Skatteministeriet
Travle Mennesker
Pressemeddelelse 13. marts 2020

Regeringen fremsætter i dag hastelovforslag, der øger virksomhedernes likviditet

Ministeren Dansk erhvervsliv og lønmodtagerne skal have en hjælpende hånd til at komme gennem de økonomiske problemer, som COVID-19 skaber. Derfor fremsætter regeringen i dag et hastelovforslag, der skal øge likviditeten hos virksomhederne. Regeringen undersøger samtidigt mulighederne for yderligere tiltag.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Regeringen fremsætter i dag hastelovforslag, der øger virksomhedernes likviditet

COVID-19 påvirker allerede nu danske virksomheder og lønmodtagere.

Derfor fremsætter regeringen i dag et hastelovforslag med fire tiltag, der holder hånden under danske virksomheder og lønmodtagere ved at styrke virksomhedernes likviditet. 

”Det er afgørende, at vi hurtigt og effektivt hjælper danske virksomheder og lønmodtagere, så de kommer bedst muligt igennem de nuværende udfordringer. Vi kan allerede se nu, at en række brancher bliver påvirket. Regeringen vil gøre sit yderste for, at vi handler hurtigt og målrettet, så vi minimerer skaden for danske virksomheder og lønmodtagere”, siger skatteminister Morten Bødskov. 

Konkret foreslår regeringen at forlænge virksomhedernes betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms. Det skønnes at styrke virksomhedernes likviditet med 125 mia. kr. over de kommende måneder. 

Samtidigt foreslår regeringen, at loftet på den såkaldte skattekonto midlertidigt øges fra 200.000 kr. til 10 mio. kr. Det vil afbøde de negative virkninger, som de udskudte betalingsfrister kan udløse i form af negative renter på større bankindeståender.

Regeringen undersøger desuden en række yderligere tiltag. Herunder om momsperioderne for små og mellemstore virksomheder også kan forlænges. 

”Vi undersøger løbende, om der skal ske yderligere tiltag for at afbøde konsekvenserne for danske virksomheder og lønmodtagere. Samtidigt vil regeringen gerne takke de danske virksomheder og danskerne for at stå sammen og efterleve anbefalingerne fra myndighederne. Vi er glade for den samarbejdsvilje, alle dele af Folketinget har vist. Det er alt sammen afgørende i en situation som denne”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft 22. marts 2020.