Skatteministeriet
Mennesker Byen 3
Pressemeddelelse 25. marts 2019

Skattesystemet skal indrettes, så det i højere grad afspejler et arbejdsmarked i forandring

Ministeren Det danske arbejdsmarked er i forandring. Derfor har skatteminister Karsten Lauritzen fået Skattelovrådet til at undersøge, hvordan skattesystemet bedre følger med tiden og udviklingen. Det skal passe til et moderne arbejdsmarked med nye beskæftigelsesformer, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattesystemet skal indrettes, så det i højere grad afspejler et arbejdsmarked i forandring

Den teknologiske udvikling, fx i form af fjernarbejdspladser, digitale platforme og sociale medier, har alle været med til at ændre arbejdsmarkedet og definere nye måder at være i beskæftigelse på. Derfor sætter skatteminister Karsten Lauritzen fokus på, hvordan skattesystemet kan indrettes, så det i højere grad tager højde for nye beskæftigelsesformer.

I dag offentliggøres en første afrapportering fra Skattelovrådet, som har fået til opgave at gå skattesystemet efter i sømmene med henblik på at afdække de skatte- og momsmæssige udfordringer for den såkaldte tredje gruppe på arbejdsmarkedet.

”Skattesystemet skal følge med tiden og afspejle den virkelighed, som borgerne befinder sig i. Flere og flere danskere passer ikke ind i de kasser, som skattesystemet traditionelt er bygget op omkring. Det skal vi gøre noget ved. Det er ikke rimeligt eller fornuftigt, at det er skattesystemet, der er definerende for, hvordan man indretter sit arbejdsliv og planlægger sin karriere, ” siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Den tredje gruppe er de personer, der hverken kan karakteriseres som klassiske lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende. Gruppen består af ca. 300.000 danskere. Udfordringerne for dem er usikkerheden om deres skatte- og momsmæssige status, den konkrete opgørelse af skat og moms samt de administrative udfordringer i forhold til at betale den rigtige skat og moms.

Mere specifikt kan der fx være udfordringer med hvem, der har ansvaret for at indberette skatteindtægter eller regler for udbetaling fra en udenlandsk part. I forbindelse med opstart af virksomhed oplever flere også problemer med, hvorvidt aktiviteter kan karakteriseres som selvstændig erhvervsvirksomhed eller ej.

Mange af udfordringerne for gruppen er ikke nye, og de har eksisteret i al den tid, der har været musikere, oplægsholdere og freelance-konsulenter. Men de helt nye former for beskæftigelse har gjort problemstillingen bredere. Eksempelvis gælder udfordringerne også ift. blandt andet bloggere, platformsbrugere og streameren, der filmer sig selv spille computer.

Skatteministeren sætter nu gang i næste fase af Skattelovrådets arbejde. I løbet af 2019 skal Skattelovrådet præsentere rådets konkrete anbefalinger til, hvordan man kan imødekomme de skatte- og momsmæssige udfordringer for den tredje gruppe.

”Vi skal have fundet en løsning på den tredje gruppes skatte- og momsmæssige udfordringer, og det er mit ansvar som skatteminister. Selvom det ikke er sikkert, at jeg stadig har titlen til den tid, så glæder jeg mig til at læse Skattelovrådets næste rapport senere på året. Her har rådet forhåbentligt fundet nogle konkrete tiltag, så skattesystemet fremstår mindre kompliceret og uigennemskueligt for gruppen” siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Læs hele Skattelovrådets rapport om den tredje gruppe her.

Læs kommissoriummet for Skattelovrådets næste rapport her.