Skatteministeriet
NEG Glas Gennemgang
Pressemeddelelse 12. september 2019

Danmark skal være i front mod skatteundgåelse

EU Regeringen vil sørge for, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser, og at der sker fuld implementering af skatteundgåelsesdirektivet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Danmark skal være i front mod skatteundgåelse

Skatteminister Morten Bødskov har sendt et lovforslag i høring, der bl.a. skal sikre fuld implementering af skatteundgåelsesdirektivet. Størstedelen blev gennemført under den forrige regering. Men implementeringen af direktivets dele om kontrollerede udenlandske selskaber, de såkaldte CFC-regler, udestår stadig.

”Jeg er glad for, at vi nu kan fuldføre arbejdet med implementering af skatteundgåelsesdirektivet. Vi har brug for fælles internationale regler, hvis vi skal tage kampen op mod international skatteundgåelse”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Regeringen bakker fuldt op om skatteundgåelsesdirektivet. Det er et vigtigt instrument til at sikre, at alle EU's medlemsstater har regler til forebyggelse af skatteundgåelse, der lever op til en række minimumskrav.

Regeringen foreslår en afbalanceret og målrettet implementering af skatteundgåelsesdi-rektivets minimumskrav, som er med til at sikre, at værdier skabt i Danmark også beskattes hér.

”Danmark bliver nødt til at gå forrest i kampen mod skatteundgåelse, da det er altafgørende, at alle betaler en retfærdig skat. Direktivet er et skridt i den rigtige retning, men regeringens ambitioner er endnu større. Derfor indeholder lovforslaget stærkere regler end direktivets minimumskrav, så Danmark kan fastholde sin position som et foregangsland i kampen mod skatteundgåelse, ” siger skatteminister Morten Bødskov.

Lovforslaget er udarbejdet med fokus på, at almindelige danske virksomheder ikke rammes. Dermed sikres fundamentet for mange danske arbejdspladser – uden at svække reglernes beskyttelsesniveau.

Høringsfristen for indsendelse af kommentarer til lovforslaget er den 10. oktober 2019.

Faktaboks: CFC-regler

 

  • CFC-regler har til formål at hindre, at mobil indkomst vilkårligt kan flyttes til et land med lavere beskatning.

  • CFC-regler går ud på, at moderselskaber, der flytter visse aktiver til udenlandske datterselskaber (”Controlled Foreign Companies” – CFC), beskattes i hjemlandet af den indkomst, der er placeret i udlandet.

  • CFC-reglerne er med til at sikre, at værdier skabt i Danmark også beskattes.

 Lovforslaget kan læses på høringsportalen her.