Skatteministeriet

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Skatteministeriet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pressemeddelelser

Pressemeddelelse 9. februar 2018

10 nye initiativer skal gøre inddrivelsen af gæld mere enkel

Ministeren Skatteminister Karsten Lauritzen er sammen med alle Folketingets partier klar med 10 konkrete initiativer, der skal forenkle lovgivningen på inddrivelsesområdet. Dermed kommer lovgivningen til at gå hånd i hånd med det nye system, der skal inddrive borgernes gæld til det offentlige. Forenklingen er en forudsætning for genopretningen af gældsinddrivelsen, understreger skatteministeren.

Pressemeddelelse 6. februar 2018

Skatteminister: Fornuftigt og rimeligt at sænke skatten på pension og arbejde

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en skatteaftale, der gør det mere attraktivt at spare op til pension, og som giver alle i fuldtidsjob en kontant skattelettelse. Skatteminister Karsten Lauritzen er glad for, at arbejdende danskere fremover kan beholde flere af deres egne penge.

Pressemeddelelse 2. februar 2018

Ny aftale sikrer skatte- og afgiftslempelser for 220 mio. kr. ekstra i år

Afgiftssatser En bred politisk aftale betyder, at mange borgere og virksomheder allerede fra den 1. maj får en lavere elregning. Samtidig kan erhvervslivet i hele 2018 få et øget fradrag for investeringer i forskning og udvikling. En glædelig håndsrækning, der gør det billigere at være dansker i 2018, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 31. januar 2018

Indtægterne fra selskabsskatten er på højeste niveau i et årti

Selskabsskat Selvom selskabsskattesatsen er blevet sat ned de senere år, er indtægterne fra selskabsskatten ikke faldet. Indtægterne er derimod på det højeste niveau siden 2006. Det fremgår af en ny analyse fra Skatteministeriet. Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over det store bidrag til samfundet, som virksomheder og selskaber yder.

Pressemeddelelse 19. december 2017

Advokatundersøgelse af udbyttesagen er nu afsluttet

SKAT Efter at have undersøgt den såkaldte udbyttesag har advokatfirmaet Bech-Bruun afsluttet sin redegørelse, som nu offentliggøres. Redegørelsen udtrykker samme kritik af skattemyndighederne som tidligere undersøgelser fra bl.a. Rigsrevisionen. Undersøgelsesleder Lars Lindencrone Petersen har på skatteministerens foranledning netop orienteret Folketingets partier om undersøgelsen.

Pressemeddelelse 12. december 2017

UC Syd i Sønderjylland får ny skatteuddannelse

Skatteforvaltningen 2021 Der er nu givet grønt lys til, at UC Syd i Haderslev kan slå dørene op for en ny professionsbachelor i skat. Dermed udbydes skatteuddannelsen både i København og Haderslev fra 1. august 2018. Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at uddannelsen nu også kommer til Sønderjylland.

Pressemeddelelse 8. december 2017

Finanslov: BoligJobordningen bliver permanent

BoligJobfradrag Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti enige om at gøre BoligJobordningen permanent. Det betyder, at danskerne også frem-over kan få fradrag for bl.a. rengøring i hjemmet og håndværksydelser til energirenovering af boligen.

Pressemeddelelse 8. december 2017

Finansloven sikrer 10,5 mia. kr. til genopbygningen af skattevæsenet

Skatteforvaltningen 2021 Det nye skattevæsen bliver styrket med en historisk stor investering på 10,5 mia. kr. Det står klart efter, at regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om finansloven for 2018.

Pressemeddelelse 7. december 2017

Bred opbakning til skatteministerens tredje retssikkerhedspakke

Retssikkerhed Folketinget har i dag vedtaget de lovforslag, der udmønter skatteminister Karsten Lauritzens tredje retssikkerhedspakke. Dermed kan borgere og virksomheder se frem til mere præcise og moderne skatteregler, ligesom årsopgørelsen blandt andet moderniseres.

Pressemeddelelse 6. december 2017

Mere rimelighed i reglerne for biler på prøveplader

Reglerne om prøveskilte bliver nu mere fleksible for både brugere og bilbranche – eksempelvis, når en bilkøber henter en bil hjem fra udlandet. Der skal være rimelighed i reglerne og den sunde fornuft skal råde, siger skatteministeren.

Pressemeddelelse 1. december 2017

Haderslev bliver ny by på Skattestyrelsens danmarkskort

Skatteforvaltningen 2021 Skattekontrollen i det syd- og sønderjyske område står stærkt, når den kommende Skattestyrelse får en ny afdeling i Haderslev. Der tilføres dermed 80 ekstra medarbejdere til byen.

