Skatteministeriet

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Skatteministeriet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pressemeddelelser

Pressemeddelelse 12. november 2017

Erhvervspakke: Afgifter for 720 mio. kr. fjernes og sænkes

Punktafgifter Med en markant afgiftslempelse på 720 mio. kr. årligt gør regeringen det sammen med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre billigere at være dansker, lettere at drive virksomhed og mindre attraktivt at grænsehandle. Punktafgifterne på blandt andet nødder, te og regntøj afskaffes, ligesom afgifterne på elvarme og en række grænsehandelsfølsomme varer sænkes.

Pressemeddelelse 6. november 2017

Landsskatteretten åbner møderet i Silkeborg

Skatteankestyrelsen Borgere i Vestdanmark skal ikke længere køre hele vejen til København for at få deres sag prøvet ved Landsskatteretten. Fra den 1. januar 2018 kan de nøjes med at køre til Silkeborg. Det styrker borgernes retssikkerhed, at de nu kan få deres sag prøvet i både Øst- og Vestdanmark, mener skatteministeren.

Pressemeddelelse 2. november 2017

Ny rapport: Den traditionelle grænsehandel med nydelsesmidler ligger på stabilt niveau

Grænsehandel Danskerne købte sidste år omtrent lige så mange øl og sodavand over grænsen som året før – men færre cigaretter. Til gengæld er grænsehandlen med slik og chokolade steget, ligesom danskerne i stigende grad handler i udenlandske netbutikker. Det viser ny rapport fra Skatteministeriet om grænsehandlen.

Pressemeddelelse 27. oktober 2017

Alle syv styrelsesdirektører i skatteforvaltningen på plads

Skatteforvaltningen 2021 Den 1. juli 2018 erstattes SKAT af syv styrelser, der får selvstændig ledelse og ansvar for hver deres kerneopgave. Tidligere er der sat navn på de nye direktører i Motorstyrelsen og Vurderingsstyrelsen. Nu er navnene på direktørerne i de sidste fem styrelser på plads.

Pressemeddelelse 25. oktober 2017

Ny rapport giver fagligt grundlag for sanering i punktafgifter

Punktafgifter En ny rapport fra Skatteministeriet viser, at der er skattefagligt grundlag for at afskaffe og sanere en række punktafgifter som eksempelvis kaffe og te. Der er endnu ikke taget politisk stilling til rapportens anbefalinger, der vil indgå i drøftelserne af regeringens erhvervs- og iværksætterudspil.

Pressemeddelelse 10. oktober 2017

Nyt skattetjek af små og mellemstore virksomheder

Moms Virksomheder vil fra januar få mulighed for et særligt moms- og skattetjek, som skatteminister Karsten Lauritzen vil afprøve. Virksomheder, der tager imod tilbuddet, vil få større vished om, at de har styr på deres moms- og skatteforhold. Samtidig kan skattemyndighederne fokusere kontrollen mod de virksomheder, som bevidst forsøger at unddrage.

Pressemeddelelse 9. oktober 2017

Regeringen vil lempe skattevilkår for boligudlejning gennem deleøkonomiske platforme

Deleøkonomi Regeringen ønsker at lempe skattevilkårene for korttidsboligudlejning, når det sker gennem deleøkonomiske platforme, der automatisk indberetter brugernes indtægter til skattemyndighederne.

Pressemeddelelse 9. oktober 2017

Skattemyndighederne indgår strategisk samarbejde med MobilePay

Deleøkonomi Skattemyndighederne har indgået et strategisk samarbejde med MobilePay. Det skal bidrage til, at skattemyndighederne udvikler løsninger, der gør det nemt og enkelt for borgere og virksomheder at afregne korrekt skat, når de fx anvender mobile betalingsløsninger og digitale deleøkonomiske platforme.

Pressemeddelelse 28. september 2017

Første to styrelsesdirektører i den nye skatteforvaltning på plads

Skatteadministration SKAT erstattes 1. juli 2018 af syv specialiserede styrelser, som får selvstændig ledelse og ansvar for hver deres kerneopgave. Nu er de to første styrelsesdirektører på plads. Hakon Iversen bliver direktør for Vurderingsstyrelsen i Roskilde, mens Jens Otto Størup bliver direktør for Motorstyrelsen i Aalborg.

Pressemeddelelse 21. september 2017

Et enigt Folketing indgår aftale om nye tiltag mod sort arbejde

Sort arbejde På baggrund af et arbejde i en parlamentarisk arbejdsgruppe vil et enigt Folketing styrke indsatsen mod sort arbejde. Partierne bag aftalen vil blandt andet indføre sanktioner over for virksomheder, der ikke afregner medarbejdernes skat korrekt, ligesom myndighederne får mulighed for at stille krav om, at virksomheder benytter digitale kasseapparater.

