Skatteministeriet

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Skatteministeriet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pressemeddelelser

Pressemeddelelse 23. august 2016

Endelig opgørelse fra SKAT om formodet svindel med udbytteskat

SKAT SKAT har gennemgået titusindvis af anmodninger om refusion af udbytteskat og kan nu opgøre omfanget af den formodede svindel. SKAT har nu meldt yderligere svindel for 3,2 mia. kr. til Bagmandspolitiet, hvorefter den samlede svindel med udbytteskat kan opgøres til 12,3 mia. kr.

Pressemeddelelse 15. juni 2016

Skatteminister: Glædeligt milliardfald i grænsehandlen

Grænsehandel En ny rapport fra Skatteministeriet viser, at grænsehandlen er faldet med knap 3 mia. kr. siden 2013. Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over udviklingen, som ifølge ministeren afspejler, at de seneste års afgiftsnedsættelser har virket efter hensigten.

Pressemeddelelse 11. maj 2016

Skatteministeren tager ’PodKarsten’ rundt i Danmark

Ministeren Tre byer får besøg af skatteminister Karsten Lauritzen, når han i maj og juni tager sit Facebook-koncept PodKarsten ud i landet. Målet er at åbne dialogen med skatteyderne og at tage et skridt på vejen til at genskabe tilliden til SKAT og skattesystemet.

Pressemeddelelse 10. maj 2016

Lauritzen og Lilleholt: Nødvendigt at tage et opgør med PSO-afgiften

Energiafgifter Ny analyse af danske energiafgifter og tilskud til energi viser, at den grønne omstilling kan finansieres smartere og billigere. PSO-afgiften er ifølge analysen dyr og ineffektiv, og der er god samfundsøkonomi i at skrotte den. Regeringen er derfor på vej med et samlet udspil.

Pressemeddelelse 10. maj 2016

Afgifts- og tilskudsanalyse: Grøn omstilling kan gøres smartere og billigere

Energiafgifter Som led i Energiaftale 2012 besluttede et bredt flertal i Folketinget at analysere indretningen af energiafgifterne og tilskuddene til vedvarende energi. Første del af analysearbejdet er nu klar til offentliggørelse.

Pressemeddelelse 3. maj 2016

Bred enighed om ny retssikkerhedspakke med skatteborgerne i centrum

Retssikkerhed I dag offentliggør skatteminister Karsten Lauritzen Retssikkerhedspakke II, som med en række initiativer forbedrer borgernes retssikkerhed. Et bredt flertal i Folketinget bakker op om aftalen.

Pressemeddelelse 2. maj 2016

Skatteminister: Virksomheder skal hurtigere ud af skattetvister om transfer pricing

Lange sagsforløb er en udfordring for virksomheder i de såkaldte transfer pricing-sager. Skatteministeren ønsker derfor en mere effektiv indsats og peger på en ny mæglermodel i SKAT som en mulig løsning.

Pressemeddelelse 25. april 2016

Dementi af dækning i Børsen tirsdag

SKAT I Børsen tirsdag fremgår det, at regeringen angiveligt skulle mene, at skattelettelserne til erhvervslivet var "en fejl". Dette er lodret forkert.

Pressemeddelelse 15. april 2016

Regeringen og KL enige om at styrke kommunernes inddrivelse af gæld

SKAT INDDRIVELSE: Der skal flere redskaber i kommunernes værktøjskasse til at opkræve skyldneres manglende betalinger. Det følger af en aftale mellem skatteminister Karsten Lauritzen og kommunerne.

Pressemeddelelse 5. april 2016

Skatteminister: Skattelæk kalder på selvjustits hos bankrådgivere

Skattely Efter en omfattende skattelækage indkalder skatteminister Karsten Lauritzen nu skatterådgiverbranchen til en drøftelse af rådgivernes ansvar for at stoppe skatteunddragelse.

