Skatteministeriet

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Skatteministeriet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pressemeddelelser

Pressemeddelelse 10. august 2015

Skatteministeren på vej med to nye retssikkerhedspakker

Retssikkerhed Skatteminister Karsten Lauritzen er på vej med to nye retssikkerhedspakker med en række initiativer, som skal styrke retssikkerheden. Retssikkerhedspakke I vil snart blive præsenteret, mens Retssikkerhedspakke II kommer til foråret.

Pressemeddelelse 3. juli 2015

Pensionskommissionen indstiller sit arbejde

Pensionskommissionen Pensionskommissionen blev nedsat af den tidligere regering i 2014. Med det nye regeringsgrundlag er tidsplanen og opgaven for kommissionen blevet ændret. Skatteminister Karsten Lauritzen har drøftet situationen med Professor Torben M. Andersen, som er formand for Pensionskommissionen. Der er opnået den fælles forståelse, at det bedste vil være at indstille Kommissionens arbejde.

Pressemeddelelse 3. juli 2015

Lovforslag om ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat genfremsættes

Selskabsskat Regeringen genfremsætter lovforslaget om ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen

Pressemeddelelse 3. juli 2015

Skatteminister Karsten Lauritzen ansætter særlig rådgiver

Ministeren Skatteministeriet har ansat Thomas le Dous som særlig rådgiver for skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 29. juni 2015

Bred aftale om genindførelse af BoligJobordningen

BoligJobfradrag I dag har regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konservative indgået en aftale om at genindføre BoligJobordningen med tilbagevirkende kraft for hele 2015. Partierne er samtidig blevet enige om, at ordningen fra 2016 skal have en ny og grønnere profil, samt at det samlede mulige fradrag hæves.

Pressemeddelelse 1. juni 2015

Efter udskrivelsen af folketingsvalget: Lovforslag om ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat vil bortfalde

Hvis regeringen efter valget genfremsætter lovforslaget (L 190), og Folketinget vedtager det med et uændret virkningstidspunkt, vil acontoskat indbetalt fra den 22. april 2015 kunne blive vurderet efter lovforslagets ordning.

Pressemeddelelse 22. maj 2015

Ikke korrekt at SKAT laver vurderinger, Folketinget har aflyst

Ejendomsvurdering Politiken skriver i dag, at SKAT foretager vurderinger, som Folketinget har aflyst. Det er ikke korrekt.

Pressemeddelelse 22. maj 2015

99,7 pct. af skatten kommer rigtigt i kassen

SKAT En ny undersøgelse fra SKAT viser, at danskerne angav hele 99,7 pct. af skatten korrekt på årsopgørelsen i 2012. Det giver det laveste skattegab hidtil. Forklaringen er i høj grad, at store dele af årsopgørelsen nu foregår automatisk. Mange lande kigger til Danmark for inspiration.

Pressemeddelelse 12. maj 2015

Evaluering af BoligJobordningen

BoligJobfradrag Skatteministeriet offentliggør i dag en evaluering af BoligJobordningen. Evalueringen bygger bl.a. på analyser fra analysehuset DAMVAD.

Pressemeddelelse 9. maj 2015

Regeringen ønsker ikke at indføre reklameafgiften

Vækstinitiativer Mængden af husstandsomdelte reklamer er faldet markant. Dette er sket uden, at reklameafgiften er trådt i kraft. Dermed er de miljømæssige målsætninger indfriet. Regeringen ønsker derfor ikke at indføre reklameafgiften.

Pressemeddelelse 8. maj 2015

Regeringen vil styrke momskontrollen med udenlandsk nethandel

SKAT Udenlandske e-handelsfirmaer skal ikke have bedre vilkår end danske virksomheder. Som en del af en række vækstinitiativer vil regeringen derfor forbedre momskontrollen for at sikre, at også udenlandske e-handelsfirmaer afregner korrekt dansk moms på lige fod med danske virksomheder.

