Skatteministeriet
Pengesedler
20. marts 2018

Skatteminister: Hjælp med skatteunddragelse vidner om brodne kar blandt skatterådgivere

Skattely SKATs gennemgang af oplysninger fra de såkaldte Panama Papers tyder på, at europæiske banker har haft en større rolle end hidtil antaget. Rådgivere har – også i nogle tilfælde på dansk – hjulpet kunder med at gemme penge væk fra skattemyndighederne gennem selskaber med stråmænd indsat som direktører. Helt uacceptabelt og et udtryk for flosset rådgivermoral, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteminister: Hjælp med skatteunddragelse vidner om brodne kar blandt skatterådgivere

De såkaldte Panama Papers afslørede i 2016 omfattende skatteunddragelse via skattely i Panama. En gennemgang af blandt andet 2.400 mails fra papirerne, som SKAT har foretaget, tyder på, at europæiske banker og deres rådgivere har haft en større rolle i skatteunddragelsen end hidtil antaget.

Undersøgelser har således vist eksempler på, at rådgivere ansat i banker i EU-lande aktivt har hjulpet deres kunder med selskabskonstruktioner, der har haft til formål at skjule penge i skattely. Rådgivningen er i nogle tilfælde også foregået på dansk.

Skatteminister Karsten Lauritzen kalder bankernes aktive rolle i Panama Papers helt uacceptabel.

”Det er et udtryk for, at der er brodne kar blandt skatterådgivere, når europæiske banker – endda i nogle tilfælde på dansk – har hjulpet kunder med at gemme formuer væk fra skattemyndighederne. Hvis man direkte rådgiver om skatteunddragelse, hjælper man helt bevidst folk til at snyde alle andre lovlydige skatteborgere. Det er i mine øjne lige så forkert som snyderiet selv. Én ting kan man dog glæde sig over, og det er, at skattemyndighederne er på sporet af de rådgivere, der har rådgivning om ulovlig skatteunddragelse på samvittigheden”, siger Karsten Lauritzen.

Skatteministeren gav i september 2016 SKAT tilladelse til at købe en del af de lækkede dokumenter fra Panama Papers. Dokumenterne indeholdt oplysninger om 500-600 danske skatteydere, blandt andet flere tusinde mails.

Det er gennemgangen af alle disse oplysninger, som har givet indikationer på, at bankrådgivere har spillet en aktiv rolle i skatteunddragelsen via advokatfirmaet Mossack Fonseca & CO i Panama.

Konkret viser undersøgelserne, at pengeinstitutter tilsyneladende har bestilt selskaber med stråmænd indsat som direktører for at skjule de reelle ejere fra en liste hos Mossack Fonseca & CO. Pengeinstitutterne har i flere tilfælde også bestilt konstruerede bestyrelsesreferater med forudbestemte beslutninger, ligesom der er blevet bestilt tilbagedaterede dokumenter som fx årsrapporter og fakturaer.

SKATs undersøgelse viser også, at kunders identitet er blevet sløret ved blandt andet ombytning af bogstaver i navn og angivelse af forkerte taloplysninger. Det har tilsyneladende haft til formål at gøre det vanskeligt at finde frem til, hvem der er de reelle ejere bag selskaberne, der er brugt som skattely.

Endelig viser gennemgangen af mails og dokumenter også, at bankerne har afgivet urigtige erklæringer til SKAT om fx kunders konti og selskabsforhold.

Skatteminister Karsten Lauritzen roser skattemyndighedernes store optrævlingsarbejde i Panama-dokumenterne.

”Det har vist sig at være den rigtige beslutning at give SKAT lov til at købe de lækkede oplysninger. Det har givet konkret viden om personer, der har placeret formuerne i skattely. Og nu giver det så også for første gang klare indikationer på aktiv rådgiverinvolvering. Det er værdifuld viden. I den kommende tid vil jeg derfor drøfte med de øvrige partier, om der er behov for at gå hårdere til værks”, siger Karsten Lauritzen.

SKATs undersøgelse af rådgiverinvolveringen i Panama Papers er endnu ikke afsluttet, og der kan fremkomme flere nye oplysninger om rådgivernes rolle i forbindelse med SKATs behandling af de uafsluttede sager. De banker, der optræder i Panama-materialet, er alle udenlandske pengeinstitutter beliggende inden for EU.

SKAT kan på nuværende tidspunkt ikke udtale sig om, hvorvidt der er ydet rådgivning af danske pengeinstitutter. Der er dog set tilfælde, hvor rådgivning er foregået på dansk, hvilket tyder på, at danskere kan have været involveret.

Det er endnu for tidligt at fastslå, hvorvidt der kan blive tale om at gøre et ansvar gældende i forhold til personer, der har rådgivet i konkrete sager.