Skatteministeriet

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Skatteministeriet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pressemeddelelser

Pressemeddelelse 31. oktober 2018

EU-Kommissionen godkender udvidelsen af den danske tonnageskatteordning

Tonnageskat EU-Kommissionen har godkendt den udvidelse af tonnageskatteordningen, som Folketinget vedtog i 2015. Udvidelsen betyder, at flere typer af skibe bliver omfattet af ordningen.

Pressemeddelelse 9. oktober 2018

Regeringen baner vejen for grøn transport

Ministeren Danmark skal være blandt verdens førende inden for grøn transport. Derfor ønsker regeringen at gøre det mere attraktivt at købe grønne biler ved at øge bundfradraget og udskyde registreringsafgiften på el- og plug-in hybridbiler. Samtidig skal en kommission vise vejen til den grønne omstilling i transportsektoren.

Pressemeddelelse 5. oktober 2018

Regeringen kompenserer offentlige kreditorer for afskrevet gæld

Afskrivninger Regeringen er sammen med partierne bag den politiske aftale om styrkelse af gældsinddrivelsen enige om at kompensere kommuner og andre offentlige kreditorer med ca. 620 mio. kr. Kompensationen sker som følge af afskrivningen af en del af borgernes gæld til det offentlige. De offentlige kreditorer skal ikke lide last af afskrivningen, siger skatteministeren.

Pressemeddelelse 4. oktober 2018

Regeringen klar med stærkere værn mod skatteundgåelse

Skatteberegning Skatteminister Karsten Lauritzen har i forbindelse med Folketingets åbning fremsat et lovforslag, som skal gøre dansk lovgivning mere robust over for skatteundgåelse og skatteplanlægning via såkaldte trusts. Det sker på baggrund af en netop offentliggjort rapport fra Skattelovrådet.

Pressemeddelelse 20. september 2018

Skatteminister vil have selvanmelderordning på motorområdet kigget grundigt efter i sømmene

Den nye Motorstyrelse har konstateret en række udfordringer med selvanmelderordningen for biler, der eksporteres. Derfor styrker styrelsen nu indsatsen markant. Skatteministeren vil have kigget selvanmelderordningen grundigt efter i sømmene og er samtidig parat til at stramme lovgivningen.

Pressemeddelelse 12. september 2018

Skatteminister sætter fremtidens skattesystem til diskussion på ny konference

Skatteministeriet lancerer en ny skattepolitisk konference under navnet Skattepolitisk Døgn. Skatteministeren vil sætte fremtidens skattesystem til diskussion med fagfolk, politikere og eksperter. Lad os få de gode idéer og store visioner på bordet, siger Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 6. september 2018

Materiale til undersøgelseskommissionen skrider fremad og er højt prioriteret

Skatteministeriet har tæt dialog med undersøgelseskommissionen og forventer at levere materiale i udbyttesagen inden udgangen af september. Allerede nu er der leveret 870 fysiske ringbind med faneblade, som er den form, undersøgelseskommissionen har ønsket.

Pressemeddelelse 30. august 2018

Finanslov: Regeringen styrker skatteforvaltningen med yderligere 2,1 mia. kr.

Den nye skatteforvaltning Regeringen afsætter 2,1 mia. kr. til at styrke skattevæsenet. Pengene skal bruges på at løfte flere kerneområder i skatteforvaltningen, ligesom der afsættes godt 600 mio. kr. til at sætte gang i et omfattende arbejde med at udskifte og modernisere de mest kritiske it-systemer.

Pressemeddelelse 30. august 2018

Pendlere i yderkommuner skal have permanent forhøjet befordringsfradrag

Det skal være mere attraktivt at bo og bosætte sig i Danmarks yderområder – også selvom man har langt til arbejde. Derfor foreslår regeringen på sit forslag til finanslov for 2019 at gøre den midlertidige ordning, der giver et forhøjet befordringsfradrag til pendle-re i 25 udpegede kommuner, permanent.

Pressemeddelelse 30. august 2018

Skatteminister: Vi skal have lavere afgift på elvarme for sommerhuse og mindsket grænsehandel

Det skal være billigere for sommerhusejere at varme deres sommerhuse op med elvarme. Samtidig afsættes en pulje på finanslovsforslaget til at sænke afgifter og mindske grænsehandlen. Vi fortsætter med at sænke afgifter og gøre det billigere at være dansker, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 23. august 2018

Ny aftale fjerner en lang række bøvlede og byrdefulde afgifter

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om en afgiftssaneringspakke. Aftalen forenkler afgiftsstrukturen ved, bl.a. at en række afgifter lempes eller fjernes helt. Vi fjerner flere gakkede afgifter, vi forenkler skattereglerne, og vi gør det nemmere for virksomhederne, siger skatteministeren.