Pressemeddelelse 15. marts 2016

Skatteminister vil skærpe bødestraffe for slikfusk

SKAT Illegal indførsel af chokolade og slik er et stigende problem i Danmark, viser en ny undersøgelse fra SKAT. Skatteminister Karsten Lauritzen vil derfor indkalde Folketingets partier for at få opbakning til tiltag, der kan dæmme op for den stigende svindel.

Pressemeddelelse 24. februar 2016

Skatteminister: Vi tager kritikken til efterretning og må lære af fejlene

SKAT SKATs administration og kontrol og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat får i dag kritik af Rigsrevisionen. Skatteminister Karsten Lauritzen styrker departementets tilsyn med SKAT med en række nye tiltag.

Pressemeddelelse 9. februar 2016

Regeringen vil præsentere samlet løsning for ejendomsvurderinger i forbindelse med den kommende 2025-plan

Ejendomsvurdering Regeringen ønsker en samlet løsning for ejendomsvurderinger og ejendomsskatter i forbindelse med den kommende 2025-plan. Derfor skydes forhandlinger om et nyt ejendomsvurderingssystem til efteråret.

Pressemeddelelse 5. februar 2016

Oprustning hos Ombudsmanden skal sikre skatteborgernes retssikkerhed

Retssikkerhed For at styrke skatteborgernes retssikkerhed foreslår skatteminister Karsten Lauritzen en uafhængig ombudsmandsfunktion på skatteområdet under Folketingets Ombudsmand. Forslaget er en del af Retssikkerhedspakke II.

Pressemeddelelse 29. januar 2016

Styrket indsats mod momssvindel

Moms SKAT vil i 2016 have en målrettet kontrolindsats mod momssvindel. Samtidig igangsættes samtidig et serviceeftersyn af momsområdet i SKAT, mens myndighedssamarbejdet på området intensiveres.

Pressemeddelelse 15. januar 2016

Minister: Skattevæsenet og deleøkonomien skal gå hånd i hånd

SKAT Deleøkonomien bliver en stadig større og mere integreret del af dansk erhvervsliv. Branchen og skattemyndighederne skal derfor spille endnu bedre sammen. Skatteminister Karsten Lauritzen går nu i dialog med branchen.

Pressemeddelelse 13. januar 2016

Skatteminister opruster indsatsen for dobbeltbeskatningsaftaler med andre lande

Erhvervsbeskatning Med oprettelsen af en særlig Task Force iværksætter skatteminister Karsten Lauritzen et samarbejde med erhvervslivets organisationer om at udbrede Danmarks dobbeltbeskatningsaftaler. En aftale med Ghana er netop trådt i kraft.

Pressemeddelelse 17. december 2015

Skatteminister: Slut med mistænkeliggørelse af selskaber

Selskabsskat Nye tal viser, at en større andel af selskaberne betaler selskabsskat, og at under ti selskaber betaler en tredjedel af selskabsskatten. Skatteministeren mener det skal være slut med at bruge de åbne skattelister til at hænge virksomheder ud og vil i stedet invitere en række af de største bidragsydere til en diskussion om deres rammevilkår.

Pressemeddelelse 14. december 2015

Skatteminister åbner dialog med organisationer om endnu stærkere retssikkerhed

Retssikkerhed Karsten Lauritzen mødes mandag med organisationerne i Retssikkerhedsforum for at drøfte nye tiltag i de to kommende retssikkerhedspakker.

Pressemeddelelse 10. december 2015

Slut med checks og girokort på 1 krone

SKAT Et lovforslag, som skatteminister Karsten Lauritzen nu sender i høring, betyder, at det i det nye år stort set er slut med checks og girokort på 1 krone. Lovforslaget indfører en bagatelgrænse på 200 kr., når SKAT udbetaler og opkræver små beløb.

Pressekontakt:
Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

tlf. 72 22 23 24
e-mail: presse@skm.dk


Øvrig kontakt:
Se, hvordan du som borger eller virksomhed kan kontakte Skatteministeriet og styrelser under Skatteministeriet.