Skatteministeriet
Bygninger Set Oppefra
31. januar 2018

Indtægterne fra selskabsskatten er på højeste niveau i et årti

Selskabsskat Selvom selskabsskattesatsen er blevet sat ned de senere år, er indtægterne fra selskabsskatten ikke faldet. Indtægterne er derimod på det højeste niveau siden 2006. Det fremgår af en ny analyse fra Skatteministeriet. Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over det store bidrag til samfundet, som virksomheder og selskaber yder.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Indtægterne fra selskabsskatten er på højeste niveau i et årti

Sænkelser af selskabsskattesatsen har ikke betydet færre indtægter i statskassen fra selskabsskatten. Indtægterne fra selskabsskatten i 2016 udgjorde således ca. 60 mia. kr. mod ca. 57 mia. kr. i 2015. Ikke siden 2006 har beløbet været så højt.

Det viser en ny analyse fra Skatteministeriet.

Provenuet fra selskabsskatten har således i en længere årrække ligget på et stabilt niveau set i forhold til samfundsøkonomien til trods for, at den formelle selskabsskattesats er mere end halveret – fra 50 pct. i 1989 til 22 pct. i 2016, som også er den aktuelt gældende sats.

De høje selskabsskatteindtægter skal blandt andet ses i lyset af stigende indtjening hos virksomhederne og de forbedrede konjunkturer.

Derudover kan det høje provenu tilskrives udvidelser af den såkaldte selskabsskattebase (dvs. hvor meget af virksomhedernes overskud, der rent faktisk beskattes).

”De høje indtægter fra selskabsskatten er jo et synligt bevis på, at det går godt for danske virksomheder. Og når det går godt for virksomhederne, går det godt for Danmark. Virksomhedernes skatter bidrager til at betale for vores gratis uddannelse, vores gode sundhedsvæsen og alle de andre tryghedsskabende ydelser, det offentlige Danmark tilbyder. Derfor er der grund til at glæde sig over – og være taknemlig for – det store bidrag til vores samfund, som virksomhederne og deres mange medarbejdere yder”, siger Karsten Lauritzen.

Analysen viser også, at Danmark i et internationalt perspektiv faktisk har gode rammevilkår for at drive virksomhed i form af en relativt lav effektiv selskabsbeskatning.

Eksempelvis ligger de effektive selskabsskattesatser, som er afgørende for, hvor virksomhederne placerer deres investeringer, og hvor mange nye investeringer, de foretager, under gennemsnittet i EU.

Det fremgår også af analysen, at ti selskaber betaler godt en tredjedel af den samlede selskabsskat. Det er særligt de store koncerner, som bidrager mest til det samlede selskabsskatteprovenu.

Derudover fremgår det, at knap 40 pct. af danske selskaber betalte selskabsskat i 2016. Siden 2011 er andelen af skattebetalende selskaber steget, hvilket formentlig skal ses i lyset af de styrkede økonomiske konjunkturer, hvor flere selskaber er begyndt at få et skattepligtigt overskud, som der skal betales selskabsskat af.

SKAT har i dag offentliggjort de nyeste skatteoplysninger for selskaber, foreninger og fonde, der betaler skat i Danmark. Se de åbne skattelister her.

Læs publikationen 'Stabile selskabsskatteindtægter i Danmark til trods for lavere sats' her.