Skatteministeriet

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Skatteministeriet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pressemeddelelser

Pressemeddelelse 19. december 2011

Regeringen indgår aftale med Konservative om pengetanksgrænse

Den såkaldte pengetanksgrænse fastsættes til 50 pct. Det er resultatet efter en bred aftale mellem regeringen og Konservative

Pressemeddelelse 16. december 2011

Skatteminister frygter sammenbrud i forhandlinger om pengetanksgrænse

Hvis ikke oppositionen vil tage ansvar, fastholder regeringen sit lovforslag om at sænke pengetanksgrænsen fra 75 pct. til 25 pct

Pressemeddelelse 2. december 2011

Redegørelser om involvering i skattesag

Skatteminister Thor Möger Pedersen har bedt om redegørelser i Helle Thorning-Schmidts og Stephen Kinnocks skattesag

Pressemeddelelse 2. december 2011

Pressemøde kl. 10

Der indkaldes til pressemøde omkring redegørelserne i Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag

Pressemeddelelse 25. november 2011

Skatteministeriet implementerer GPS-baseret kørselsafgift for lastbiler

Med regeringsgrundlaget "Et Danmark, der står sammen" har regeringen fastslået, at den vil fremsætte er forslag om en ki ...

Pressemeddelelse 23. november 2011

EU-Domstolens dom om dansk praksis for tilbagebetaling af ambi

EU-Domstolens dom afgør ikke umiddelbart de verserende sager. Der er tale om en dom i en såkaldt præjudiciel sag, hvor d ...

Pressemeddelelse 18. november 2011

Regeringen og Enhedslisten indgår aftale om skatter og afgifter i forbindelse med finansloven for 2012

Det ligger nu fast, hvordan initiativerne på næste års finanslov finansieres, efter at regeringen og Enhedslisten i dag ...

Pressemeddelelse 14. november 2011

Pressemeddelelse fra skatteminister Thor Möger Pedersen

Skatteminister Thor Möger Pedersen udtaler: "Der har i medierne de seneste dage været rejst spørgsmål om Skatteminister ...

Pressemeddelelse 3. november 2011

Skatteministeriet holder pressebriefing i dag kl. 16

Skatteminister Thor Möger Pedersen holder pressebriefing i dag kl. 16.00 til 16.30 om finanslovsoplægget 2012 med særlig ...

Pressemeddelelse 3. november 2011

Finanslov 2012 lægger op til en retfærdig og ansvarlig finansiering

Skatteminister Thor Möger Pedersen har i dag på en pressebriefing i Skatteministeriet orienteret om indtægtssiden af finanslovsoplægget

Pressemeddelelse 2. november 2011

Regeringen styrker indsatsen mod sort arbejde

Regeringen har fokus på sort arbejde og vil styrke indsatsen på området for at komme det til livs. En kombination af lem ...

Pressemeddelelse 1. november 2011

Regeringen styrker indsatsen mod multinationale selskaber

Regeringen styrker indsatsen mod multinationale selskaber og andre selskaber, der ikke betaler skat i Danmark

Pressemeddelelse 3. oktober 2011

Thor Möger Pedersen (SF) bliver ny skatteminister

Thor Möger Pedersen (SF) overtager posten som skatteminister i forbindelse med dannelsen af den nye regering og bliver d ...

Pressemeddelelse 20. juni 2011

Væk med bøvlet planen

Regeringen har offentliggjort Væk med bøvlet planen, som består af 65 initiativer, der skal forenkle borgernes kontakt t ...

Pressemeddelelse 17. juni 2011

Iværksætteraktieordning

Den 27. maj 2011 blev lovforslaget L 194 om iværksætteraktieordningen vedtaget af Folketinget

Pressemeddelelse 1. juni 2011

BoligJobplanen er i hus

Det nye såkaldte servicefradrag er nu vedtaget i Folketinget. Det betyder, at man kan få fradrag for udgifter til hjælp ...

Pressemeddelelse 27. april 2011

Ny dansk-ungarsk dobbeltbeskatnings-overenskomst

Danmark og Ungarn har den 27. april 2011 underskrevet en ny dobbeltbeskatnings-overenskomst.

Pressemeddelelse 13. april 2011

Ændring i elafgiftsloven

Skatterådet har truffet afgørelse i en sag om elafgift af elektricitet forbrugt til opladning af batterier til elbiler.

Pressemeddelelse 1. april 2011

Skattekontrol af kapitalfonde har høj prioritet

SKAT har undersøgt og undersøger i alt 31 sager vedrørende kapitalfondsejede og multinationale koncerner

Pressemeddelelse 17. marts 2011

Skattefri bagatelgrænse for personalegoder

Regeringen og Socialdemokraterne er blevet enige om at skattefritage gaver til ansatte til en værdi af op til 1.000 kr. ...

Pressekontakt:
Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

tlf. 72 22 23 24
e-mail: presse@skm.dk


Øvrig kontakt:
Se, hvordan du som borger eller virksomhed kan kontakte Skatteministeriet og styrelser under Skatteministeriet.