Skatteministeriet
Landskab Veje
Pressemeddelelse 2. juli 2018

En ny skatteforvaltning møder borgere og virksomheder

Den nye skatteforvaltning SKAT, som vi kender det i dag, er nu erstattet af syv nye styrelser. Skatteminister Karsten Lauritzen har onsdag og torsdag klippet snorene og åbnet styrelsernes hovedsæder rundt i hele Danmark. Med de nye styrelser får danskerne en bedre skatteforvaltning, siger skatteministeren.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
En ny skatteforvaltning møder borgere og virksomheder

Søndag den 1. juli får danskerne en ny skatteforvaltning, når syv specialiserede styrelser erstatter SKAT. De nye styrelser med egen ledelse er ansvarlige for hvert deres klart afgrænsede og specialiserede område. 

Det betyder, at styrelserne kun har én kerneopgave – fx inddrivelse af gæld, vurderinger af ejendomme eller opkrævning af skatter, afgifter og moms. På den måde styrkes fagligheden, og der sikres samtidig et tydeligt ledelsesansvar i de enkelte styrelser.

De syv nye styrelser har afdelinger fordelt i 26 byer over hele Danmark, og fem af styrelserne har hovedsæde uden for Hovedstaden. Skatteministeren har netop været på besøg hos samtlige nye styrelseshovedkvarterer, hvor han har deltaget i åbningen af de nye styrelser.

”Jeg oplever en høj grad af gå på mod og tro på det nye skattevæsen hos ledere og medarbejdere i alle styrelserne. Nu får man et klart fokus og mere opmærksomhed på de enkelte faglige områder, og det kan bidrage til at løfte kvaliteten i opgaverne. At vi nu har lanceret syv nye styrelser er ikke ensbetydende med, at vi har løst alle skattevæsenets udfordringer. Men vi har skabt en rigtig fornuftig ramme for at gøre det”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Regeringen har de seneste år arbejdet målrettet på at genopbygge tilliden til skatteforvaltningen. Med investeringsplanen Et nyt skattevæsen og på de seneste finanslove er der investeret 10,5 mia. kr., som bl.a. går til flere medarbejdere og ny it-systemer. 

Selv om danskerne fremover vil møde flere styrelser, skal det fortsat være nemt og enkelt at komme i kontakt med skatteforvaltningen. De nye styrelser vil samarbejde tæt for at levere sammenhængende service til borgere og virksomheder, ligesom der vil sidde medarbejdere med en bred viden om området klar til at hjælpe, når man som borger eller virksomhed henvender sig. 

Hjemmesiden skat.dk fortsætter som digital hovedindgang, hvor borgere og virksomheder nemt kan finde den information, de har brug for. Og præcis som det er i dag, vil der være selvbetjeningsløsninger, der gør det let selv at se og rette sine oplysninger. Nye selvbetjeningsløsninger som fx den kommende vurderingsportal, der lanceres i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger, vil blive lanceret som selvstændige løsninger, men med tæt integration med skat.dk, så borgere og virksomheder let kan finde den relevante information. 

Hver styrelse får sit eget hovedtelefonnummer. Alle telefonnumre, der findes i dag, fortsætter imidlertid med at eksistere eller viderestille, så borgere og virksomheder ikke ringer forgæves.

Faktaboks: Syv styrelser - syv kerneopgaver
  • Skattestyrelsen – Korrekt betaling af skatter, afgifter og moms.
  • Gældsstyrelsen – Inddrivelse af borgernes og virksomhedernes gæld til det offentlige.
  • Vurderingsstyrelsen – Retvisende vurderinger af ejendomme og grunde.
  • Toldstyrelsen – Enkel og korrekt afregning af told.
  • Motorstyrelsen – Registrering og afgiftsberegning af alle motorkøretøjer.
  • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen – It-systemer og data på tværs af skattevæsenet samt målrettede udviklings- og forenklingsprojekter.
  • Administrations- og Servicestyrelsen – Fællesfunktioner som rekruttering, HR, regnskab og indkøb på tværs af skattevæsenet.

Herunder kan du læse faktaark, som kort beskriver de nye styrelser:

Faktaark: Skattestyrelsen

Faktaark: Gældsstyrelsen

Faktaark: Vurderingsstyrelsen

Faktaark: Toldstyrelsen

Faktaark: Motorstyrelsen

Faktaark: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Faktaark: Administrations- og Servicestyrelsen

Læs mere om det nye skattevæsen på www.fra1til7.dk 

Faktaboks: Borgernes og virksomhedernes indgang til de nye styrelser