Skatteministeriet
Par går tur i naturen
Pressemeddelelse 13. marts 2019

Danmarks skattetryk falder én plads nedad på de internationale lister

Skattetryk Danmark har ikke længere det højeste skattetryk i hverken EU eller OECD. Samtidig har det danske skattetryk været faldende de senere år. Det fremgår af en ny analyse fra Skatteministeriet. Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at regeringens skattepolitik bidrager til et lavere skattetryk.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Danmarks skattetryk falder én plads nedad på de internationale lister

Skattetrykket i Danmark er fortsat højt efter international målestok. Men både OECD og EU rykkede i deres seneste opgørelser Danmark ned på listen. Ifølge OECD havde Frankrig i 2017 det højeste skattetryk med Danmark på andenpladsen blandt de 36 medlemslande. På EU’s seneste liste indtager Danmark tredjepladsen – efter Frankrig og Belgien.

Det fremgår af en ny Skatteøkonomisk analyse fra Skatteministeriet.

Skattetrykket i Danmark har siden midten af 1980’erne ligget nogenlunde stabilt med et gennemsnit på godt 46 pct. af BNP, selvom der er gennemført en lang række skattereformer med lavere person- og selskabsskatter til følge. Derfor har regeringen de senere år haft fokus på at sænke det samlede skattetryk. Blandt andet har regeringen skrevet ind i sit regeringsgrundlag, at den ønsker at nedbringe det strukturelle skattetryk.

”I de seneste 15-20 år har vi gennemført reformer, så det i dag i langt højere grad end tidligere kan betale sig at arbejde. Vi har sænket marginalskatterne for de lavtlønnede og de højtlønnede, og vi har et skattestop, der skaber tryghed for danskerne. Vi er nået rigtig langt. Til gengæld er tidligere regeringer ikke i tilstrækkelig grad lykkedes med at sænke det samlede skattetryk i Danmark. Derfor er jeg som liberal skatteminister både glad for og tilfreds med, at denne regering leverer på at få sænket det strukturelle skattetryk”, siger skatteministeren.      

BNP stiger, skattetrykket falder

I en økonomisk højkonjunktur, som bl.a. er karakteriseret ved flere år med en stærk vækst i bruttonationalproduktet (BNP), vil skattetrykket typisk stige, fordi indtægterne fra skatter og afgifter vokser hurtigere end BNP.

I årene 2015, 2016 og 2017 har Danmark oplevet stor fremgang i beskæftigelsen og samtidig haft en real BNP-vækst på over 2 pct. hvert år. Men alligevel er skattetrykket faldet, hvilket bl.a. skyldes en række lempelser af skatter og afgifter.

”De økonomiske nøgletal i Danmark er løbende blevet bedre siden regeringsskiftet i 2015, blandt andet som resultat af regeringens politik. Fremgangen i økonomien ville normalt have ført til en stigning i skattetrykket, men det er faktisk det omvendte, der er sket. Vi er altså lykkedes med både at skabe vækst og samtidig sænke skattetrykket. Det er jeg stolt af”, siger skatteministeren.

Siden 2015 har regeringen gennem brede aftaler gennemført skatte- og afgiftslempelser for i alt 27 mia. kr. frem mod 2025. Cirka 18 mia. kr. af lempelserne er trådt i kraft, mens de resterede 9 mia. kr. indfases i de kommende år. Danmarks skattetryk kan således falde yderligere de kommende år.

Læs publikationen om skattetrykket her.