Skatteministeriet

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Skatteministeriet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pressemeddelelser

Pressemeddelelse 29. september 2015

Finanslov: Regeringen klar med skatte- og afgiftslettelser for 2,4 mia. kr.

Finanslov For at styrke konkurrenceevnen og skabe arbejdspladser i hele Danmark lægger regeringen med forslaget til finansloven for 2016 op til at lette skatter og afgifter for 2,4 mia. kr. Skatteminister Karsten Lauritzen er blandt andet glad for, at NOx-afgiften står til at blive afskaffet.

Pressemeddelelse 25. september 2015

Regeringen klar med handlingsplan for SKAT

SKAT Skatteminister Karsten Lauritzen præsenterer i dag regeringens handlingsplan ’SKAT ud af krisen’. Planen, som har opbakning fra et bredt flertal af Folketingets partier, adresserer både SKATs aktuelle problemer og tegner samtidig linjerne op for fremtidens skattevæsen.

Pressemeddelelse 24. september 2015

Invitation til pressemøde om en handlingsplan for SKAT

SKAT Skatteminister Karsten Lauritzen inviterer til pressemøde på Christiansborg fredag kl.11.30, hvor han vil præsentere en handlingsplan for SKAT

Pressemeddelelse 8. september 2015

SKAT suspenderer al automatisk inddrivelse af gæld

SKAT På baggrund af en færdig delrapport fra Kammeradvokaten har SKAT besluttet at stoppe den automatiserede inddrivelse af gæld via it-systemet EFI.

Pressemeddelelse 1. september 2015

Skatteministeren nedlægger omdiskuteret anmeldetjeneste

SKAT Skatteminister Karsten Lauritzen nedlægger SKATs digitale anmeldetjeneste, som blev indført under den tidligere regering. Lukningen af tjenesten er en del af skatteministerens Retssikkerhedspakke I.

Pressemeddelelse 24. august 2015

Stop for SKATs adgang til at indhente borgeres teleoplysninger

Retssikkerhed Skatteminister Karsten Lauritzen slår nu fast, at SKAT ikke vil få adgang til at indhente oplysninger fra teleselskaber om borgeres brug af mobiltelefon som led i det almindelige kontrolarbejde.

Pressemeddelelse 17. august 2015

Skatteminister: Slut med SKATs kontrol på privat grund

SKAT Den omdiskuterede kontrol af byggearbejder på borgeres private grunde bliver nu afskaffet. Kontrollen er for vidtgående, da der er tale om et indgreb i privatlivets fred, mener skatteministeren

Pressemeddelelse 10. august 2015

Skatteministeren på vej med to nye retssikkerhedspakker

Retssikkerhed Skatteminister Karsten Lauritzen er på vej med to nye retssikkerhedspakker med en række initiativer, som skal styrke retssikkerheden. Retssikkerhedspakke I vil snart blive præsenteret, mens Retssikkerhedspakke II kommer til foråret.

Pressemeddelelse 3. juli 2015

Pensionskommissionen indstiller sit arbejde

Pensionskommissionen Pensionskommissionen blev nedsat af den tidligere regering i 2014. Med det nye regeringsgrundlag er tidsplanen og opgaven for kommissionen blevet ændret. Skatteminister Karsten Lauritzen har drøftet situationen med Professor Torben M. Andersen, som er formand for Pensionskommissionen. Der er opnået den fælles forståelse, at det bedste vil være at indstille Kommissionens arbejde.

Pressemeddelelse 3. juli 2015

Lovforslag om ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat genfremsættes

Selskabsskat Regeringen genfremsætter lovforslaget om ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen

Pressemeddelelse 3. juli 2015

Skatteminister Karsten Lauritzen ansætter særlig rådgiver

Ministeren Skatteministeriet har ansat Thomas le Dous som særlig rådgiver for skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 29. juni 2015

Bred aftale om genindførelse af BoligJobordningen

BoligJobfradrag I dag har regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konservative indgået en aftale om at genindføre BoligJobordningen med tilbagevirkende kraft for hele 2015. Partierne er samtidig blevet enige om, at ordningen fra 2016 skal have en ny og grønnere profil, samt at det samlede mulige fradrag hæves.

Pressemeddelelse 1. juni 2015

Efter udskrivelsen af folketingsvalget: Lovforslag om ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat vil bortfalde

Hvis regeringen efter valget genfremsætter lovforslaget (L 190), og Folketinget vedtager det med et uændret virkningstidspunkt, vil acontoskat indbetalt fra den 22. april 2015 kunne blive vurderet efter lovforslagets ordning.

Pressemeddelelse 22. maj 2015

Ikke korrekt at SKAT laver vurderinger, Folketinget har aflyst

Ejendomsvurdering Politiken skriver i dag, at SKAT foretager vurderinger, som Folketinget har aflyst. Det er ikke korrekt.

Pressemeddelelse 22. maj 2015

99,7 pct. af skatten kommer rigtigt i kassen

SKAT En ny undersøgelse fra SKAT viser, at danskerne angav hele 99,7 pct. af skatten korrekt på årsopgørelsen i 2012. Det giver det laveste skattegab hidtil. Forklaringen er i høj grad, at store dele af årsopgørelsen nu foregår automatisk. Mange lande kigger til Danmark for inspiration.

Pressemeddelelse 12. maj 2015

Evaluering af BoligJobordningen

BoligJobfradrag Skatteministeriet offentliggør i dag en evaluering af BoligJobordningen. Evalueringen bygger bl.a. på analyser fra analysehuset DAMVAD.

Pressemeddelelse 9. maj 2015

Regeringen ønsker ikke at indføre reklameafgiften

Vækstinitiativer Mængden af husstandsomdelte reklamer er faldet markant. Dette er sket uden, at reklameafgiften er trådt i kraft. Dermed er de miljømæssige målsætninger indfriet. Regeringen ønsker derfor ikke at indføre reklameafgiften.

Pressemeddelelse 8. maj 2015

Regeringen vil styrke momskontrollen med udenlandsk nethandel

SKAT Udenlandske e-handelsfirmaer skal ikke have bedre vilkår end danske virksomheder. Som en del af en række vækstinitiativer vil regeringen derfor forbedre momskontrollen for at sikre, at også udenlandske e-handelsfirmaer afregner korrekt dansk moms på lige fod med danske virksomheder.

Pressemeddelelse 8. maj 2015

Nu kan alle kigge med i SKATs kontrolarbejde

SKAT SKAT foretog i 2014 over 132.000 kontroller af borgernes og virksomhedernes skattebetaling. Det fremgår af den gennemsigtighedsrapport, som SKAT i dag har offentliggjort.

Pressemeddelelse 29. april 2015

Fritagelsen for el- og brintbiler foreslås forlænget

Regeringen vil søge tilslutning til at forlænge afgiftsfritagelsen for el- og brintbiler med et år frem til udgangen af 2016. Det sker for at skabe arbejdsro om udarbejdelsen af stabile rammevilkår for afgiften på el- og brintbiler.

Pressekontakt:
Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

tlf. 72 22 23 24
e-mail: presse@skm.dk


Øvrig kontakt:
Se, hvordan du som borger eller virksomhed kan kontakte Skatteministeriet og styrelser under Skatteministeriet.