Skatteministeriet
Skatteministeriets bygning
Pressemeddelelse 6. november 2019

Skatteminister: Strengere krav til skatterådgiverne

Ministeren Skatterådgivere skal med lov forpligtes til at indberette skattemæssige ordninger, der potentielt kan anvendes til aggressiv skatteplanlægning. Det er en del af et lovforslag, som Skatteminister Morten Bødskov fremsætter d. 6. november.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteminister: Strengere krav til skatterådgiverne

Hvis en skattemæssig ordning som udgangspunkt er lovlig, men potentielt kan bruges til aggressiv skatteplanlægning på tværs af landegrænser, skal skatterådgivere fremover være forpligtet til at indberette dette inden for 30 dage. Indberetningspligten gælder både hvis skatterådgiveren udformer en generel ordning eller en ordning til en konkret klient. Dette indgår i lovforslaget om indberetning af grænseoverskridende ordninger, det såkaldte DAC6 direktiv, som skatteminister Morten Bødskov fremsætter d. 6. november. 

”Det er på høje tid, at vi begynder at stille strengere krav til skatterådgiverne. Aggressiv skatteplanlægning er forargeligt – uanset om det på papiret kan se lovligt ud. Derfor er det vigtigt, at indberetningspligten nu bliver gjort meget strammere. Om det er revisorer, advokater eller andre skatterådgivere, så er det efter min opfattelse et brud på samfundskontrakten at bidrage til skatteundgåelse”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Der har tidligere være diskussion om, hvordan advokater skulle omfattes af loven, da det har været en prioritet, at der tages hensyn til de regler, der gælder om advokaters tavshedspligt. Man er nu landet på en model, hvor advokater fritages fra direktivets indberetningspligt, hvis den klient, der har modtaget rådgivningen, selv indberetter de relevante oplysninger til skattemyndighederne. Hvis klienten ikke gør dette, vil advokaten være forpligtet til at indberette ordningen på lige fod med andre skatterådgivere.

”Vi er landet på en fornuftig model, der tager højde for tavshedspligten mellem advokater og klienter. Tavshedspligten er bærende for det danske retssamfund, men den kan ikke bruges som en undskyldning for ikke at tage ansvar for at indberette skatte-ordninger, der kan bruges til aggressiv skatteplanlægning”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Indberetningspligten vil betyde, at skatteforvaltningen får adgang til oplysninger, der fx kan bekræfte et behov for eventuelle nye værnsregler mod spekulation i skattereglerne.