Skatteministeriet

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Skatteministeriet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pressemeddelelser

Pressemeddelelse 30. august 2018

Finanslov: Regeringen styrker skatteforvaltningen med yderligere 2,1 mia. kr.

Den nye skatteforvaltning Regeringen afsætter 2,1 mia. kr. til at styrke skattevæsenet. Pengene skal bruges på at løfte flere kerneområder i skatteforvaltningen, ligesom der afsættes godt 600 mio. kr. til at sætte gang i et omfattende arbejde med at udskifte og modernisere de mest kritiske it-systemer.

Pressemeddelelse 30. august 2018

Pendlere i yderkommuner skal have permanent forhøjet befordringsfradrag

Det skal være mere attraktivt at bo og bosætte sig i Danmarks yderområder – også selvom man har langt til arbejde. Derfor foreslår regeringen på sit forslag til finanslov for 2019 at gøre den midlertidige ordning, der giver et forhøjet befordringsfradrag til pendle-re i 25 udpegede kommuner, permanent.

Pressemeddelelse 30. august 2018

Skatteminister: Vi skal have lavere afgift på elvarme for sommerhuse og mindsket grænsehandel

Det skal være billigere for sommerhusejere at varme deres sommerhuse op med elvarme. Samtidig afsættes en pulje på finanslovsforslaget til at sænke afgifter og mindske grænsehandlen. Vi fortsætter med at sænke afgifter og gøre det billigere at være dansker, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 23. august 2018

Ny aftale fjerner en lang række bøvlede og byrdefulde afgifter

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om en afgiftssaneringspakke. Aftalen forenkler afgiftsstrukturen ved, bl.a. at en række afgifter lempes eller fjernes helt. Vi fjerner flere gakkede afgifter, vi forenkler skattereglerne, og vi gør det nemmere for virksomhederne, siger skatteministeren.

Pressemeddelelse 22. august 2018

Forkerte oplysninger om afskrivning af gæld til det offentlige

Flere medier har – i forlængelse af udtalelser fra Statsrevisorerne – i dag skrevet faktuelt forkerte oplysninger omkring afskrivninger af gæld til det offentlige.

Pressemeddelelse 22. august 2018

Skatteminister: Der skal styr på regnskabsteknikken i den nye skatteforvaltning

Det sidste årsregnskab fra SKAT får i dag kritik af Rigsrevisionen og Statsrevisorerne. Skatteminister Karsten Lauritzen tager kritikken til efterretning og forventer, at den nye skatteforvaltning hurtigst muligt skal kunne fremlægge regnskaber uden regnskabsmæssige forbehold.

Pressemeddelelse 20. august 2018

Danskerne har fået 11 mia. kr. i BoligJob-fradrag siden 2015

Siden 2015 har danskere over hele landet fået fradrag for håndværks- og serviceudgifter i hjemmet for 11 mia. kr. Det svarer til aflønning af ca. 11.000 håndværkere i et år. Tallene viser, at BoligJobordningen er en succes – og en tiltrængt hjælpende hånd til danske familier, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 2. juli 2018

En ny skatteforvaltning møder borgere og virksomheder

Den nye skatteforvaltning SKAT, som vi kender det i dag, er nu erstattet af syv nye styrelser. Skatteminister Karsten Lauritzen har onsdag og torsdag klippet snorene og åbnet styrelsernes hovedsæder rundt i hele Danmark. Med de nye styrelser får danskerne en bedre skatteforvaltning, siger skatteministeren.

Pressemeddelelse 29. juni 2018

Energiaftale: Elafgifter sænkes for knap 2,4 mia. kr.

Regeringen og et enigt Folketing er enige om at sænke elafgiften og elvarmeafgiften med knap 2,4 mia. kr., når lempelserne er fuldt indfaset. Det styrker den grønne omstilling, samtidig med at det bliver billigere at være dansker og billigere at drive virksomhed.

Pressemeddelelse 29. juni 2018

Ny aftale skal begrænse spilafhængighed blandt danskerne

Færre danskere skal udvikle afhængighed af pengespil. Det er hovedformålet med en ny og bred politisk aftale, der blandt andet indeholder en ny spilafhængigheds-hotline til spillere, der har brug for hjælp med deres spilafhængighed. Også spiludbydernes reklamer og bonustilbud sættes der nu ind overfor.

