Skatteministeriet
Karsten Presse 3
Pressemeddelelse 10. november 2018

Skatteminister vil have nævn til at vurdere Bech-Bruuns rolle i forbindelse med advokatundersøgelse om udbytte

Ministeren Skatteminister Karsten Lauritzen har valgt at indbringe Bech-Bruun for Advokatnævnet i forbindelse med firmaets ageren i forbindelse med advokatundersøgelsen af udbyttesagen. I forlængelse af nævnets vurdering vil ministeren tage stilling til, om Skatteministeriet vil kræve Bech-Bruuns honorar tilbagebetalt.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteminister vil have nævn til at vurdere Bech-Bruuns rolle i forbindelse med advokatundersøgelse om udbytte

Skatteministeren har i dag orienteret Folketingets partier om den redegørelse fra Bech-Bruun, som skatteministeren modtog fredag den 2. november.

Her redegør Bech-Bruun bl.a. for, at man er blevet opmærksomme på, at tidligere ansatte i advokathuset har ydet rådgivning i 2014 og 2015, der ligger udenfor Bech-Bruuns almindelige virke og retningslinjer, samt at Bech-Bruun ikke længere repræsenterer to klienter, som henvendte sig i juni 2018 vedr. refusion af udbytteskat.

Skatteminister Karsten Lauritzen har nærlæst redegørelsen. På den baggrund har han besluttet at indbringe sagen for Advokatnævnet for at få en vurdering af, om advokathuset har tilsidesat god advokatskik, herunder i forhold til spørgsmålet om habilitet.

”Efter at have nærlæst Bech-Bruuns redegørelse kan jeg slå helt fast, at med den viden, vi har i dag, så havde jeg ikke valgt Bech-Bruun til at foretage advokatundersøgelsen. Jeg har ingen grund til at tro, at konklusionerne i undersøgelsen ikke holder hele vejen, men jeg kan ikke lukke sagen ned her. Derfor har jeg besluttet at gå til Advokatnævnet og få deres vurdering af Bech-Bruuns ageren i sagen. Når jeg kender nævnets vurdering og eventuelle sanktion, vil jeg vurdere, hvad der videre skal ske, og om vi skal kræve, at Bech-Bruun tilbagebetaler det honorar, de fik for at udføre opgaven”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Bech-Bruun vandt i 2016 udbuddet om at lave advokatundersøgelsen om det tidligere SKATs udbetaling af refusion af udbytteskat. I forbindelse med udbuddet oplyste advokathuset, at de havde stor erfaring med området udbytteskat, at man havde høj habilitet, og at man fremstod med den højest mulige uafhængighed i forhold til den opgave, der blev stillet.