Skatteministeriet

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Skatteministeriet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pressemeddelelser

Pressemeddelelse 22. februar 2019

Fjerde og sidste del af nyt gældsinddrivelsessystem er nu udviklet

Ministeren Der bliver arbejdet hårdt på at få inddrivelsen af danskernes gæld til det offentlige tilbage på skinner. Nu er fjerde og sidste såkaldte release af det nye gældsinddrivelsessystem udviklet og afleveret fra Netcompany til skatteforvaltningen. Dermed kan flere og flere danskere fremover forvente, at deres gæld til det offentlige vil blive inddrevet.

Pressemeddelelse 14. februar 2019

Skattepolitikken har siden 2015 medført 116 lempelser af afgifter og afgiftssatser

Afgiftssatser Den førte skattepolitik i perioden 2015-2018 har medført lempelser på i alt 116 afgiftssatser. Hele 70 afgiftssatser afskaffes helt. Det var på tide, at der blev sat politisk fokus på danskernes høje afgiftsbetaling, mener skatteministeren og økonomi- og indenrigsministeren.

Pressemeddelelse 6. februar 2019

Regeringen sænker skatter og afgifter med 27 mia. kr.

Skattesatser Regeringens skattepolitik har medført, at skatter og afgifter sænkes med godt 27 mia. kr. frem mod 2025. Cirka 18 mia. kr. af lempelserne er trådt i kraft, mens de resterende ca. 9 mia. kr. indfases i de kommende år.

Pressemeddelelse 15. januar 2019

Nye tal: Danskerne bruger BoligJobordningen i stor stil

BoligJobfradrag Nye tal fra Skatteministeriet viser, at danskerne har fået fradrag for over 11 mia. kroner fra 2015 til 2017. Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at danskerne får energirenoveringer, rengøring og børnepasning i hjemmet til gavn for aktiviteten i hele Danmark.

Pressemeddelelse 10. januar 2019

Borgere i landdistrikterne får mest ud af job- og beskæftigelsesfradragene

Ministeren Beskæftigelsesfradraget og det nye jobfradrag, som blev indført som en del af skatteaftalen i 2018, gavner danskere i hele landet. Nye tal fra Skatteministeriets Aktuelle Skattetal viser, at de to fradrag særligt har positiv betydning for lønmodtagere, der bor i kommuner uden for de store byer.

Pressemeddelelse 28. december 2018

Ny aftale sikrer skattefri overdragelse af erhvervsvirksomhed til erhvervsdrivende fonde

Fonde Regeringen har sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre aftalt at indføre nye regler, der gør det skattefrit at overdrage virksomheder til erhvervsdrivende fonde. Med aftalen er der sikret attraktive vilkår for de erhvervsdrivende fonde til gavn for hele det danske samfund.

Pressemeddelelse 21. december 2018

Et enigt Folketing bakker op om at styrke klagesystemet og nedbringe sagsbehandlingstiderne

Retssikkerhed Folketingets partier afsætter 200 mio. kr. som følge af Retssikkerhedspakke IV. De ekstra ressourcer skal nedbringe urimeligt lange sagsbehandlingstider, når man klager over skatten. Med aftalen følger også en ny struktur for skatteankenævnene.

Pressemeddelelse 20. december 2018

Ny aftale om sort arbejde: 12.500 virksomheder skal bruge digitale salgsregistreringssystemer

Sort arbejde Regeringen har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF indgået en aftale om sort arbejde. Partierne er enige om at pålægge de fire brancher, hvor der er et stort omfang af snyd og fejl i registreringen af salg, at bruge digitale salgsregistreringssystemer.

Pressemeddelelse 19. december 2018

40.000 færre skal betale topskat i 2019

Ministeren Antallet af topskatteydere ventes at falde med ca. 40.000 personer fra 2017 til 2019. Dermed vil der være ca. 460.000 topskatteydere i det nye år. Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at færre lønmodtagere kommer til at betale topskat.

Pressemeddelelse 18. december 2018

Enigt Folketing ønsker selvanmelderordningen afskaffet

Ministeren Samtlige af Folketingets partier er enige om at afskaffe selvanmelderordningen for køretøjer, der eksporteres. Samtidig melder partierne sig klar til at tage initiativer på importområdet, når dette er undersøgt, ligesom leasingområdet genbesøges, når evalueringen af sidste års stramning ligger klar i det nye år.

Pressemeddelelse 17. december 2018

Ekstraordinær afskrivning af gældsposter – hvad er op og ned?

