Skatteministeriet

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Skatteministeriet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pressemeddelelser

Pressemeddelelse 16. december 2016

Politisk flertal for uvildig advokatundersøgelse af udbyttesagen

SKAT Et flertal af Folketingets partier er enige om at igangsætte en uvildig advokatundersøgelse af sagen om svindel med refusion af udbytteskat. Undersøgelsen skal belyse forholdene på udbytteområdet siden 2010 under hensyntagen til SØIKs fortsatte efterforskning. Skatteministeren er tilfreds med, at et bredt flertal blandt Folketingets partier er enige om en uvildig undersøgelse.

Pressemeddelelse 16. december 2016

Skatteminister klar med 17-punktsplan som opfølgning på revisionskritik af momsområdet

Moms Skatteministeren har netop præsenteret partierne bag ’Et nyt skattevæsen’ for en 17-punktsplan, som skal styrke momsområdet. Det er første skridt i opfølgningen på anbefalingerne fra Rigsrevisionen og Skatteministeriets Koncernrevision. Del 2 og 3 følger i 2017.

Pressemeddelelse 14. december 2016

Skatteminister vil drøfte styrket momsindsats med aftalekreds

Moms SKATs administration og kontrol med udbetaling af de såkaldte negative momstilsvar får i dag kritik af Rigsrevisionen. Skatteministeren drøfter allerede fredag ny handleplan om styrket momsindsats med partierne bag ”Et nyt skattevæsen”

Pressemeddelelse 14. december 2016

Skattetænkning i såkaldte 10-mandsprojekter strammes

Skatteberegning Underskud fra investeringer i blandt andet solcelleparker og ejendomme i udlandet kan ikke længere udnyttes til at nedbringe skat af anden indkomst. Fra i dag fjernes den mulighed med et nyt lovforslag.

Pressemeddelelse 30. november 2016

Serviceeftersyn af momsområdet færdiggjort

Moms Skatteministeriets Koncernrevision (SKR) har færdiggjort sit serviceeftersyn af momsområdet. SKR konkluderer, at der ikke er tegn på, at momsområdet er præget af omfattende systematisk svindel som i udbyttesagen, men at indsatsen på en række områder kan forbedres. Skatteminister Karsten Lauritzen har netop drøftet konklusionerne med Folketingets partier.

Pressemeddelelse 18. november 2016

Bredt flertal enige om nyt ejendomsvurderingssystem

Ejendomsvurdering Et bredt udsnit af Folketingets partier har netop indgået en aftale om et nyt ejendomsvurderingssystem, som fra 2019 skal give mere retvisende vurderinger af danskernes ejendomme og grunde. Samtidig er der enighed om en tilbagebetalingsordning, så de boligejere, der siden 2011 har betalt skat af en for høj vurdering, får pengene tilbagebetalt. Det drejer sig om godt 700.000 ejerboliger – især uden for de store byer.

Pressemeddelelse 18. november 2016

Forhandlinger om nyt ejendomsvurderingssystem og investeringer i et nyt skattevæsen i Skatteministeriet

Finanslov Regeringen mødes i dag fredag klokken 15:00 med en række af Folketingets partier til forhandlinger om et nyt ejendomsvurderingssystem og investeringer i et nyt skattevæsen.

Pressemeddelelse 18. november 2016

Bred politisk opbakning til historiske investeringer i skattevæsenet

Finanslov Regeringen har sammen med et bredt flertal bestående af S, DF, LA, R og K indgået en aftale om en styrkelse af det danske skattevæsen. Dermed er der politisk opbakning til en historisk milliardindsprøjtning i skattevæsenet samt en ny organisering af skatteforvaltningen.

Pressemeddelelse 7. november 2016

Skatteminister: Selvfølgelig skal der være ligestilling for par med fertilitetsproblemer

Moms Skatteminister Karsten Lauritzen giver nu en hjælpende hånd til danske par med fertilitetsproblemer. Siden juni har skatteministeren arbejdet for at fritage fertilitetsbehandlinger for moms, hvis manden er årsagen til, at et par har svært ved at få børn. EU-kommissionen giver nu grønt lys.