Pressemeddelelse 8. maj 2015

Nu kan alle kigge med i SKATs kontrolarbejde

SKAT SKAT foretog i 2014 over 132.000 kontroller af borgernes og virksomhedernes skattebetaling. Det fremgår af den gennemsigtighedsrapport, som SKAT i dag har offentliggjort.

Pressemeddelelse 29. april 2015

Fritagelsen for el- og brintbiler foreslås forlænget

Regeringen vil søge tilslutning til at forlænge afgiftsfritagelsen for el- og brintbiler med et år frem til udgangen af 2016. Det sker for at skabe arbejdsro om udarbejdelsen af stabile rammevilkår for afgiften på el- og brintbiler.

Pressemeddelelse 23. april 2015

Skatteministeren underskriver fredag historisk ministererklæring med Slesvig-Holsten

Pressen inviteres til at dække præsentationen og underskrivningen af fælles ministererklæring om vækst og erhvervsudvikling i det dansk-tyske grænseland.

Pressemeddelelse 23. april 2015

Skatteminister: Slut med checks og indbetalingskort på 1 øre

SKAT SKAT skal være i øjenhøjde med borgerne. Derfor skal det undersøges, om reglerne kan ændres, så der ikke længere udsendes girokort-opkrævninger eller checks med udbetalinger af beløb, der ikke står mål med omkostningerne. Det siger skatteminister Benny Engelbrecht, som har bedt SKAT og Skatteministeriet se på forslag til nye regler på området.

Pressemeddelelse 22. april 2015

Nye rentesatser for selskabernes restskat mv. og loft over indestående på skattekontoen

Rentesatser Regeringen fremsætter i dag et lovforslag, der ændrer på rentereglerne for selskabernes restskat og overskydende skat mv. Renterne ændres, så de bliver mere aktuelle. Samtidig indføres et loft over indestående på skattekontoen hos SKAT.

Pressemeddelelse 20. april 2015

Ny analyse af grundlaget for boligskatter

Ejendomsbeskatning Professor Peter Birch Sørensen og ph.d. i økonomi Jacob Vastrup har skrevet et videnskabeligt arbejdspapir om de principielle begrundelser for ejendomsværdiskatten og grundskylden. En af konklusionerne er, at den samfundsøkonomiske omkostning ved at erstatte boligskatterne med andre skatter er et tocifret milliardbeløb hvert år.

Pressemeddelelse 26. marts 2015

EFI fortsat årsag til forældelser

Restancer Problematikken med forældede gældskrav er i høj grad en konsekvens af det fejlramte og ufærdige inddrivelsessystem, EFI, som eksterne eksperter aktuelt udfører en tilbundsgående gennemgang af. De forældede gældskrav for 2014 er nu opgjort til ca. 1,3 mia. kr. Det er knap 400 mio. kroner mere end de forældede gældskrav beløb sig til i 2013.

Pressemeddelelse 26. marts 2015

Nye retningslinjer for SKATs håndtering af lækager

Skattely Skatteminister Benny Engelbrecht har i dag redegjort for HSBC-sagen i Folketingets Skatteudvalg. For at undgå lignende sager fremover vil SKAT udarbejde nye retningslinjer for den fremtidige håndtering af lækagesager samt henvendelser om køb af oplysninger.

Pressemeddelelse 3. marts 2015

Skatteministeren har modtaget HSBC redegørelse fra SKAT

Skattely Skatteministeren har modtaget redegørelsen fra SKAT om den såkaldte HSBC database. Konklusionen er, at SKAT ikke af egen drift har rettet henvendelse til de franske myndigheder for at få adgang til databasen. Skatteministeren er tilfreds med, at SKATs direktør beklager, og at SKAT nu får indhentet de relevante oplysninger.

Pressekontakt:
Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

tlf. 72 22 23 24
e-mail: presse@skm.dk


Øvrig kontakt:
Se, hvordan du som borger eller virksomhed kan kontakte Skatteministeriet og styrelser under Skatteministeriet.