Skatteministeriet

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Skatteministeriet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pressemeddelelser

Pressemeddelelse 31. august 2017

Regeringen klar med ny milliardtilførsel til fremtidens skattevæsen

Finanslov Regeringen vil samlet set prioritere 10,5 mia. kr. i et historisk og ambitiøst investeringsprogram for den danske skatteforvaltning frem mod 2021. Ny tilførsel på 5,5 mia. kr. kommer dermed ud over en politisk aftale fra sidste år.

Pressemeddelelse 23. august 2017

Regeringen afsætter 400 mio. kr. til øget og mere intelligent skattekontrol

Skatteopkrævning Der er behov for at investere markant i en styrkelse af skattekontrollen, så det bliver sværere at snyde – især på momsområdet og blandt små og mellemstore virksomheder. Derfor foreslår regeringen at øge ressourcerne til skattevæsenets kontrolarbejde med 400 mio. kr. frem mod 2021 som led i finanslovsforslaget for næste år, der præsenteres i næste uge.

Pressemeddelelse 18. august 2017

Skatteminister klar med omfattende modernisering af centrale skatteregler

Retssikkerhed Skatteminister Karsten Lauritzen præsenterer i dag sin tredje retssikkerhedspakke under titlen ’Klar og præcis lovgivning’. Udspillet indeholder en omfattende modernisering af central lovgivning på skattekontrolområdet og forbedrer blandt andet også danskernes årsopgørelse.

Pressemeddelelse 28. juni 2017

Enlige og homoseksuelle fritages for moms på fertilitetsbehandling

Moms Efter pres fra den danske regering bliver enlige og homoseksuelle par nu ligestillet med kvinder, hvis de har brug for fertilitetsbehandling. Snart er alle – uanset køn og seksualitet – fritaget moms på fertilitetsbehandling, efter EU-landene har tilsluttet sig Danmarks holdning.

Pressemeddelelse 13. juni 2017

Fra én til syv styrelser – Skatteforvaltningen 2021

Skatteforvaltningen 2021 SKAT erstattes 1. juli 2018 af syv specialiserede styrelser, som får ansvar for hver sin kerneopgave. Den nye organisering er en afgørende del af regeringens planer for fremtidens nye og bedre skatteforvaltning.

Pressemeddelelse 13. juni 2017

Regeringen placerer 1.500 arbejdspladser og hovedsæde for fem styrelser uden for Hovedstaden

Skatteforvaltningen 2021 Den nye organisering af skattevæsenet bliver første del af regeringens kommende udflytningsplan. 1.500 arbejdspladser placeres uden for Hovedstaden. Samtidig reddes fire skattecentre, som er lukket – eller stod til lukning – som følge af SR-regeringens plan fra 2014.

Pressemeddelelse 9. juni 2017

Skatteministeren debatterer tillid til skattevæsenet og sociale medier på Folkemødet 2017

Skatteadministration Skatteministeriet er vært for to debatter på Folkemødet 2017, hvor tilliden til skattevæsenet og offentlige myndigheders kommunikation på sociale medier sættes til debat. Derudover kan du møde skatteminister Karsten Lauritzen til bl.a. morgenløb, klassiske paneldebatter og røverhistorier fra Borgen fra den 15.-17. juni.

Pressemeddelelse 8. juni 2017

Hvad er op og ned? Forstå milliardbeløbene om afskrivninger og tab af offentlig gæld

Afskrivninger Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at afskrive en større mængde gældsposter som følge af problemerne med EFI. Afskrivninger af gæld er en kompliceret størrelse og skaber mange misforståelser i den offentlige debat. Her følger en guide til forståelse af begreber og beløb.

Pressemeddelelse 8. juni 2017

Al inddrivelse af offentlig gæld flyttes til ny gældsstyrelse

Afskrivninger SKAT har ikke været i stand til at indfri de ambitioner, man havde, da gældsinddrivelsen blev flyttet til staten. Derfor tager skatteminister Karsten Lauritzen nu konsekvensen og opretter en ny gælds-styrelse med ca. 1.500 medarbejdere.

Pressemeddelelse 8. juni 2017

Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse

Afskrivninger Som et afgørende led i oprydningen efter den kuldsejlede gældsinddrivelse er alle Folketingets partier enige om at afskrive gæld til et beløb på 5,8 mia. kr., som har en reel værdi af 1 mia. kr. Især småbeløb fra personer uden betalingsevne afskrives, mens politibøder og gæld hos store skyldnere vil blive forsøgt inddrevet.