Pressemeddelelse 10. oktober 2016

Ny publikation: Danskernes indkomster vokser – uligheden stabil siden 2008

Fordeling En ny omfattende publikation fra Skatteministeriet sætter tal på en række aspekter i danskernes økonomi. Overordnet set stiger danskernes velstand og indkomster uden, at de senere år har givet mærkbart større indkomstforskelle i befolkningen. At sammenhængskraften i Danmark skulle være truet, er en myte, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 5. oktober 2016

Regeringen vil skabe tryghed for boligejerne

Ejendomsbeskatning I dag præsenterer regeringen udspillet Tryghed for boligejerne. Udspillet indeholder lavere boligskattesatser og en permanent skatterabat, ligesom regeringen vil indføre et nyt og forbedret boligskattestop efter 2020. Knap 2 ud af 3 boligejere får en skattelettelse og ingen kommer til at betale mere i boligskatter i 2021, end de ellers skulle have gjort.

Pressemeddelelse 4. oktober 2016

Indkaldelse til pressemøde om nye ejendomsvurderinger og boligbeskatning

Ejendomsvurdering Skatteminister Karsten Lauritzen vil i morgen på et pressemøde præsentere regeringens udspil til nye ejendomsvurderinger og boligbeskatning.

Pressemeddelelse 29. september 2016

Minister: Nyt skattelovråd skal forenkle skattereglerne

Ministeren Karsten Lauritzen har nu nedsat et skattelovråd med økonomiske og juridiske eksperter, som skal se på, om de nuværende skatteregler er enkle og tidssvarende. En gevinst for borgernes og virksomhedernes retssikkerhed, mener skatteministeren.

Pressemeddelelse 16. september 2016

Dansk it-virksomhed vinder udbud om første fase af nyt inddrivelsessystem

Departementet Den danske virksomhed Netcompany har vundet udbuddet om at bygge første fase af det nye system for inddrivelse af offentlige restancer. For skatteminister Karsten Lauritzen er det et vigtigt skridt at investere i it, der virker.

Pressemeddelelse 14. september 2016

Skatteministeriet stævner leverandørerne bag EFI

SKAT It-systemet Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) slog fejl og blev lukket ned i september 2015. Skatteministeriet går nu rettens vej for at få fastslået, at leverandørerne har et ansvar for de store økonomiske tab. Leverandørerne stævnes derfor for knap 700 mio. kr.

Pressemeddelelse 8. september 2016

Ikke grundlag for tjenstlige forhør i udbyttesagen - minister har indkaldt Folketingets partier til drøftelser

SKAT Kammeradvokaten konkluderer, at der ikke er grundlag for at indlede tjenstlige forhør mod tre chefer, som SKAT sidste år hjemsendte. Skatteminister Karsten Lauritzen har i dag orienteret Folketingets partier om, at SKAT derfor ikke gennemfører forhørene. Ministeren drøfter nu sagen med partierne.

Pressemeddelelse 7. september 2016

Skatteminister klar til køb af lækkede oplysninger fra Panama Papers

Skattely Som følge af bred politisk opbakning har SKAT tilladelse til at købe data fra de såkaldte Panama Papers, som man har modtaget et anonymt tilbud på. SKAT vurderer på baggrund af en stikprøve, at materialet indeholder relevante og valide oplysninger om flere hundrede danske skatteydere.

Pressemeddelelse 30. august 2016

Skatteministeren: Vi skylder at belønne dem, der hver morgen står op og tager på arbejde

Jobreform Skatten på arbejde skal ned, og flere skal have mere ud af at gå fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse. Det handler helt grundlæggende om rimelighed, mener skatteminister Karsten Lauritzen. Han præsenterer i dag JobReform II, der giver 3,1 mio. danskere en skattelempelse.

Pressemeddelelse 26. august 2016

Regeringen vil investere milliarder i flere medarbejdere og ny it til skattevæsenet

Skatteadministration Over de kommende år vil regeringen investere op mod syv milliarder kroner i at modernisere og fremtidssikre det danske skattevæsen. Pengene skal især gå til 2.000 nye medarbejdere og en ny digital infrastruktur. Vi skal løfte skattevæsenet ind i det 21. århundrede, understreger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 26. august 2016

Ny organisering skal sikre et bedre og mere effektivt skattevæsen

Skatteadministration Med en ambitiøs investeringsplan vil regeringen bygge et helt nyt fundament under skattevæsenet. Som led i planen erstattes SKAT af en række mindre og specialiserede styrelser. Det skal blandt andet sikre et stærkere fokus på kerneopgaverne samt styrke fagligheden blandt ledere og medarbejdere.

Pressekontakt:
Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

tlf. 72 22 23 24
e-mail: presse@skm.dk


Øvrig kontakt:
Se, hvordan du som borger eller virksomhed kan kontakte Skatteministeriet og styrelser under Skatteministeriet.