Skatteministeriet
Morten Bødskov
Pressemeddelelse 24. februar 2020

Otte nye skattecentre – Fredericia og Frederikssund første byer på landkortet

Ministeren 1.000 ekstra medarbejdere skal styrke skattekontrollen markant. Det betyder hundredvis af nye arbejdspladser rundt om i landet. I perioden 2020-2023 vil regeringen etablere otte nye skattecentre uden for hovedstaden. Allerede i 2020 åbner de to første nye skattecentre i Fredericia og Frederikssund.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Otte nye skattecentre – Fredericia og Frederikssund første byer på landkortet

1.000 ekstra skattemedarbejdere skal i de kommende år bidrage til en markant styrkelse af skattekontrollen og vejledningen af borgere og virksomheder. Og rekrutteringen af de første mange skattefolk går snart i gang. Regeringen har sammen med Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet med finansloven for 2020 sikret, at de første 250 nye skattefaglige medarbejdere nu kan ansættes.

Med tilførsel af 1.000 ekstra medarbejdere sker der et markant løft af skattekontrollen. Danmark skal igen have et skattevæsen, som borgere og virksomheder har tillid til. Et skattevæsen, der sikrer, at alle bidrager med det, de skal. Der gør det nemt for de mange, der gerne vil gøre det rigtige, mens de borgere og virksomheder, der forsøger at svindle, oplever, at det bliver sværere at snyde og har konsekvenser, når man bliver opdaget.

”Når folk ikke betaler det, de skal, så udfordrer det vores skattemoral og forventningen om, at enhver svarer sit. Derfor er det helt afgørende for danskernes tillid til skatteforvaltningen, at skattekontrollen får et kæmpe tiltrængt løft. Det arbejde stiller regeringen sig nu i spidsen for, og jeg ser frem til i løbet af de kommende år at præsentere de forskellige elementer af regeringens ambitiøse plan for en styrket skattekontrol. Det her kommer til at kunne mærkes. Både for dem, der spiller efter reglerne, og især dem, der ikke gør”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Skattevæsenet skal være til stede i hele landet, og de mange nye arbejdspladser skal bidrage til at sikre et Danmark i bedre balance. Derfor vil regeringen oprette alle 1.000 nye arbejdspladser uden for hovedstadsområdet. De mange ekstra skattemedarbejdere kræver samtidig nye fysiske arbejdspladser.

Regeringen vil derfor åbne otte nye skattecentre i perioden 2020-2023. Fire i Jylland, hvor 500 nye arbejdspladser oprettes, to på Fyn, hvor 250 nye arbejdspladser oprettes, og to på Sjælland, hvor 250 nye arbejdspladser oprettes.

”Skatteborgere og virksomheder skal opleve et skattevæsen, der er tilstede, hvor de er. Og det er ikke kun i hovedstaden og de større byer, men rundt om i hele landet. Samtidig er nye offentlige arbejdspladser helt afgørende for at sikre, at Danmark ikke knækker over. Det handler om balance. Og skattevæsenet har faktisk rigtig gode erfaringer med at etablere produktive arbejdspladser uden for de store byer, så jeg har store forventninger til de otte nye skattecentre og den kæmpe værdi, de vil give”, siger Morten Bødskov.

Allerede i 2020 slås dørene op i de to første nye skattecentre i henholdsvis Fredericia og Frederikssund. Begge byer, hvor Skatteforvaltningen ikke i dag er til stede. Med de to nye lokationer vil skattevæsenet fra 2020 være placeret i 28 danske byer. Skattecentrene vil hver især kunne rumme ml. 100-150 arbejdspladser og skal huse de første 250 skattemedarbejdere, der er fundet finansiering til med finansloven for 2020.

”Finansieringen er afsat. Lokalerne er fundet. Kontrakterne er skrevet under. Nu skal vi i gang med at rekruttere de første 250 nye skattefolk til de to første skattecentre. Et vest og et øst for Storebælt. I to byer, hvor vi i dag ikke er tilstede, men hvor jeg er sikker på, at vi hurtigt kan bygge nogle stærke faglige miljøer op, der kan styrke skattekontrollen. Og hvor 250 nye arbejdspladser fremover vil bidrage til væksten og sammenhængskraften i områderne omkring Fredericia og Frederikssund”, siger Morten Bødskov.

Skattestyrelsen direktør Merete Agergaard ser frem til arbejdet med at styrke skattekontrollen og til at byde velkommen til de mange nye kollegaer i Skattestyrelsen.

”Det er en stor tillidserklæring at tilføre så mange nye midler til Skattestyrelsen. Og den tillid skal vi selvfølgelig leve op til. Nu skal vi i gang med at etablere nye faglige miljøer i Fredericia og Frederikssund. Det er en omfattende opgave at skulle rekruttere og oplære så mange mennesker. Men vi har forberedt os på opgaven igennem et stykke tid, og vi er helt klar”, siger Merete Agergaard, direktør i Skattestyrelsen.

Læs faktaark om ’Otte nye skattecentre med 1.000 medarbejdere’

Læs faktaark om ’Oprettelsen af to nye skattecentre i Fredericia og Frederikssund i 2020’