Skatteministeriet

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Skatteministeriet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pressemeddelelser

Pressemeddelelse 15. marts 2016

Skatteminister vil skærpe bødestraffe for slikfusk

SKAT Illegal indførsel af chokolade og slik er et stigende problem i Danmark, viser en ny undersøgelse fra SKAT. Skatteminister Karsten Lauritzen vil derfor indkalde Folketingets partier for at få opbakning til tiltag, der kan dæmme op for den stigende svindel.

Pressemeddelelse 24. februar 2016

Skatteminister: Vi tager kritikken til efterretning og må lære af fejlene

SKAT SKATs administration og kontrol og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat får i dag kritik af Rigsrevisionen. Skatteminister Karsten Lauritzen styrker departementets tilsyn med SKAT med en række nye tiltag.

Pressemeddelelse 9. februar 2016

Regeringen vil præsentere samlet løsning for ejendomsvurderinger i forbindelse med den kommende 2025-plan

Ejendomsvurdering Regeringen ønsker en samlet løsning for ejendomsvurderinger og ejendomsskatter i forbindelse med den kommende 2025-plan. Derfor skydes forhandlinger om et nyt ejendomsvurderingssystem til efteråret.

Pressemeddelelse 5. februar 2016

Oprustning hos Ombudsmanden skal sikre skatteborgernes retssikkerhed

Retssikkerhed For at styrke skatteborgernes retssikkerhed foreslår skatteminister Karsten Lauritzen en uafhængig ombudsmandsfunktion på skatteområdet under Folketingets Ombudsmand. Forslaget er en del af Retssikkerhedspakke II.

Pressemeddelelse 29. januar 2016

Styrket indsats mod momssvindel

Moms SKAT vil i 2016 have en målrettet kontrolindsats mod momssvindel. Samtidig igangsættes samtidig et serviceeftersyn af momsområdet i SKAT, mens myndighedssamarbejdet på området intensiveres.

Pressemeddelelse 15. januar 2016

Minister: Skattevæsenet og deleøkonomien skal gå hånd i hånd

SKAT Deleøkonomien bliver en stadig større og mere integreret del af dansk erhvervsliv. Branchen og skattemyndighederne skal derfor spille endnu bedre sammen. Skatteminister Karsten Lauritzen går nu i dialog med branchen.

Pressemeddelelse 13. januar 2016

Skatteminister opruster indsatsen for dobbeltbeskatningsaftaler med andre lande

Erhvervsbeskatning Med oprettelsen af en særlig Task Force iværksætter skatteminister Karsten Lauritzen et samarbejde med erhvervslivets organisationer om at udbrede Danmarks dobbeltbeskatningsaftaler. En aftale med Ghana er netop trådt i kraft.

Pressemeddelelse 17. december 2015

Skatteminister: Slut med mistænkeliggørelse af selskaber

Selskabsskat Nye tal viser, at en større andel af selskaberne betaler selskabsskat, og at under ti selskaber betaler en tredjedel af selskabsskatten. Skatteministeren mener det skal være slut med at bruge de åbne skattelister til at hænge virksomheder ud og vil i stedet invitere en række af de største bidragsydere til en diskussion om deres rammevilkår.

Pressemeddelelse 14. december 2015

Skatteminister åbner dialog med organisationer om endnu stærkere retssikkerhed

Retssikkerhed Karsten Lauritzen mødes mandag med organisationerne i Retssikkerhedsforum for at drøfte nye tiltag i de to kommende retssikkerhedspakker.

Pressemeddelelse 10. december 2015

Slut med checks og girokort på 1 krone

SKAT Et lovforslag, som skatteminister Karsten Lauritzen nu sender i høring, betyder, at det i det nye år stort set er slut med checks og girokort på 1 krone. Lovforslaget indfører en bagatelgrænse på 200 kr., når SKAT udbetaler og opkræver små beløb.

Pressemeddelelse 3. december 2015

Regeringen vil lade fonde beholde skatteregel

Fonde Regeringen lægger op til at fastholde den såkaldte overførselsregel, som fonde med almennyttige formål drager nytte af.

Pressemeddelelse 19. november 2015

Regeringen lemper beskatningen af familieejede virksomheder

Bo- og gaveafgift Regeringen nedsætter bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder fra 15 procent til ca. 5 procent frem mod 2020. Samlet set afsætter regeringen 3,1 mia. kroner i perioden. Dermed forbedres vilkårene for virksomheder, der står over for et generationsskifte, markant.

Pressemeddelelse 16. november 2015

SKAT har afdækket formodet svindel for yderligere 2,9 milliarder

SKAT Skatteministeren har modtaget en orientering fra SKAT om, at der er afdækket mulig svindel for yderligere 2,9 mia. Det er meldt til Bagmandspolitiet (SØIK).

Pressemeddelelse 11. november 2015

Skatteminister: Kritik fra Rigsrevisionen viser, at det er vigtigt med fortsat opbakning til SKAT

SKAT Rigsrevisionen udtrykker i dag kritik af SKATs økonomistyring og af Skatteministeriets styring af SKAT i perioden 2011-2014. Rigsrevisionen vurderer samtidig, at Skatteministeriets plan for genopretning af SKAT er ambitiøs. Skatteministeren håber derfor på fortsat opbakning fra Folketingets partier til det arbejde, der er sat i gang for at genoprette tilliden til SKAT.

Pressemeddelelse 11. november 2015

Tegn på hamstring af nummerplader til dyre elbiler

En såkaldt ”early warning” fra SKAT den 6. november viser, at der er bestilt 2.500 nye nummerplader til særligt dyre elbiler. "Det kan ligne spekulation i at slippe for de afgifter, som kommer fra nytår", udtaler skatteministeren.

Pressemeddelelse 6. november 2015

Bred aftale om ny grøn BoligJobordning er på plads

BoligJobfradrag BoligJobordningen består i en grøn udgave. Regeringen (V) har netop indgået en aftale om en ny grøn BoligJobordning for 2016 og 2017 med Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konservative.

Pressemeddelelse 4. november 2015

Danmark har nu aftale om udveksling af skatteoplysninger med alle tidligere skattely

Skattely Den 45. og sidste aftale om udveksling af skatteoplysninger er nu på plads. Danmark har dermed aftaler med alle lande, der er blevet karakteriseret som potentielle skattely.

Pressemeddelelse 29. oktober 2015

Fordeling af 300 nye arbejdspladser til inddrivelse uden for Hovedstaden er på plads

SKAT Anden del af udflytningsplanen på skatteområdet er nu på plads. I alt ansættes der 300 nye medarbejdere i Thisted, Grenaa, Middelfart, Tønder, Herning og Ringkøbing, som skal styrke området for inddrivelse af gæld.

Pressemeddelelse 9. oktober 2015

Ny aftale om elbiler

Regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har i dag indgået en aftale om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brintbiler. Aftalen betyder, at elbiler vil få en mere lempelig overgang til fuld registreringsafgift og være fuldt omfattet i 2020.

Pressemeddelelse 1. oktober 2015

Skatteministeriet opretter 575 arbejdspladser uden for hovedstaden

SKAT Som en del af regeringens samlede udflytning af statslige arbejdspladser oprettes 575 arbejdspladser på Skatteministeriets område uden for Hovedstaden. En stor del er nyansættelser, mens andre flyttes fra Hovedstaden ud i resten af landet.

Pressekontakt:
Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

tlf. 72 22 23 24
e-mail: presse@skm.dk


Øvrig kontakt:
Se, hvordan du som borger eller virksomhed kan kontakte Skatteministeriet og styrelser under Skatteministeriet.