Pressemeddelelse 22. august 2018

Forkerte oplysninger om afskrivning af gæld til det offentlige

Flere medier har – i forlængelse af udtalelser fra Statsrevisorerne – i dag skrevet faktuelt forkerte oplysninger omkring afskrivninger af gæld til det offentlige.

Pressemeddelelse 22. august 2018

Skatteminister: Der skal styr på regnskabsteknikken i den nye skatteforvaltning

Det sidste årsregnskab fra SKAT får i dag kritik af Rigsrevisionen og Statsrevisorerne. Skatteminister Karsten Lauritzen tager kritikken til efterretning og forventer, at den nye skatteforvaltning hurtigst muligt skal kunne fremlægge regnskaber uden regnskabsmæssige forbehold.

Pressemeddelelse 20. august 2018

Danskerne har fået 11 mia. kr. i BoligJob-fradrag siden 2015

Siden 2015 har danskere over hele landet fået fradrag for håndværks- og serviceudgifter i hjemmet for 11 mia. kr. Det svarer til aflønning af ca. 11.000 håndværkere i et år. Tallene viser, at BoligJobordningen er en succes – og en tiltrængt hjælpende hånd til danske familier, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 2. juli 2018

En ny skatteforvaltning møder borgere og virksomheder

Den nye skatteforvaltning SKAT, som vi kender det i dag, er nu erstattet af syv nye styrelser. Skatteminister Karsten Lauritzen har onsdag og torsdag klippet snorene og åbnet styrelsernes hovedsæder rundt i hele Danmark. Med de nye styrelser får danskerne en bedre skatteforvaltning, siger skatteministeren.

Pressemeddelelse 29. juni 2018

Energiaftale: Elafgifter sænkes for knap 2,4 mia. kr.

Regeringen og et enigt Folketing er enige om at sænke elafgiften og elvarmeafgiften med knap 2,4 mia. kr., når lempelserne er fuldt indfaset. Det styrker den grønne omstilling, samtidig med at det bliver billigere at være dansker og billigere at drive virksomhed.

Pressemeddelelse 29. juni 2018

Ny aftale skal begrænse spilafhængighed blandt danskerne

Færre danskere skal udvikle afhængighed af pengespil. Det er hovedformålet med en ny og bred politisk aftale, der blandt andet indeholder en ny spilafhængigheds-hotline til spillere, der har brug for hjælp med deres spilafhængighed. Også spiludbydernes reklamer og bonustilbud sættes der nu ind overfor.

Pressemeddelelse 26. juni 2018

Arbejdsgruppe: Overdragelse af virksomhed til erhvervsdrivende fond bør være skattefri

Skattetryk Arbejdsgruppen om succession til erhvervsdrivende fonde anbefaler ny beskatningsmodel, hvor overdragelse af virksomhed til erhvervsdrivende fond bør være skattefri – både for overdrageren og fonden. Avanceskatten opgøres ved overdragelsen og udskydes, indtil fonden evt. sælger eller modtager udbytte af aktierne. Skatteministeren vil nu præsentere modellen for aftalepartierne.

Pressemeddelelse 21. juni 2018

Presseinvitation: Skatteministeren åbner syv nye styrelser på to-dages rundtur i Danmark

Den nye skatteforvaltning Den nye skatteforvaltning åbner den 1. juli 2018, når SKAT erstattes af syv nye styrelser. I den forbindelse tager skatteminister Karsten Lauritzen den 27. og 28. juni på en to-dages rundtur for at åbne de nye styrelser.

Pressemeddelelse 20. juni 2018

Skatteministeriet udgiver Skatteøkonomisk Redegørelse 2018

Skattetryk En ny publikation fra Skatteministeriet sætter tal på skatteområdet og går i dybden med metoder og beregninger. Det er afgørende, at der er gennemsigtighed i den måde, der regnes på i centraladministrationen, siger skatteministeren.

Pressekontakt:
Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

tlf. 72 22 23 24
e-mail: presse@skm.dk


Øvrig kontakt:
Se, hvordan du som borger eller virksomhed kan kontakte Skatteministeriet og styrelser under Skatteministeriet.