Skatteministeriet

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Skatteministeriet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pressemeddelelser

Pressemeddelelse 29. december 2012

SKAT offentliggør selskabernes skattebetaling

Fra i dag kan man få indblik i selskabers skatteforhold for indkomståret 2011

Pressemeddelelse 11. december 2012

Ingen nye regneprincipper for skattelettelser

Berlingske bringer i dag en historie om, at regeringen skulle have ændret regneprincipper og skulle være klar til at giv ...

Pressemeddelelse 23. november 2012

Ingen omlægning af registreringsafgiften i den nærmeste fremtid

DR bragte i går en historie i bl.a. TV Avisen om, at Regeringen er på vej med en omlægning af registreringsafgifterne. D ...

Pressemeddelelse 21. november 2012

Danskernes accept af sort arbejde falder - ny kampagne i luften

Ny analyse fra SKAT viser, at danskerne i mindre og mindre grad accepterer sort arbejde, og at flere oplever en stigende ...

Pressemeddelelse 19. november 2012

Ny aftale med USA om automatisk udveksling af bankoplysninger

Aftalen betyder, at Skatteministeriet og USA udveksler oplysninger, som sikrer, at danske banker og finansielle institut ...

Pressemeddelelse 19. november 2012

Lovforslaget om at ophæve andelsbeskatningen trækkes tilbage

Lovforslaget lagde op til at ligestille andelsselskaber med aktieselskaber. Forslaget som var led i saneringen af erhver ...

Pressemeddelelse 12. november 2012

Afgifts- og skatteændringer i finansloven for 2013

Regeringen og Enhedslisten har søndag indgået aftale om finanslov for 2013

Pressemeddelelse 10. november 2012

Regeringen og Enhedslisten vedtager ambitiøs afgifts- og konkurrencepakke

Som en del af aftalen om finansloven for 2013 er regeringen og Enhedslisten enige om en fuldt finansieret afgifts- og ko ...

Pressemeddelelse 1. november 2012

Ny direktør for SKAT

Fra 1. januar 2013 bliver SKAT en styrelse med selvstændig ledelse. Ny direktør for styrelsen bliver 44-årige Jesper Rønnow Simonsen.

Pressemeddelelse 26. oktober 2012

Status over grænsehandel 2012: Grænsehandlen i Danmark er stabil

Skatteministeriet offentliggør i dag rapporten Status over grænsehandel 2012. Konklusionen i rapporten er, at den samled ...

Pressemeddelelse 16. oktober 2012

Holger K. Nielsen (SF) bliver ny skatteminister

Holger K. Nielsen (SF) overtager i forbindelse med den netop gennemførte ministerrokade posten som skatteminister

Pressemeddelelse 27. september 2012

Skatteministeriet får ny struktur

Skatteministeriet bliver opdelt i et departement og en selvstændig styrelse med fokus på borgere og virksomheder, indsat ...

Pressemeddelelse 17. august 2012

Landsskatterettens retspræsident Erik S.M. Hansen fratræder

Efter 25 år på posten går landsskatterettens retspræsident Erik S.M. Hansen på pension

Pressemeddelelse 8. august 2012

Politianmeldelse fra Skatteministeriet

Skatteministeriet har bedt politiet undersøge, om SKAT eller Skatteministeriet har overtrådt tavshedspligten efter oplys ...

Pressemeddelelse 25. juni 2012

Endelig aftale om skattereform

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti ...

Pressemeddelelse 18. juni 2012

Ny dobbeltbeskatningsaftale med Kina

Den nye aftale afløser den første, der blev indgået for 26 år siden, og som nu er forældet

Pressemeddelelse 29. maj 2012

Udspil om skattereform

Skatteministeren giver i dag kl. 13.30 en gennemgang af udspillet om en skattereform. Uddybende materiale kan læses her.

Pressemeddelelse 29. maj 2012

Pressebriefing om skattereformen i dag i Skatteministeriet

Pressebriefing i Skatteministeriet i dag kl. 13.30

Pressemeddelelse 16. maj 2012

40 årigt momssystem klar til make-over

EU's momssystemer skal hænge bedre sammen, så det bliver nemmere for erhvervslivet i alle EU-landene at bruge.

Pressemeddelelse 11. maj 2012

Arbejdsskadeafgift fremsættes i næste folketingssamling

Regeringen udsætter fremsættelsen af lovforslag om en afgift på arbejdsskader til næste folketingssamling

Pressekontakt:
Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

tlf. 72 22 23 24
e-mail: presse@skm.dk


Øvrig kontakt:
Se, hvordan du som borger eller virksomhed kan kontakte Skatteministeriet og styrelser under Skatteministeriet.