Afskrivninger Et stort antal danskere modtager i disse dage brev om, at Gældsstyrelsen har afskrevet gældsposter til det offentlige. Det har givet anledning til en række misforståelser om, hvorfor afskrivningen sker, hvad konsekvensen er, og hvilke principper, der ligger til grund for afskrivningerne.

Pressemeddelelse 11. december 2018

Selskabsskatten boomer: Indtægterne stiger med 15 mia. kr. på to år

Selskabsskat De danske virksomheder bidrager med mere selskabsskat til statskassen end nogensinde. Siden regeringen tog over i 2015 er indtægterne fra selskabsskat steget fra ca. 57 til 72 mia. kr. Lavere selskabsskattesats og fokus på gode rammevilkår for erhvervslivet giver pote, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 11. december 2018

Bred opbakning til at udskifte gamle it-systemer i skatteforvaltningen

Skatteforvaltningen 2021 Regeringen har i dag indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF om at påbegynde forberedelsen af udskiftningen af en række vitale it-systemer i skatteforvaltningen. Opgaven forventes at skulle løbe over de næste 15 år og vil koste et to cifret milliardbeløb. Det er rettidig omhu, at vi får taget hul på udskiftningen af de gamle systemer, siger skatteministeren.

Pressemeddelelse 7. december 2018

Regeringen vil skabe ro på elbilmarkedet med nyt lovforslag

Ministeren Regeringen fremlægger nu et lovforslag for Folketinget, der udskyder indfasningen af registreringsafgiften og forhøjer bundfradraget for elbiler. Skatteminister Karsten Lauritzen håber på bred opbakning til at skabe ro på markedet og ser frem til flere grønne biler på vejene, mens den grønne transportkommission arbejder.

Pressemeddelelse 7. december 2018

Skatteindtægterne er steget med 40 mia. kr. siden 2015

Skatteopkrævning Indtægterne fra skatter og afgifter er steget med 40 mia. kr. siden 2015. Dermed har de for første gang nogensinde rundet 1.000 mia. kr., dvs. én billion. Samtidig er skattetrykket lavere i 2017 end i 2016, hvilket regeringens skattepolitik har bidraget til. Det går godt i Danmark, når flere penge i kassen går hånd i hånd med et lavere skattetryk, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 5. december 2018

Finanslovsaftale 2019: Toldkontrollen styrkes med op til ca. 20 ekstra toldere og bedre udstyr

Finanslov Regeringen og Dansk Folkeparti er med finanslovsaftalen for 2019 enige om at styrke toldkontrollen. I alt afsættes der 52,5 mio. kr. til bl.a. at ansætte op til ca. 20 nye toldere.

Pressemeddelelse 3. december 2018

Skatteministeriet sender 576 ringbind med materiale til Undersøgelseskommissionen om SKAT

Skatteadministration En lastbil fyldt med 576 ringbind med relevante sager og dokumenter er mandag sendt til Undersøgelseskommissionen om SKAT's sekretariat i Aarhus. Dermed har Skatteministeriet leveret alt materiale fra journalsystemerne vedrørende udbyttesagen, som kommissionen har ønsket.

Pressemeddelelse 30. november 2018

Finanslovsaftalen sænker skatter og afgifter for ca. 400 mio. kr. årligt

Finanslov Danskerne kan se frem til færre og lavere afgifter i 2019. Det er resultatet af finanslovsaftalen for 2019, som regeringen netop har indgået med Dansk Folkeparti. Samtidig udvides det forhøjede befordringsfradrag for pendlere i 25 yderkommuner.

Pressemeddelelse 22. november 2018

Deleøkonomien styrkes med nyt lovforslag

Deleøkonomi Folketinget skal i dag 1. behandle et lovforslag, der både skal give bedre vilkår og sikre, at der er styr på skattebetalingen i deleøkonomien. Skattevilkårene for udlejning af sommerhuse, helårsbolig, bil og båd bliver lempet. Lovforslaget bygger på den politiske aftale om deleøkonomi, der blev indgået i maj 2018.

Pressemeddelelse 20. november 2018

Glad skatteminister: Historisk højt antal dobbeltbeskatningsaftaler

Ministeren Fire nye dobbeltbeskatningsaftaler er netop vedtaget til gavn for dansk erhvervsliv og Danmark. Dermed har den nuværende regering indgået et historisk højt antal dobbeltbeskatningsaftaler. Skatteminister Karsten Lauritzen bebuder, at flere er på vej.

Pressekontakt:
Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

tlf. 72 22 23 24
e-mail: presse@skm.dk


Øvrig kontakt:
Se, hvordan du som borger eller virksomhed kan kontakte Skatteministeriet og styrelser under Skatteministeriet.