Skatteministeriet

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Skatteministeriet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pressemeddelelser

Pressemeddelelse 17. december 2015

Skatteminister: Slut med mistænkeliggørelse af selskaber

Selskabsskat Nye tal viser, at en større andel af selskaberne betaler selskabsskat, og at under ti selskaber betaler en tredjedel af selskabsskatten. Skatteministeren mener det skal være slut med at bruge de åbne skattelister til at hænge virksomheder ud og vil i stedet invitere en række af de største bidragsydere til en diskussion om deres rammevilkår.

Pressemeddelelse 14. december 2015

Skatteminister åbner dialog med organisationer om endnu stærkere retssikkerhed

Retssikkerhed Karsten Lauritzen mødes mandag med organisationerne i Retssikkerhedsforum for at drøfte nye tiltag i de to kommende retssikkerhedspakker.

Pressemeddelelse 10. december 2015

Slut med checks og girokort på 1 krone

SKAT Et lovforslag, som skatteminister Karsten Lauritzen nu sender i høring, betyder, at det i det nye år stort set er slut med checks og girokort på 1 krone. Lovforslaget indfører en bagatelgrænse på 200 kr., når SKAT udbetaler og opkræver små beløb.

Pressemeddelelse 3. december 2015

Regeringen vil lade fonde beholde skatteregel

Fonde Regeringen lægger op til at fastholde den såkaldte overførselsregel, som fonde med almennyttige formål drager nytte af.

Pressemeddelelse 19. november 2015

Regeringen lemper beskatningen af familieejede virksomheder

Bo- og gaveafgift Regeringen nedsætter bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder fra 15 procent til ca. 5 procent frem mod 2020. Samlet set afsætter regeringen 3,1 mia. kroner i perioden. Dermed forbedres vilkårene for virksomheder, der står over for et generationsskifte, markant.

Pressemeddelelse 16. november 2015

SKAT har afdækket formodet svindel for yderligere 2,9 milliarder

SKAT Skatteministeren har modtaget en orientering fra SKAT om, at der er afdækket mulig svindel for yderligere 2,9 mia. Det er meldt til Bagmandspolitiet (SØIK).

Pressemeddelelse 11. november 2015

Skatteminister: Kritik fra Rigsrevisionen viser, at det er vigtigt med fortsat opbakning til SKAT

SKAT Rigsrevisionen udtrykker i dag kritik af SKATs økonomistyring og af Skatteministeriets styring af SKAT i perioden 2011-2014. Rigsrevisionen vurderer samtidig, at Skatteministeriets plan for genopretning af SKAT er ambitiøs. Skatteministeren håber derfor på fortsat opbakning fra Folketingets partier til det arbejde, der er sat i gang for at genoprette tilliden til SKAT.

Pressemeddelelse 11. november 2015

Tegn på hamstring af nummerplader til dyre elbiler

En såkaldt ”early warning” fra SKAT den 6. november viser, at der er bestilt 2.500 nye nummerplader til særligt dyre elbiler. "Det kan ligne spekulation i at slippe for de afgifter, som kommer fra nytår", udtaler skatteministeren.

Pressemeddelelse 6. november 2015

Bred aftale om ny grøn BoligJobordning er på plads

BoligJobfradrag BoligJobordningen består i en grøn udgave. Regeringen (V) har netop indgået en aftale om en ny grøn BoligJobordning for 2016 og 2017 med Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konservative.

Pressemeddelelse 4. november 2015

Danmark har nu aftale om udveksling af skatteoplysninger med alle tidligere skattely

Skattely Den 45. og sidste aftale om udveksling af skatteoplysninger er nu på plads. Danmark har dermed aftaler med alle lande, der er blevet karakteriseret som potentielle skattely.

Pressemeddelelse 29. oktober 2015

Fordeling af 300 nye arbejdspladser til inddrivelse uden for Hovedstaden er på plads

SKAT Anden del af udflytningsplanen på skatteområdet er nu på plads. I alt ansættes der 300 nye medarbejdere i Thisted, Grenaa, Middelfart, Tønder, Herning og Ringkøbing, som skal styrke området for inddrivelse af gæld.

Pressemeddelelse 9. oktober 2015

Ny aftale om elbiler

Regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har i dag indgået en aftale om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brintbiler. Aftalen betyder, at elbiler vil få en mere lempelig overgang til fuld registreringsafgift og være fuldt omfattet i 2020.

Pressemeddelelse 1. oktober 2015

Skatteministeriet opretter 575 arbejdspladser uden for hovedstaden

SKAT Som en del af regeringens samlede udflytning af statslige arbejdspladser oprettes 575 arbejdspladser på Skatteministeriets område uden for Hovedstaden. En stor del er nyansættelser, mens andre flyttes fra Hovedstaden ud i resten af landet.

Pressemeddelelse 29. september 2015

Finanslov: Regeringen klar med skatte- og afgiftslettelser for 2,4 mia. kr.

Finanslov For at styrke konkurrenceevnen og skabe arbejdspladser i hele Danmark lægger regeringen med forslaget til finansloven for 2016 op til at lette skatter og afgifter for 2,4 mia. kr. Skatteminister Karsten Lauritzen er blandt andet glad for, at NOx-afgiften står til at blive afskaffet.

Pressemeddelelse 25. september 2015

Regeringen klar med handlingsplan for SKAT

SKAT Skatteminister Karsten Lauritzen præsenterer i dag regeringens handlingsplan ’SKAT ud af krisen’. Planen, som har opbakning fra et bredt flertal af Folketingets partier, adresserer både SKATs aktuelle problemer og tegner samtidig linjerne op for fremtidens skattevæsen.

Pressemeddelelse 24. september 2015

Invitation til pressemøde om en handlingsplan for SKAT

SKAT Skatteminister Karsten Lauritzen inviterer til pressemøde på Christiansborg fredag kl.11.30, hvor han vil præsentere en handlingsplan for SKAT

Pressemeddelelse 8. september 2015

SKAT suspenderer al automatisk inddrivelse af gæld

SKAT På baggrund af en færdig delrapport fra Kammeradvokaten har SKAT besluttet at stoppe den automatiserede inddrivelse af gæld via it-systemet EFI.

Pressemeddelelse 1. september 2015

Skatteministeren nedlægger omdiskuteret anmeldetjeneste

SKAT Skatteminister Karsten Lauritzen nedlægger SKATs digitale anmeldetjeneste, som blev indført under den tidligere regering. Lukningen af tjenesten er en del af skatteministerens Retssikkerhedspakke I.

Pressemeddelelse 24. august 2015

Stop for SKATs adgang til at indhente borgeres teleoplysninger

Retssikkerhed Skatteminister Karsten Lauritzen slår nu fast, at SKAT ikke vil få adgang til at indhente oplysninger fra teleselskaber om borgeres brug af mobiltelefon som led i det almindelige kontrolarbejde.

Pressemeddelelse 17. august 2015

Skatteminister: Slut med SKATs kontrol på privat grund

SKAT Den omdiskuterede kontrol af byggearbejder på borgeres private grunde bliver nu afskaffet. Kontrollen er for vidtgående, da der er tale om et indgreb i privatlivets fred, mener skatteministeren

Pressekontakt:
Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

tlf. 72 22 23 24
e-mail: presse@skm.dk


Øvrig kontakt:
Se, hvordan du som borger eller virksomhed kan kontakte Skatteministeriet og styrelser under Skatteministeriet.