Skatteministeriet

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Skatteministeriet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pressemeddelelser

Pressemeddelelse 29. april 2019

Ny dansk-fransk DBO vil gavne danske virksomheder og pensionister i Frankrig

Internationalt Skatteminister Karsten Lauritzen er lykkedes med at indgå en principaftale med Frankrig om beskatningen af pensioner i en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det er derfor forventningen, at der indgås en endelig aftale på baggrund af erklæringen, som vil være en forbedring for Danmark ift. den hidtidige aftale, som Danmark opsagde i 2008. Aftalen vil komme danske virksomheder og pensionister i Frankrig til gavn.

Pressemeddelelse 26. april 2019

Beskatning for veterankøretøjer skal forenkles

Ministeren Reglerne for beskatning af veteranbiler er komplicerede og vanskelige at kontrollere. Derfor lægger skatteministeren og Dansk Folkeparti nu op til en forenkling, hvor det såkaldte originalitetskrav afskaffes.

Pressemeddelelse 12. april 2019

Over 40.000 jobansøgninger blev i 2018 sendt til den danske skatteforvaltning

Den nye skatteforvaltning Der er stor interesse for at arbejde i den nye skatteforvaltning. De syv nye styrelser har alene i 2018 modtaget 41.210 ansøgninger fra eksterne kandidater. Det viser, at skatteforvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, mener skatteministeren.

Pressemeddelelse 12. april 2019

Skatteminister Karsten Lauritzen er klar med sin femte retssikkerhedspakke

Retssikkerhed Skatteminister Karsten Lauritzen har i dag præsenteret sin femte retssikkerhedspakke – Et opgør med urimelige skatteregler. Med den femte pakke lægges der op til yderligere initiativer, der skal styrke retssikkerheden for borgere og virksomheder, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 9. april 2019

Skatteminister Karsten Lauritzen præsenterer i dag sin seneste bølge af forenklingstiltag på gældsområdet

Ministeren I dag har skatteminister Karsten Lauritzen præsenteret endnu et lovforslag om forenkling af gældsområdet. Lovforslaget indeholder ni konkrete tiltag, som skal understøtte en mere effektiv inddrivelse af danskernes gæld til det offentlige. Med det seneste lovforslag har ministeren siden 2016 fremsat 32 forenklingstiltag på området.

Pressemeddelelse 4. april 2019

Historisk aftale med Airbnb træder i kraft fra 1. juli 2019

Deleøkonomi Airbnb begynder som den første deleøkonomiske platform at dele oplysninger med skattemyndighederne om danskernes indtægter fra udlejning. Oplysninger vil omfatte udlejning, som foretages efter d. 1. juli 2019. Fra 2021 deles oplysningerne helt automatisk. Aftalen med Airbnb er nu en realitet.

Pressemeddelelse 3. april 2019

Samlet investeringsbehov på ca. 1 mia. kr. til udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem

Ejendomsvurdering Det samlede investeringsbehov til udviklingen af det nye it-system til vurdering af 2,2 mio. ejendomme er nu helt på plads. Det fremgår af et aktstykke, som skatteminister Karsten Lauritzen i dag har oversendt til Folketingets Finansudvalg.

Pressemeddelelse 3. april 2019

Status tre år efter Panama Papers: Op mod 315 mio. kr. på vej til den danske statskasse

Skattely Det er tre år siden, de såkaldte Panama Papers afslørede omfattende skatteunddragelse i en række skattelylande. En ny status viser, at Skattestyrelsens arbejde med dokumenterne potentielt kan give mere end 300 millioner kroner til den danske statskasse. Købet har været en god forretning, mener skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 2. april 2019

50 mio. kr. til styrket kontrol på motorområdet

Ministeren Folketingets partier er i dag blevet enige om at styrke kontrollen markant på motorområdet med en række initiativer. Det sker som opfølgning på udmeldingen fra december måned om at afskaffe selvanmelderordningen for brugte biler, der eksporteres.

Pressemeddelelse 29. marts 2019

Skatteministeriet indgår forlig med EFI-leverandører

Skatteadministration Leverandøren af it-systemet EFI, KMD, har indgået forlig med Skatteministeriet om udviklingen af EFI. Forliget betyder, at KMD betaler 200 mio. kr. i erstatning. Skatteminister Karsten Lauritzen er tilfreds med at kunne lukke et af de sidste kapitler i sagen om EFI og ser nu fremad.

Pressemeddelelse 28. marts 2019

Aftale om overskudsvarme gavner virksomheder, forbrugere og klimaet

Energiafgifter Energiforligskredsen har i dag indgået en aftale om at fremme brugen af virksomhedernes overskudsvarme. Aftalen forenkler reglerne og giver lavere afgifter på udnyttelsen af overskudsvarme.

