Skatteministeriet

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Skatteministeriet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pressemeddelelser

Pressemeddelelse 14. november 2018

Skatteminister tager rigsrevisionskritik til efterretning og varsler grundlæggende ændringer af selvanmelderordning

Ministeren Kontrollen med udbetalingen af eksportgodtgørelse får i dag kritik af Rigsrevisionen. Skatteminister Karsten Lauritzen bestilte selv en samlet evaluering af ordningen i september. Han har indkaldt Folketingets partier til at drøfte ordningens fremtid torsdag.

Pressemeddelelse 10. november 2018

Skatteminister vil have nævn til at vurdere Bech-Bruuns rolle i forbindelse med advokatundersøgelse om udbytte

Ministeren Skatteminister Karsten Lauritzen har valgt at indbringe Bech-Bruun for Advokatnævnet i forbindelse med firmaets ageren i forbindelse med advokatundersøgelsen af udbyttesagen. I forlængelse af nævnets vurdering vil ministeren tage stilling til, om Skatteministeriet vil kræve Bech-Bruuns honorar tilbagebetalt.

Pressemeddelelse 9. november 2018

Skatteminister indkalder partier til at drøfte evaluering af selvanmelderordning på motorområdet

Ministeren Evalueringen af ordningen med eksportgodtgørelsen på motorområdet er færdig i den kommende uge. Skatteminister Karsten Lauritzen har svært ved at se ordningen fortsætte i sin nuværende form og indkalder Folketingets partier til drøftelse torsdag den 15. november.

Pressemeddelelse 2. november 2018

Skatteministerens kommentar til Bech-Bruuns svar i udbyttesagen

Ministeren Skatteminister Karsten Lauritzen har fredag eftermiddag modtaget en redegørelse fra advokathuset Bech-Bruun.

Pressemeddelelse 1. november 2018

Skattestyrelsen indgår de to første forlig i udbyttesagen – det fulde beløb tilbagebetales

Ministeren De danske skattemyndigheder har nået en vigtig milepæl i udbyttesagen. Det er lykkedes for Skattestyrelsen at indgå forlig med to såkaldte pensionsplaner i USA. De første forlig er tegn på, at vi har valgt den rigtige strategi, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 1. november 2018

Skatteminister vil have Finanstilsynet ind i sag om bankordning i udbyttekomplekset

Ministeren Skatteminister Karsten Lauritzen anmoder nu Finanstilsynet om at gå ind i sagen om refusion af udbytteskat via den såkaldte bankordning. Samtidig vil han sætte hårdere ind over for brodne kar i rådgiverbranchen.

Pressemeddelelse 1. november 2018

Pressemøde om fremdrift og udviklingen i udbyttesagen

Ministeren På et pressemøde torsdag den 1. november kl. 12.30 vil skatteminister Karsten Lauritzen orientere om den seneste fremdrift og udvikling i udbyttesagen.

Pressemeddelelse 31. oktober 2018

Udsendelse af de nye ejendomsvurderinger forlænges

Ejendomsvurdering Dialogen med boligejerne skal styrkes, og alle it-systemer og processer skal være gennemtestet. Derfor har skatteminister Karsten Lauritzen i dag orienteret forligskredsen bag de nye ejendomsvurderinger om, at perioden for udsendelse af de nye vurderinger forlænges. 80.000 boligejere vil få tilbud om nye vejledende vurderinger i 2019.

Pressemeddelelse 31. oktober 2018

Doorstep om status på ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurdering Skatteminister Karsten Lauritzen vil onsdag kl. 15.00 i Skatteministeriet orientere om status på arbejdet med de nye ejendomsvurderinger.

Pressemeddelelse 31. oktober 2018

Ny direktør til Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen Det er indstillet til H. M. Dronningen, at Winnie Helene Jensen udnævnes til ny styrelsesdirektør for Skatteankestyrelsen med virkning fra 1. januar 2019.

Pressemeddelelse 31. oktober 2018

EU-Kommissionen godkender udvidelsen af den danske tonnageskatteordning

Tonnageskat EU-Kommissionen har godkendt den udvidelse af tonnageskatteordningen, som Folketinget vedtog i 2015. Udvidelsen betyder, at flere typer af skibe bliver omfattet af ordningen.