Pressemeddelelse 31. august 2017

Regeringen klar med ny milliardtilførsel til fremtidens skattevæsen

Finanslov Regeringen vil samlet set prioritere 10,5 mia. kr. i et historisk og ambitiøst investeringsprogram for den danske skatteforvaltning frem mod 2021. Ny tilførsel på 5,5 mia. kr. kommer dermed ud over en politisk aftale fra sidste år.

Pressemeddelelse 23. august 2017

Regeringen afsætter 400 mio. kr. til øget og mere intelligent skattekontrol

Skatteopkrævning Der er behov for at investere markant i en styrkelse af skattekontrollen, så det bliver sværere at snyde – især på momsområdet og blandt små og mellemstore virksomheder. Derfor foreslår regeringen at øge ressourcerne til skattevæsenets kontrolarbejde med 400 mio. kr. frem mod 2021 som led i finanslovsforslaget for næste år, der præsenteres i næste uge.

Pressemeddelelse 18. august 2017

Skatteminister klar med omfattende modernisering af centrale skatteregler

Retssikkerhed Skatteminister Karsten Lauritzen præsenterer i dag sin tredje retssikkerhedspakke under titlen ’Klar og præcis lovgivning’. Udspillet indeholder en omfattende modernisering af central lovgivning på skattekontrolområdet og forbedrer blandt andet også danskernes årsopgørelse.

Pressemeddelelse 28. juni 2017

Enlige og homoseksuelle fritages for moms på fertilitetsbehandling

Moms Efter pres fra den danske regering bliver enlige og homoseksuelle par nu ligestillet med kvinder, hvis de har brug for fertilitetsbehandling. Snart er alle – uanset køn og seksualitet – fritaget moms på fertilitetsbehandling, efter EU-landene har tilsluttet sig Danmarks holdning.

Pressemeddelelse 13. juni 2017

Fra én til syv styrelser – Skatteforvaltningen 2021

Skatteforvaltningen 2021 SKAT erstattes 1. juli 2018 af syv specialiserede styrelser, som får ansvar for hver sin kerneopgave. Den nye organisering er en afgørende del af regeringens planer for fremtidens nye og bedre skatteforvaltning.

Pressemeddelelse 13. juni 2017

Regeringen placerer 1.500 arbejdspladser og hovedsæde for fem styrelser uden for Hovedstaden

Skatteforvaltningen 2021 Den nye organisering af skattevæsenet bliver første del af regeringens kommende udflytningsplan. 1.500 arbejdspladser placeres uden for Hovedstaden. Samtidig reddes fire skattecentre, som er lukket – eller stod til lukning – som følge af SR-regeringens plan fra 2014.

Pressemeddelelse 9. juni 2017

Skatteministeren debatterer tillid til skattevæsenet og sociale medier på Folkemødet 2017

Skatteadministration Skatteministeriet er vært for to debatter på Folkemødet 2017, hvor tilliden til skattevæsenet og offentlige myndigheders kommunikation på sociale medier sættes til debat. Derudover kan du møde skatteminister Karsten Lauritzen til bl.a. morgenløb, klassiske paneldebatter og røverhistorier fra Borgen fra den 15.-17. juni.

Pressemeddelelse 8. juni 2017

Hvad er op og ned? Forstå milliardbeløbene om afskrivninger og tab af offentlig gæld

Afskrivninger Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at afskrive en større mængde gældsposter som følge af problemerne med EFI. Afskrivninger af gæld er en kompliceret størrelse og skaber mange misforståelser i den offentlige debat. Her følger en guide til forståelse af begreber og beløb.

Pressemeddelelse 8. juni 2017

Al inddrivelse af offentlig gæld flyttes til ny gældsstyrelse

Afskrivninger SKAT har ikke været i stand til at indfri de ambitioner, man havde, da gældsinddrivelsen blev flyttet til staten. Derfor tager skatteminister Karsten Lauritzen nu konsekvensen og opretter en ny gælds-styrelse med ca. 1.500 medarbejdere.

Pressemeddelelse 8. juni 2017

Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse

Afskrivninger Som et afgørende led i oprydningen efter den kuldsejlede gældsinddrivelse er alle Folketingets partier enige om at afskrive gæld til et beløb på 5,8 mia. kr., som har en reel værdi af 1 mia. kr. Især småbeløb fra personer uden betalingsevne afskrives, mens politibøder og gæld hos store skyldnere vil blive forsøgt inddrevet.

Pressekontakt:
Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

tlf. 72 22 23 24
e-mail: presse@skm.dk


Øvrig kontakt:
Se, hvordan du som borger eller virksomhed kan kontakte Skatteministeriet og styrelser under Skatteministeriet.