Pressemeddelelse 25. marts 2019

Skattesystemet skal indrettes, så det i højere grad afspejler et arbejdsmarked i forandring

Ministeren Det danske arbejdsmarked er i forandring. Derfor har skatteminister Karsten Lauritzen fået Skattelovrådet til at undersøge, hvordan skattesystemet bedre følger med tiden og udviklingen. Det skal passe til et moderne arbejdsmarked med nye beskæftigelsesformer, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 19. marts 2019

Markant fremgang i årsregnskabet for § 38

Ministeren Skatteministeriet har i dag offentliggjort 2018-årsregnskabet over statens indtægter for § 38. Regnskabet er markant forbedret i forhold til tidligere. Det skyldes bl.a., at en række usikkerheder om afstemninger og regnskabspraksis er fjernet. Skatteministeren er tilfreds med forbedringerne i regnskabet.

Pressemeddelelse 19. marts 2019

Skatteminister: Skatteforvaltningen er i fremdrift

Ministeren Skatteforvaltningen står langt stærkere i dag, end den gjorde i 2015. I dag har skatteminister Karsten Lauritzen præsenteret oplægget En skatteforvaltning i fremdrift. Skatteministeren håber på langsigtet politisk opbakning til at genoprette skatteområdet.

Pressemeddelelse 18. marts 2019

Pressemøde om fremdrift i skatteforvaltningen

Skatteforvaltningen 2021 Skatteminister Karsten Lauritzen vil på et pressemøde på Christiansborg tirsdag den 19. marts kl. 11.30 præsentere en række nye fremdriftspunkter i skatteforvaltningen, herunder i sagen om udbytteskat.

Pressemeddelelse 14. marts 2019

Skatteminister: Boligejerne skal ikke lide under 10 års systemfejl

Ejendomsvurdering Inden det nye ejendomsvurderingssystem tages i brug i 2. halvår 2019, skal en række gamle problemer ryddes af vejen. Karsten Lauritzen har i dag drøftet den såkaldte 0-skatteproblematik med forligskredsen. Ministeren kalder sagen for et alvorligt svigt af de berørte boligejere og afviser 10 års efteropkrævning, som Kammeradvokaten er kommet frem til.

Pressemeddelelse 14. marts 2019

Regeringen og Dansk Folkeparti sikrer ro om bilafgifterne

Afgiftssatser Den nye WLTP-metode til udregning af bilers brændstofforbrug har den seneste tid skabt usikkerhed om bilafgifterne. Det skal ikke være dyrere for danskerne at købe biler. Derfor er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at forlænge den nuværende overgangsordning til udgangen af 2020 for at sikre ro om bilafgifterne og tryghed om beskatningen for nye bilkøbere.

Pressemeddelelse 13. marts 2019

Danmarks skattetryk falder én plads nedad på de internationale lister

Skattetryk Danmark har ikke længere det højeste skattetryk i hverken EU eller OECD. Samtidig har det danske skattetryk været faldende de senere år. Det fremgår af en ny analyse fra Skatteministeriet. Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at regeringens skattepolitik bidrager til et lavere skattetryk.

Pressemeddelelse 27. februar 2019

Skatteminister: Der er fremskridt i skatteforvaltningens regnskab

Ministeren Statsrevisorerne har i dag godkendt statsregnskabet for 2017. Som ventet er der taget forbehold for det nu forhenværende SKATs sidste årsregnskab for 2017. Skatteminister Karsten Lauritzen er enig i, at der skal være styr på regnskabsteknikken i skatteforvaltningen. Det hører dog med til historien, at det er første gang i nyere tid, at det overhovedet er lykkedes at lave et dækkende regnskab for statens indtægter. Skatteministeren forventer et markant bedre regnskab for 2018.

Pressemeddelelse 22. februar 2019

Fjerde og sidste del af nyt gældsinddrivelsessystem er nu udviklet

Ministeren Der bliver arbejdet hårdt på at få inddrivelsen af danskernes gæld til det offentlige tilbage på skinner. Nu er fjerde og sidste såkaldte release af det nye gældsinddrivelsessystem udviklet og afleveret fra Netcompany til skatteforvaltningen. Dermed kan flere og flere danskere fremover forvente, at deres gæld til det offentlige vil blive inddrevet.

Pressekontakt:
Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

tlf. 72 22 23 24
e-mail: presse@skm.dk


Øvrig kontakt:
Se, hvordan du som borger eller virksomhed kan kontakte Skatteministeriet og styrelser under Skatteministeriet.