Skatteministeriet
Christiansborg 2
Pressemeddelelse 9. april 2019

Skatteminister Karsten Lauritzen præsenterer i dag sin seneste bølge af forenklingstiltag på gældsområdet

Ministeren I dag har skatteminister Karsten Lauritzen præsenteret endnu et lovforslag om forenkling af gældsområdet. Lovforslaget indeholder ni konkrete tiltag, som skal understøtte en mere effektiv inddrivelse af danskernes gæld til det offentlige. Med det seneste lovforslag har ministeren siden 2016 fremsat 32 forenklingstiltag på området.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteminister Karsten Lauritzen præsenterer i dag sin seneste bølge af forenklingstiltag på gældsområdet

Skatteminister Karsten Lauritzen har i dag præsenteret en tredje bølge af lovforenklingstiltag på gældsområdet for Folketinget. Lovforslaget indeholder ni nye tiltag til at forenkle og styrke gældsinddrivelsen. Regelforenklingerne er vigtige skridt i forhold til at genoprette området.

”Erfaringerne fra det kuldsejlede EFI har vist, at der er meget vanskeligt at tilpasse et nyt it-system til en kompleks og omfattende lovgivning. Derfor er regelforenkling helt afgørende for, at vi kan få skabt en velfungerende og effektiv gældsinddrivelse, hvor gæld inddrives på en lovlig og retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde,” siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Med de to tidligere lovforslag, der blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i henholdsvis 2017 og 2018, er der nu præsenteret sammenlagt 32 forenklingstiltag.

De tre bølger af forenklingstiltag har det til fælles, at de giver klare og digitaliserbare regler på gældsområdet. Det gælder blandt andet enklere regler for forældelse og regler, som sikrer mere pålidelige data i det nye gældsinddrivelsessystem. Samtidig styrker lovgivningen Gældsstyrelsens muligheder for at inddrive så meget af danskernes gæld som muligt.

Et af de mest effektive tiltag i denne bølge er, at der indføres færre forældelsesdatoer for gældsposter under inddrivelse. Det gør det lettere for det nye gældsinddrivelsessystem at understøtte forældelseslovgivningen og for Gældsstyrelsen at administrere reglerne.

Lovforslaget blev i dag førstebehandlet i Folketinget og forventes at blive vedtaget inden sommerferien.

Faktaark med gennemgang af de 32 tiltag til forenkling findes her.