Skatteministeriet
Pengesedler
20. juni 2018

Skatter og afgifter lempet med knap 23½ mia. kr. siden regeringsskiftet i 2015

Skattetryk Siden regeringsskiftet i 2015 er skatter og afgifter blevet lempet ad flere omgange. Det betyder, at borgere og virksomheder slipper knap 23,5 mia. kr. billigere i skat frem mod 2025. Vi er i væsentligt omfang lykkedes med at gøre det billigere at være dansker og billigere at drive virksomhed, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatter og afgifter lempet med knap 23½ mia. kr. siden regeringsskiftet i 2015

Skatter og afgifter er blevet lempet for knap 23½ mia. kr. frem mod 2025 siden regeringsskiftet i 2015. Det viser Skatteministeriets årlige publikation, Skatteøkonomisk Redegørelse 2018, der offentliggøres i dag.

De samlede skatte- og afgiftslempelser betyder, at borgere og virksomheder skal betale knap 23½ mia. kr. mindre i skat i 2025.

Det viser, at regeringen i væsentligt omfang er lykkedes med at gøre det billigere at være dansker og billigere at drive virksomhed, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

”Nogle har forsøgt at skabe det billede, at vi har svært ved at komme igennem med vores politik. Og det siger jo sig selv, at man skal kunne tælle til 90. Men på en lang række områder er vi kommet rigtig langt siden regeringsskiftet i 2015. Jeg er meget tilfreds med, at vi har kappet over 23 mia. kr. af den skatteregning, som borgere og virksomheder hvert år betaler. Det er et stort resultat. Og det nyder mange danskere godt af – både i privatøkonomien og ude i de private virksomheder, der skaber vækst, arbejdspladser og velstand”, siger Karsten Lauritzen.

Konkret er der siden regeringsskiftet i 2015 lempet skatter og afgifter på de tre seneste finanslove, blandt andet gennem nedsættelse og afskaffelse af afgifter, fastfrysning af grundskyld og en permanent Bolig­Jobordning.

Derudover har borgere og virksomheder fået billigere elregninger gennem en afskaffelse af PSO-afgiften, ligesom erhvervs- og iværksætterpakken fra sidste år styrker iværksætter- og aktiekulturen og reducerer antallet af punktafgifter.

Det er også lykkedes at skabe tryghed om boligbeskatningen ved at indføre en ordning, der allerede fra i år indefryser stigninger i boligskatten, ligesom skattesatserne for ejendomsværdiskatten og grundskylden reduceres markant fra 2021, så omtrent 2 ud af 3 boligejere ventes at betale mindre i samlet boligskat i 2021, end hvis de gældende regler var blevet videreført.

Samtidig aflyses de betydelige, ventende grundskyldsstigninger fra 2021.

Bilbeskatningen er også blevet lettet ad flere omgange i perioden, så det er blevet væsentligt billigere at købe større og typisk mere trafiksikre biler.

Senest er skatten på især lave arbejdsindkomster er blevet reduceret, hvilket understøtter målet om, at det bedre skal kunne betale sig at være i arbejde, ligesom det blevet mere attraktivt at spare op til pension, så det såkaldte samspilsproblem i vid udstrækning er håndteret.

”For regeringen handler det om at sænke den samlede skatteregning, som danskerne skal betale. Derfor skal vi ikke kun stirre os blinde på fx personskatterne, men også forsøge at sænke det samlede afgiftstryk. Og blandt netop afgifterne er der stadig masser at komme efter. Derfor fortsætter vi arbejdet med at lempe og afskaffe afgifter, når vi er tilbage efter sommerferien”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

De samlede skatte- og afgiftslempelser siden 2015 indebærer efter tilbageløb og adfærd et mindreprovenu på ca. 15¾ mia. kr. frem mod 2025.