018

Danskerne har fået 11 mia. kr. i BoligJob-fradrag siden 2015

Siden 2015 har danskere over hele landet fået fradrag for håndværks- og serviceudgifter i hjemmet for 11 mia. kr. Det svarer til aflønning af ca. 11.000 håndværkere i et år. Tallene viser, at BoligJobordningen er en succes – og en tiltrængt hjælpende hånd til danske familier, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressekontakt:
Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

tlf. 72 22 23 24
e-mail: presse@skm.dk


Øvrig kontakt:
Se, hvordan du som borger eller virksomhed kan kontakte Skatteministeriet og styrelser under Skatteministeriet.