Skatteministeriet
Eurosedler
Pressemeddelelse 1. november 2018

Skattestyrelsen indgår de to første forlig i udbyttesagen – det fulde beløb tilbagebetales

Ministeren De danske skattemyndigheder har nået en vigtig milepæl i udbyttesagen. Det er lykkedes for Skattestyrelsen at indgå forlig med to såkaldte pensionsplaner i USA. De første forlig er tegn på, at vi har valgt den rigtige strategi, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattestyrelsen indgår de to første forlig i udbyttesagen – det fulde beløb tilbagebetales

Skattestyrelsen har i samarbejde med Kammeradvokaten indgået de første to forlig i udbyttesagen. Forligene med to konkrete pensionsplaner fra USA betyder, at de to amerikanske pensionsplaner tilbagebetaler 10 mio. kr. til den danske statskasse. Det er det fulde beløb, som de tidligere har fået refunderet uretmæssigt i udbytteskat.

Som en del af forligene har de to pensionsplaner forpligtet sig til at udlevere en række oplysninger, som de danske skattemyndigheder i samarbejde med Kammeradvokaten kan bruge til det videre arbejde med at få pengene tilbage i statskassen.

Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at der nu er sat underskrifter på de første forlig i udbyttesagen.

”Vi kan endnu ikke juble, men det er en vigtig milepæl, at det er lykkedes for Skattestyrelsen at indgå forlig om at få tilbagebetalt pengene. Og endda det fulde beløb. Forligene et tegn på, at vi har lagt den helt rigtige strategi. Jeg er i det lys mere positiv i forhold til at få hele det svindlede beløb tilbage, når først retssagerne for alvor kommer i gang. Og jeg vil gerne understrege, at vi kæmper for hver en bøjet femogtyveøre”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Markant fremdrift i arbejdet

Skattestyrelsen har i tæt samarbejde med Kammeradvokaten nu stævnet op mod i alt ca. 420 personer og selskaber, der på den ene eller anden måde har en rolle i udbyttesagen. Af dem er der bare i USA anlagt civile retssager mod 176 sagsøgte. I alt er der lagt sager an for det fulde beløb på 12,7 mia. kr., som Danmark er blevet svindlet for.

Derudover har Skattestyrelsen ved en domstol i Storbritannien fået udstedt en såkaldt World Wide Freezing Order, hvor der på nuværende tidspunkt er opnået en kendelse om arrest for 11,2 mia. kr.  

På nuværende tidspunkt er foretaget en række civile arrester i aktiver for samlet ca. 3,3 mia. kr. i fire lande mod en række selskaber og personer – et beløb, der er skønsmæssigt fastsat og forbundet med usikkerhed. Derudover forventes det, at der kan indefryses yderligere aktiver. Samtidig er der gennemført civile ransagninger i to lande, hvorved Skattestyrelsen har opnået adgang til et meget omfangsrigt materiale af betydning for de anlagte retssager.

Markant oprustning af udbytteområdet i Skattestyrelsen

Fremskridtene i udbyttesagen er hjulpet godt på vej af, at regeringen løbende – bl.a. med flere af partierne i Folketinget – har oprustet indsatsen på udbytteområdet markant. Etableringen af fagområdet Særlig Kontrol i Skattestyrelsen med selvstændig direktør og ca. 350 medarbejdere har betydet, at indsatsen mod organiseret økonomisk kriminalitet og international skatteunddragelse er styrket markant og nu er samlet i ét stærkt fagområde.

Også administrationen af selskabsområdet er blevet etableret med egen direktør i den nye Skattestyrelse. Selskaber håndterer hele udbytteområdet, herunder den styrkede kontrol af refusionsanmodninger. Her er der ligeledes løbende tilført flere ressourcer og nye medarbejdere de senere år. Kigger man på perioden 2019-2022 lægger regeringen op til at prioritere yderligere ca. 435 mio. kr. til udbytteområdet. De prioriterede midler skal bl.a. anvendes til massiv kontrol af refusioner, hjemføring af svigsbeløb samt til implementering af en ny model for beskatning af udbytter, hvor muligheden for at få refusion helt afskaffes.

Skatteminister Karsten Lauritzen slår fast, at der hverken spares på udbytteområdet eller på den generelle indsats mod organiseret økonomisk svindel og skattekriminalitet.

”Regeringen har absolut ingen planer om at spare på udbytteområdet eller indsatsen mod den organiserede skattesvindel. Tværtimod. Og de seneste års resultater i fx Panama Papers taler for sig selv. Vi ønsker at sætte alt, vi kan ind for at forhindre, at personer med plettet samvittighed lykkes med at snyde og svindle i Danmark. Derfor vil jeg gerne slå helt fast, at vi i regeringen ikke sparer på de her områder, ligesom vi er villige til at drøfte med Folketingets partier, om vi kan opruste yderligere”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.