Pressemeddelelse 17. maj 2017

Ny aftale sikrer hård kurs mod international skatteunddragelse

Skattely Alle Folketingets partier står bag en ny aftale, der styrker indsatsen mod international skatteunddragelse. Blandt andet oprettes der et nyt center, som vil indeholde den samlede indsats på området. Med aftalen afsættes 100 mio. kr. til centeret over de næste 4 år.

Pressemeddelelse 2. maj 2017

Det betyder de nye boligskatteregler for danskerne

Ejendomsbeskatning Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har netop indgået en aftale om fremtidens boligbeskatning. På hjemmesiden nye-ejendomsvurderinger.dk kan man se, hvad aftalen kommer til at betyde for danske boligejere.

Pressemeddelelse 25. april 2017

Ny model giver mere retvisende billede af danskernes gæld til det offentlige

Restancer Danskerne skylder samlet set omkring 98 mia. kr. til det offentlige. Ifølge ny model udviklet af revisions- og rådgivningshuset PwC er danskernes gæld til det offentlige reelt i omegnen af 20 mia. kr. værd. Beløbet er knap 13 mia. kr. lavere, end SKAT hidtil har opgjort. Opgørelsen betyder ikke, at skyldnere får nedskrevet deres gæld.

Pressemeddelelse 18. april 2017

Aftale på plads: Lavere afgift skal sparke gang i elbilsalget

Regeringen er enig med Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om at fremme elbilsalget ved at udskyde indfasningen af en højere registreringsafgift på el- og brændselscellebiler. Dermed forbliver afgiften 20 pct. frem til udgangen af 2018 – eller indtil der er registreret 5.000 nye elbiler herhjemme.

Pressemeddelelse 11. april 2017

Regeringen sikrer virksomheders fradrag for lønudgifter

Erhvervsbeskatning Efter to domme i landsretten slår regeringen nu fast, at virksomheder skal kunne trække lønudgifter fra i skatteregnskabet efter enkle regler. Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at erhvervslivet bliver friholdt fra en truende administrativ byrde.

Pressemeddelelse 23. marts 2017

Skatteminister vil samle og styrke indsatsen mod international skattekriminalitet

Skattely Indsatsen mod international skattekriminalitet og skatteunddragelse skal styrkes hos skattemyndighederne. Derfor vil regeringen samle de forskellige projekter, der arbejder med blandt andet skattely, hvidvask af penge og ulovlige pengestrømme, i et nyt og permanent center.

Pressemeddelelse 28. februar 2017

Advokatundersøgelse af udbyttesagen sættes i gang

Ministeren Skatteminister Karsten Lauritzen har udpeget advokatfirmaet Bech-Bruun til at gennemføre en uvildig advokatundersøgelse af udbyttesagen. Skatteministeren ser frem til hurtigt at få svar på, om der er sket fejl og forsømmelser, som har medvirket til, at svindlen kunne finde sted.

Pressemeddelelse 3. februar 2017

Skatteminister: Slut med, at SKAT kan 'påtænke' borgernes ophold

SKAT Vurderingen af, om man har bopæl i Danmark og derfor skal betale registreringsafgift, skal naturligvis ikke kunne baseres på formodninger om fremtiden. Det mener skatteminister Karsten Lauritzen, som nu vil ændre reglerne for såkaldt påtænkt ophold.

Pressemeddelelse 27. januar 2017

Ny aftale: Spil på hestevæddeløb skal liberaliseres

Et flertal i Folketinget har besluttet, at en række nuværende mono-polspil skal liberaliseres, så der fremover kan komme flere udbydere. Det kan øge interessen for hestevæddeløb.

Pressemeddelelse 16. december 2016

Politisk flertal for uvildig advokatundersøgelse af udbyttesagen

SKAT Et flertal af Folketingets partier er enige om at igangsætte en uvildig advokatundersøgelse af sagen om svindel med refusion af udbytteskat. Undersøgelsen skal belyse forholdene på udbytteområdet siden 2010 under hensyntagen til SØIKs fortsatte efterforskning. Skatteministeren er tilfreds med, at et bredt flertal blandt Folketingets partier er enige om en uvildig undersøgelse.

Pressekontakt:
Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

tlf. 72 22 23 24
e-mail: presse@skm.dk


Øvrig kontakt:
Se, hvordan du som borger eller virksomhed kan kontakte Skatteministeriet og styrelser under Skatteministeriet.