Skatteministeriet

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Skatteministeriet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pressemeddelelser

Pressemeddelelse 7. november 2002

Regeringen sætter afgifterne ned

Afgifterne på spiritus, cigaretter og sodavand sættes ned. Dermed bliver det mindre fordelagtigt at købe ind i Tyskland, ...

Pressemeddelelse 6. november 2002

Nu slipper håndværkerne

Skatteministeren fremsætter nu forslag om skatte- og momsfrihed af eget arbejde, som håndværkere udfører på deres egen e ...

Pressemeddelelse 5. november 2002

Skatteministeren regelforenkler pvc-afgiften

Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) fremsætter nu lovforslag om regelforenkling af pvc-afgiften

Pressemeddelelse 5. november 2002

Brofradraget sikres

Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) har fremsat lovforslag, som sikrer fradraget for passage af Storbæltsforbindelsen permanent.

Pressemeddelelse 30. oktober 2002

Højesterets dom om skat ved forældreudlejning

Højesteret har i dag slået fast, at skattemyndighederne i visse situationer har hjemmel til at kræve skat af forskellen ...

Pressemeddelelse 23. september 2002

Dobbeltbeskatningsoverenskomst med Chile

Fredag den 20. september 2002 blev der underskrevet en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Chile og Danmark

Pressemeddelelse 20. september 2002

Forskudsregistreringen for 2003 – skattestop

Forberedelse af den automatiske forskudsregistrering for 2003

Pressemeddelelse 18. september 2002

Høj og lav skal behandles ens

Jeg vil ikke under nogen omstændigheder holde hånden over hverken danske eller udenlandske firmaer, der forsøger at undd ...

Pressemeddelelse 17. september 2002

Forslag om pendlerfradrag

Regeringen vil til efteråret fremsætte et lovforslag om at gøre storebæltsfradraget permanent.

Pressemeddelelse 12. september 2002

S-skattepakke understreger behovet for skattestoppet

Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) kommenterede i en tale på skattechefernes årsmøde i Randers i dag Socialdemokratie ...

Pressemeddelelse 11. september 2002

Ministeren involveres ikke i ankesager

En konkret sag, der omhandler Dansk Supermarked

Pressemeddelelse 3. september 2002

ToldSkat tilbyder at udbrede den digitale signatur

Det første skridt på vej mod digital signatur er taget. Under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er der i ...

Pressemeddelelse 30. august 2002

Skatteministeren lemper reglerne for vækstlys til gartnerier

Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) lemper med en ny bekendtgørelse reglerne for opgørelse af gartneriernes vækstlys.

Pressemeddelelse 28. august 2002

Multinationale selskaber bliver lignet

Der er igen kommet fokus på visse multinationale selskabers betaling af selskabsskat i Danmark.

Pressemeddelelse 20. august 2002

Skatteministeriets forenklingsplan

Finansministeren har i dag offentliggjort regeringens handlingsplan med forslag til forenklinger og administrative lettelser.

Pressemeddelelse 7. august 2002

23 mio. kr. i lettelser til erhvervslivet

Efter lang tids sagsbehandling i EU-kommissionen kan lov nr. 963 af 20. december 1999 nu sættes i kraft.

Pressemeddelelse 5. august 2002

Skrappe krav til kiosksalg

Ud over den øgede indsats mod bagmændene bag indførelsen af illegale kioskvarer vil skatteminister Svend Erik Hovmand (V ...

Pressemeddelelse 5. august 2002

Ingen væsentlig stigning i klager over ejendomsvurderingen

Ved udgangen af juli var der registreret 37.128 klager over ejendomsvurdering 2002. Og selv om et mindre antal klager en ...

Pressemeddelelse 12. juli 2002

Vedr. bilafgifter

Regeringen følger opmærksomt udviklingen på bilområdet, og vi vil som tidligere nævnt selvfølgelig ikke vente til foråre ...

Pressemeddelelse 1. juli 2002

Regeringen står fast i sagen om ”norske fisk”

Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) betragter sagen om de ulovlige leverancer af fisk til danske virksomheder med stor alvor.

Pressekontakt:
Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

tlf. 72 22 23 24
e-mail: presse@skm.dk


Øvrig kontakt:
Se, hvordan du som borger eller virksomhed kan kontakte Skatteministeriet og styrelser under Skatteministeriet.