Pressemeddelelse 26. juni 2018

Arbejdsgruppe: Overdragelse af virksomhed til erhvervsdrivende fond bør være skattefri

Skattetryk Arbejdsgruppen om succession til erhvervsdrivende fonde anbefaler ny beskatningsmodel, hvor overdragelse af virksomhed til erhvervsdrivende fond bør være skattefri – både for overdrageren og fonden. Avanceskatten opgøres ved overdragelsen og udskydes, indtil fonden evt. sælger eller modtager udbytte af aktierne. Skatteministeren vil nu præsentere modellen for aftalepartierne.

Pressemeddelelse 21. juni 2018

Presseinvitation: Skatteministeren åbner syv nye styrelser på to-dages rundtur i Danmark

Den nye skatteforvaltning Den nye skatteforvaltning åbner den 1. juli 2018, når SKAT erstattes af syv nye styrelser. I den forbindelse tager skatteminister Karsten Lauritzen den 27. og 28. juni på en to-dages rundtur for at åbne de nye styrelser.

Pressemeddelelse 20. juni 2018

Skatteministeriet udgiver Skatteøkonomisk Redegørelse 2018

Skattetryk En ny publikation fra Skatteministeriet sætter tal på skatteområdet og går i dybden med metoder og beregninger. Det er afgørende, at der er gennemsigtighed i den måde, der regnes på i centraladministrationen, siger skatteministeren.

Pressemeddelelse 20. juni 2018

Skatter og afgifter lempet med knap 23½ mia. kr. siden regeringsskiftet i 2015

Skattetryk Siden regeringsskiftet i 2015 er skatter og afgifter blevet lempet ad flere omgange. Det betyder, at borgere og virksomheder slipper knap 23,5 mia. kr. billigere i skat frem mod 2025. Vi er i væsentligt omfang lykkedes med at gøre det billigere at være dansker og billigere at drive virksomhed, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 13. juni 2018

Danmarks skattetryk er faldet

Skatteøkonomi Det danske skattetryk er faldet de seneste 3-4 år og ventes at falde yderligere i de kommende år. Det viser tal fra den kommende publikation Skatteøkonomisk Redegørelse 2018. Målet om et lavere skattetryk er en hjørnesten i regeringens skattepolitik, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 12. juni 2018

Grænsehandlen falder: Danskerne henter færre øl, sodavand og slikposer på den anden side af grænsen

Grænsehandel Danskernes grænsehandel med nydelsesmidler er næsten halveret siden starten af 00’erne. Og den årlige grænsehandel med nydelsesmidler er faldet fra 1.200 kr. til 600 kr. per dansker. Det fremgår af Skatteministeriets årlige publikation Skatteøkonomisk Redegørelse 2018. Med Erhvervs- og iværksætterinitiativerne fra november 2017 ventes grænsehandlen at falde yderligere i de kommende år. Skatteministeren glæder sig over udviklingen.

Pressemeddelelse 31. maj 2018

Ny retssikkerhedspakke skal sikre borgerne en hurtigere vej gennem klagesystemet

Klagebehandling Vejen gennem klagesystemet på skatteområdet er for kringlet, og borgerne venter lang tid på at få afgjort deres klagesager. Med en ambition om at få sagsbehandlingstiden for de helt borgernære sager ned på 12 måneder præsenterer skatteminister Karsten Lauritzen nu sin fjerde retssikkerhedspakke.

Pressemeddelelse 26. maj 2018

Regeringen forlænger frist for at klage over skatterabat til seniorer

Seniornedslag Nogle ældre kan være ramt af forkerte indberetninger fra deres arbejdsgiver, så de ikke kan få en skatterabat. En kort klagefrist forhindrer, at fejlen rettes. Derfor får denne gruppe seniorer nu en ny mulighed for at klage over afgørelsen. Kun rimeligt, fastslår skatteminister Karsten Lauritzen og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Pressemeddelelse 23. maj 2018

Skattemyndighederne stævner udbyttesvindlere for milliardbeløb

Ministeren De danske skattemyndigheder er i gang med at anlægge civilretlige sager mod bl.a. udenlandske pensionsplaner og andre professionelle aktører i den såkaldte udbyttesag. I den kommende tid vil skattemyndighederne anlægge sager, som samlet set vurderes at løbe op i ca. 11 mia. kr.

Pressemeddelelse 23. maj 2018

Doorstep om fremskridt i udbyttesagen

Ministeren Skatteminister Karsten Lauritzen vil onsdag kl. 11:30 i Skatteministeriet orientere om fremskridt i sagen om formodet svindel med refusion af udbytteskat.

Pressekontakt:
Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

tlf. 72 22 23 24
e-mail: presse@skm.dk


Øvrig kontakt:
Se, hvordan du som borger eller virksomhed kan kontakte Skatteministeriet og styrelser under Skatteministeriet.