Skatteministeriet
Papirbunke
Pressemeddelelse 19. marts 2019

Markant fremgang i årsregnskabet for § 38

Ministeren Skatteministeriet har i dag offentliggjort 2018-årsregnskabet over statens indtægter for § 38. Regnskabet er markant forbedret i forhold til tidligere. Det skyldes bl.a., at en række usikkerheder om afstemninger og regnskabspraksis er fjernet. Skatteministeren er tilfreds med forbedringerne i regnskabet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Markant fremgang i årsregnskabet for § 38

Rigsrevisionen har i en årrække vurderet, at der var betydelig usikkerhed i aflæggelsen af regnskabet for statens indtægter for § 38. Parallelt med opbygningen af den nye skatteforvaltning er der derfor – i tæt og konstruktiv dialog med Rigsrevisionen – blevet arbejdet på at få et større overblik, så der kunne aflægges et fyldestgørende årsregnskab for § 38.

I 2018 lykkedes det for første gang i nyere tid at udarbejde og offentliggøre et særskilt årsregnskab for statens indtægter - § 38. Det, at der sidste år kunne offentliggøres et samlet regnskab for 2017, var derfor udtryk for, at arbejdet skrider fremad, og at der er kommet bedre overblik på området.

Skatteministeriet har i dag offentliggjort årsregnskabet på § 38 for 2018. Regnskabet er markant forbedret i forhold til 2017. Der er sket betydelige fremskridt med at fjerne en række usikkerheder omkring afstemninger og indført en tydelig regnskabspraksis. Med det nye regnskab er usikkerheden om en saldo på 8,8 mia. kr. i it-systemet LetLøn fx fjernet. Ligesom usikkerheden i KOBRA-systemet er reduceret fra 32,2 mia. kr. til 3 mio. kr.

Skatteministeren er tilfreds med forbedringerne i regnskabet:

” I offentligheden har man fået det indtryk, at der var tale om en ny skandale. Det er der ikke. Sidste år lykkedes det for første gang i nyere tid at udarbejde et dækkende årsregnskab over skatteforvaltningens samlede indtægter. Det var ikke et fuldstændigt perfekt regnskab, men det er fremskridt. I dag har vi det næste årsregnskab klar. Denne gang for 2018. Og der er sket store fremskridt. Rigsrevisionen kvitterer endda for indsatsen og anerkender, at usikkerheden er blevet reduceret”, siger Karsten Lauritzen.

Med aflæggelsen af årsregnskabet for 2018 er der sket betydelige fremskridt, om end der fortsat skal iværksættes yderligere initiativer for helt at fjerne usikkerhederne. Usikkerhederne er ikke udtryk for, at der er opstået nye problemer eller tab, men reflekterer blot de usikkerheder, der har været gennem en længere årrække.

Arbejdet med den fortsatte indsats varetages bl.a. af en selvstændig oprettet afdeling, med centralt ansvar for regnskabsopgaven. Antallet af medarbejdere på området er styrket væsentligt til i dag samlet 70 medarbejdere.

Læs '§ 38 årsregnskab 2018' her. 

Læs 'Nyhed fra Rigsrevisionen om Skatteministeriets offentliggørelse af årsregnskabet for § 38'