Skatteministeriet
Karsten8
Pressemeddelelse 9. november 2018

Skatteminister indkalder partier til at drøfte evaluering af selvanmelderordning på motorområdet

Ministeren Evalueringen af ordningen med eksportgodtgørelsen på motorområdet er færdig i den kommende uge. Skatteminister Karsten Lauritzen har svært ved at se ordningen fortsætte i sin nuværende form og indkalder Folketingets partier til drøftelse torsdag den 15. november.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteminister indkalder partier til at drøfte evaluering af selvanmelderordning på motorområdet

I september 2018 iværksatte skatteministeren en samlet evaluering af eksportgodtgørelse på køretøjer, der eksporteres til udlandet, herunder af selvanmelderordningen. Det skete bl.a. på baggrund af, at den nye Motorstyrelse havde identificeret en række udfordringer på området, ligesom DR Kontant kunne fortælle om problemer med selvanmelderordningen.

Karsten Lauritzen bad i den forbindelse Skatteministeriet og den nye Motorstyrelse om at se grundigt på, om selvanmelderordningen kunne fortsætte i sin nuværende form, eller om der er behov for at ændre eller helt afskaffe ordningen.

Skatteministeren gjorde det ved samme lejlighed klart, at han ville skærpe sanktionerne markant over for dem, der forsøgte at omgå ordningen, og at regeringen ville fremsætte et lovforslag, der gav bedre mulighed for at nægte, at virksomheder kan blive registreret og godkendt til at bruge ordningen.

Evalueringen ligger færdig i begyndelsen af den kommende uge, og skatteministeren har derfor netop indkaldt Folketingets partier til at drøfte ordningen torsdag den 15. november. Ministeren vil afvente den samlede evaluering, der bl.a. forholder sig til regelefterlevelsen på området, inden han drager sine politiske konklusioner.

”Vi skal på ingen måde acceptere, at der er nogle, der forsøger at omgå reglerne. Derfor har jeg ønsket et klart billede af, om der er tale om enkelte brodne kar, der forsøger at misbruge ordningen, eller om vi står med et generelt problem. Dette billede har vi i næste uge, og så vil jeg tage en drøftelse med mine politiske kollegaer om, hvad det politiske svar skal være”, siger skatteministeren, der allerede nu dog varsler, at han har svært ved at se ordningen fortsætte i sin nuværende form.

”Jeg lægger stor vægt på, at vi gør det nemt for virksomhederne at betale skatter og afgifter, men der er en hårfin balance i forhold til, at det omvendt ikke bliver nemt at omgå reglerne. Derfor kan jeg allerede nu sige, at selvanmelderordningen, som vi kender den, den har jeg svært ved at se for mig kommer til at fortsætte”, siger Karsten Lauritzen.