Pressemeddelelse 30. november 2017

Ny model for fordeling af spillehalsmidler gavner almennyttige foreninger i hele landet

Spilleafgifter Regeringen er sammen med et bredt flertal i Folketinget enige om en ny model for fordeling af de såkaldte spillehalsmidler for godt 70 mio. kr. om året. Nye lokale puljer skal fremover sikre, at lokale foreninger inden for eksempelvis idrætslivet over hele landet tilgodeses.

Pressemeddelelse 28. november 2017

Aftale på plads: Bredt flertal i Folketinget står bag 480 mio. kr. til stærkere skattekontrol

Finanslov Regeringen er sammen med hele Folketinget på nær Enhedslisten enige om at investere 480 mio. kr. frem til 2021 i en bedre og mere digital skattekontrol og vejledningsindsats i skattevæsenet. Aftalen betyder blandt andet nye, digitale redskaber til skattevæsenet i kampen mod fejl og snyd med skatter, moms og afgifter.

Pressemeddelelse 12. november 2017

Erhvervspakke: Afgifter for 720 mio. kr. fjernes og sænkes

Punktafgifter Med en markant afgiftslempelse på 720 mio. kr. årligt gør regeringen det sammen med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre billigere at være dansker, lettere at drive virksomhed og mindre attraktivt at grænsehandle. Punktafgifterne på blandt andet nødder, te og regntøj afskaffes, ligesom afgifterne på elvarme og en række grænsehandelsfølsomme varer sænkes.

Pressemeddelelse 6. november 2017

Landsskatteretten åbner møderet i Silkeborg

Skatteankestyrelsen Borgere i Vestdanmark skal ikke længere køre hele vejen til København for at få deres sag prøvet ved Landsskatteretten. Fra den 1. januar 2018 kan de nøjes med at køre til Silkeborg. Det styrker borgernes retssikkerhed, at de nu kan få deres sag prøvet i både Øst- og Vestdanmark, mener skatteministeren.

Pressemeddelelse 2. november 2017

Ny rapport: Den traditionelle grænsehandel med nydelsesmidler ligger på stabilt niveau

Grænsehandel Danskerne købte sidste år omtrent lige så mange øl og sodavand over grænsen som året før – men færre cigaretter. Til gengæld er grænsehandlen med slik og chokolade steget, ligesom danskerne i stigende grad handler i udenlandske netbutikker. Det viser ny rapport fra Skatteministeriet om grænsehandlen.

Pressemeddelelse 27. oktober 2017

Alle syv styrelsesdirektører i skatteforvaltningen på plads

Skatteforvaltningen 2021 Den 1. juli 2018 erstattes SKAT af syv styrelser, der får selvstændig ledelse og ansvar for hver deres kerneopgave. Tidligere er der sat navn på de nye direktører i Motorstyrelsen og Vurderingsstyrelsen. Nu er navnene på direktørerne i de sidste fem styrelser på plads.

Pressemeddelelse 25. oktober 2017

Ny rapport giver fagligt grundlag for sanering i punktafgifter

Punktafgifter En ny rapport fra Skatteministeriet viser, at der er skattefagligt grundlag for at afskaffe og sanere en række punktafgifter som eksempelvis kaffe og te. Der er endnu ikke taget politisk stilling til rapportens anbefalinger, der vil indgå i drøftelserne af regeringens erhvervs- og iværksætterudspil.

Pressemeddelelse 10. oktober 2017

Nyt skattetjek af små og mellemstore virksomheder

Moms Virksomheder vil fra januar få mulighed for et særligt moms- og skattetjek, som skatteminister Karsten Lauritzen vil afprøve. Virksomheder, der tager imod tilbuddet, vil få større vished om, at de har styr på deres moms- og skatteforhold. Samtidig kan skattemyndighederne fokusere kontrollen mod de virksomheder, som bevidst forsøger at unddrage.

Pressemeddelelse 9. oktober 2017

Regeringen vil lempe skattevilkår for boligudlejning gennem deleøkonomiske platforme

Deleøkonomi Regeringen ønsker at lempe skattevilkårene for korttidsboligudlejning, når det sker gennem deleøkonomiske platforme, der automatisk indberetter brugernes indtægter til skattemyndighederne.

Pressekontakt:
Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

tlf. 72 22 23 24
e-mail: presse@skm.dk


Øvrig kontakt:
Se, hvordan du som borger eller virksomhed kan kontakte Skatteministeriet og styrelser under Skatteministeriet.