Pressemeddelelse 9. oktober 2018

Regeringen baner vejen for grøn transport

Ministeren Danmark skal være blandt verdens førende inden for grøn transport. Derfor ønsker regeringen at gøre det mere attraktivt at købe grønne biler ved at øge bundfradraget og udskyde registreringsafgiften på el- og plug-in hybridbiler. Samtidig skal en kommission vise vejen til den grønne omstilling i transportsektoren.

Pressemeddelelse 5. oktober 2018

Regeringen kompenserer offentlige kreditorer for afskrevet gæld

Afskrivninger Regeringen er sammen med partierne bag den politiske aftale om styrkelse af gældsinddrivelsen enige om at kompensere kommuner og andre offentlige kreditorer med ca. 620 mio. kr. Kompensationen sker som følge af afskrivningen af en del af borgernes gæld til det offentlige. De offentlige kreditorer skal ikke lide last af afskrivningen, siger skatteministeren.

Pressemeddelelse 4. oktober 2018

Regeringen klar med stærkere værn mod skatteundgåelse

Skatteberegning Skatteminister Karsten Lauritzen har i forbindelse med Folketingets åbning fremsat et lovforslag, som skal gøre dansk lovgivning mere robust over for skatteundgåelse og skatteplanlægning via såkaldte trusts. Det sker på baggrund af en netop offentliggjort rapport fra Skattelovrådet.

Pressemeddelelse 20. september 2018

Skatteminister vil have selvanmelderordning på motorområdet kigget grundigt efter i sømmene

Den nye Motorstyrelse har konstateret en række udfordringer med selvanmelderordningen for biler, der eksporteres. Derfor styrker styrelsen nu indsatsen markant. Skatteministeren vil have kigget selvanmelderordningen grundigt efter i sømmene og er samtidig parat til at stramme lovgivningen.

Pressemeddelelse 12. september 2018

Skatteminister sætter fremtidens skattesystem til diskussion på ny konference

Skatteministeriet lancerer en ny skattepolitisk konference under navnet Skattepolitisk Døgn. Skatteministeren vil sætte fremtidens skattesystem til diskussion med fagfolk, politikere og eksperter. Lad os få de gode idéer og store visioner på bordet, siger Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 6. september 2018

Materiale til undersøgelseskommissionen skrider fremad og er højt prioriteret

Skatteministeriet har tæt dialog med undersøgelseskommissionen og forventer at levere materiale i udbyttesagen inden udgangen af september. Allerede nu er der leveret 870 fysiske ringbind med faneblade, som er den form, undersøgelseskommissionen har ønsket.

Pressemeddelelse 30. august 2018

Finanslov: Regeringen styrker skatteforvaltningen med yderligere 2,1 mia. kr.

Den nye skatteforvaltning Regeringen afsætter 2,1 mia. kr. til at styrke skattevæsenet. Pengene skal bruges på at løfte flere kerneområder i skatteforvaltningen, ligesom der afsættes godt 600 mio. kr. til at sætte gang i et omfattende arbejde med at udskifte og modernisere de mest kritiske it-systemer.

Pressemeddelelse 30. august 2018

Pendlere i yderkommuner skal have permanent forhøjet befordringsfradrag

Det skal være mere attraktivt at bo og bosætte sig i Danmarks yderområder – også selvom man har langt til arbejde. Derfor foreslår regeringen på sit forslag til finanslov for 2019 at gøre den midlertidige ordning, der giver et forhøjet befordringsfradrag til pendle-re i 25 udpegede kommuner, permanent.

Pressemeddelelse 30. august 2018

Skatteminister: Vi skal have lavere afgift på elvarme for sommerhuse og mindsket grænsehandel

Det skal være billigere for sommerhusejere at varme deres sommerhuse op med elvarme. Samtidig afsættes en pulje på finanslovsforslaget til at sænke afgifter og mindske grænsehandlen. Vi fortsætter med at sænke afgifter og gøre det billigere at være dansker, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressekontakt:
Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

tlf. 72 22 23 24
e-mail: presse@skm.dk


Øvrig kontakt:
Se, hvordan du som borger eller virksomhed kan kontakte Skatteministeriet og styrelser under Skatteministeriet.