Skatteministeriet

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Skatteministeriet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pressemeddelelser

Pressemeddelelse 19. december 2014

Ny rapport om brug af Kammeradvokaten

Departementet En ny rapport om Skatteministeriets brug af Kammeradvokaten offentliggøres i dag. Skatteministeren er glad for den åbenhed om brugen af Kammeradvokaten, som rapporten giver. Skatteministeren har derfor besluttet, at rapporten fremover skal udarbejdes årligt.

Pressemeddelelse 17. december 2014

Skatteminister bestiller grundig gennemgang af IT-system

SKAT Rigsrevisionen har i dag udtrykt kritik af SKATs inddrivelse af offentlige restancer, fordi it-systemet EFI endnu ikke fungerer. Skatteministeren er enig i de problemstillinger, Rigsrevisionen peger på. Skatteministeriet vil derfor foretage en grundig gennemgang af systemet med bistand fra eksterne eksperter for at få løst problemerne.

Pressemeddelelse 17. december 2014

Lovforslag i børnecheck-sagen fremsættes ikke

Børne- og ungeydelse Regeringen har efter moden overvejelse besluttet ikke at fremsætte lovforslag om tilpasning af optjeningsprincippet til EU-retten. Regeringen vurderer, at det ikke er muligt at finde et flertal, der bakker op om forslaget.

Pressemeddelelse 12. december 2014

Aftale om skattely-bekæmpelse på plads

Skattely Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er enige om en række initiativer, som skal dæmme op for skattely. Ved siden af initiativerne fra regeringens skattelypakke er der enighed om at afsætte penge til skattelybekæmpelse i SKAT.

Pressemeddelelse 12. december 2014

Skattelyforhandlinger går ind i afgørende fase

Skattely Regeringens udspil til en skattelypakke blev præsenteret 6. november. Partierne har på skatteområdet forhandlet siden sidste uge, og forhandlingerne er nu gået ind i sin afgørende fase.

Pressemeddelelse 11. december 2014

Bredt flertal i Folketinget enige om nye spilaftaler

Spilleafgifter Et bredt flertal er enige om en aftale, der bl.a. afskærer spillehaller fra at snyde med udlodningerne til velgørende formål.

Pressemeddelelse 10. december 2014

Skatteministeren vil drøfte reklameafgift igen

Grønne afgifter Benny Engelbrecht inviterer SF og Enhedslisten til drøftelse i januar om den planlagte reklameafgift.

Pressemeddelelse 9. december 2014

Nye regler dæmmer op for skattesnyd i EU

Skattely Regeringen er sammen med de andre EU-lande blevet enige om at indføre nye regler, som skal sikre, at selskabskonstruktioner med moder- og datterselskaber ikke misbruges til skatteunddragelse.

Pressemeddelelse 4. december 2014

10.000 flere pendlere får forhøjet deres befordringsfradrag

Befordringsfradrag Fra nytår bliver kredsen af yderkommuner, med forhøjet befordringsfradrag, udvidet fra 16 til 25. Tiltaget skal gøre det attraktivt for flere pendlere at blive boende i kommunerne, selvom de arbejder længere væk.

Pressemeddelelse 2. december 2014

Regeringen har indkaldt til skattely-forhandlinger

Skattely Regeringen har indkaldt Folketingets partier til forhandlinger om den skattelypakke, som blev fremlagt i starten af november. Desuden lægger regeringen op til at afsætte midler til at få undersøgt de dokumenter, som er blevet lækket til en række medier om mulig skatteunddragelse i Luxembourg.

Pressemeddelelse 28. november 2014

Delaftale om ludomani på plads

Et bredt flertal i folketinget har torsdag indgået en delaftale om nye undersøgelser af ludomani, der skal bidrage med ny viden om sygdommen samt en evaluering af, hvilke behandlingsmetoder der virker bedst.

Pressemeddelelse 21. november 2014

Advokat er anmodet om at følge op på Skattesagskommissionens beretning

Ministeren Skatteminister Benny Engelbrecht har anmodet advokat Jørgen Vinding om at foretage en vurdering af, om nogen skal drages til ansvar for den del af sagen, der handler om urigtige oplysninger til Folketingets Ombudsmand.

Pressemeddelelse 19. november 2014

Regeringen indleder grænseoverskridende samarbejde med Tyskland om at styrke væksten

Internationalt ”Vi må styrke båndene til Tyskland”. Sådan har det lydt igen og igen fra erhvervsfolk og politikere. Nu omsætter regeringen med skatteministeren i spidsen snakken til handling.

Pressemeddelelse 18. november 2014

Skatteminister kickstarter iværksætter-tour

Ministeren Skatteministeren kickstarter sin iværksætter-tour i uge 47, som er vækst- og iværksætteruge i Danmark. I den kommende tid vil ministeren rejse rundt for at mødes med iværksættere og deltage i en række informationsmøder. Ifølge skatteministeren skal iværksættere mødes med en hjælpende hånd af skattemyndighederne.

Pressemeddelelse 6. november 2014

Regeringen præsenterer ambitiøs pakke til bekæmpelse af skattely

Skattely Det skal være slut med at snyde fællesskabet ved at skjule skattepligtige værdier i skattely. Derfor præsenterer regeringen i dag en ambitiøs pakke, som skal dæmme op for international skatteunddragelse. Pakken indeholder tre spor: en offensiv indsats på internationalt niveau, større åbenhed omkring ejerskab af virksomheder samt anbefalinger for god grænseoverskridende skatterådgivning.

Pressemeddelelse 5. november 2014

Invitation: Skatteministeren præsenterer ny skattelypakke

Skattely Skatteminister Benny Engelbrecht holder pressebriefing torsdag morgen kl. 11. Her vil han præsentere regeringens nye skattelypakke. Samtidig offentliggøres resultaterne fra regeringens skattely-task force og udvalget om rådgiversamarbejde på området.

Pressemeddelelse 1. oktober 2014

Danmark har indgået informationsudvekslingsaftale med Hong Kong

Skattely Danmark har indgået aftale med Hong Kong om udveksling af information i forbindelse med skattesager. Danmark har nu indgået i alt 44 aftaler med lande, der har kunnet bruges som skattely.

Pressemeddelelse 30. september 2014

Regeringen vil stoppe systematisk snyd i spillebranchen

Skatteministeren er klar med en revision af spilleloven. Regeringen vil den omfattende snyd med udlodninger til velgørende formål til livs. Samtidig skal ludomani og sort arbejde bekæmpes ved, at spillehallernes åbningstider reguleres.

Pressemeddelelse 25. september 2014

Skatteministeren: Vi skal have knækket ludomani-kurven

Regeringen vil have foretaget en ny kortlægning, som skal afdække problemerne med ludomani i Danmark. På baggrund af undersøgelsen vil man drøfte med Folketingets partier, hvordan indsatsen overfor ludomani kan styrkes.

Pressemeddelelse 22. september 2014

Skatteminister Benny Engelbrecht ansætter særlig rådgiver

Ministeren Skatteministeriet har ansat Mai Weber Juul som særlig rådgiver for skatteminister Benny Engelbrecht.

Pressekontakt:
Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

tlf. 72 22 23 24
e-mail: presse@skm.dk


Øvrig kontakt:
Se, hvordan du som borger eller virksomhed kan kontakte Skatteministeriet og styrelser under Skatteministeriet.