Skatteministeriet
Skib
Pressemeddelelse 31. oktober 2018

EU-Kommissionen godkender udvidelsen af den danske tonnageskatteordning

Tonnageskat EU-Kommissionen har godkendt den udvidelse af tonnageskatteordningen, som Folketinget vedtog i 2015. Udvidelsen betyder, at flere typer af skibe bliver omfattet af ordningen.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
EU-Kommissionen godkender udvidelsen af den danske tonnageskatteordning

Udvidelsen af tonnageskatteordningen blev vedtaget i 2015 med et bredt folketingsflertal bestående af regeringen, S, DF, RV og SF. Siden da har både Det Blå Danmark og regeringen presset på for at få EU-Kommissionens godkendelse af, at udvidelsen kan ske inden for EU’s statsstøtteregler. Det er derfor godt nyt, at udvidelsen nu er blevet godkendt.

Udvidelsen betyder, at specialskibsrederier nu også får adgang til ordningen, der typisk medfører en lempeligere beskatning. Det vil være en væsentlig forbedring af rederiernes konkurrencevilkår på det globale marked. Danske og europæiske rederier er nemlig udsat for en betydelig konkurrence fra rederier, der er hjemmehørende i 3. lande med gunstige skattevilkår.

Udvidelsen vil dermed være med til at sikre, at Danmark kan fastholde sin position som en af verdens førende søfartsnationer, og at den danske handelsflåde og søfartsknowhow kan bevares. På nuværende tidspunkt er Danmark verdens sjette største søfartsnation målt på opereret tonnage. 

”Min opgave som skatteminister er, at vi kan sikre nogle gode rammevilkår for den danske skibsfart. Derfor har jeg naturligvis ventet i spænding på resultatet fra EU-kommissionen, og jeg er meget tilfreds med, at den nu – efter en lang sagsbehandling – har godkendt vores udvidelse. Det er rigtigt godt nyt for rederierne og deres konkurrencevilkår i den store verden”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Faktaboks: Tonnageskatteordningen

  • Tonnageskatteordningen giver rederier mulighed for at betale skat på baggrund af rederiflådens størrelse (nettotonnage) frem for af deres faktiske indtægter.
  • Tonnageskatteordningen blev oprindeligt vedtaget i 2002 af et flertal bestående af V, DF, KF og RV
  • Udvidelsen fra 2015 betyder, at specialskibe som eksempelvis vagt-, supply- og konstruktionsfartøjer, vindmølleskbe og ishåndteringsskibe også vil kunne omfattes af den lempelige beskatning efter ordningen.